Hedera helix 

 •  

  Règne : Plantae
  Subdivision : Spermatophyta
  Subdivision 2 : Angiosperma
  Genre : Hedera
  Espèce : helix
  Sous-espèce :
  Variété :
  Ancien nom :
  Auteur :
  Auteur variété :

 • Hedera helix
  Copyright © 2024 CEBE-MOB - Photo Doornaert Alain

 

Noms vernaculaires
Français : Lierre grimpant
Neerlandais : Klimop
Allemand :
Anglais : Ivy

 

Localisation sur les sites CEBE
Moeraske : x (indigène (I))
Périphérie Moeraske : x
Walckiers : x
Hof ter Musschen : x (indigène (I))
Périphérie Hof ter Musschen :
Houtweg : x

 

Détermination
Détermination confirmée : oui
Découvreur CEBE :
Déterminateur :
Nomenclature : Nouvelle flore de la Belgique (bleue), 5ème éd.
«De Latijnse geslachtsnaam 'Hedera' houdt mogelijk verband met het woord voor omklemmen 'ghea', maar 'Hedera' was ook de naam van het Heiligdom van de God van de Extase en de Wijn, Dionysos/Bacchus. De soortnaam 'helix' betekent spiraal.» (plantaardigheden).

 

Bibliographie
bioInfo UK | ecoflora | brc

 • Nouvelle flore de la Belgique (bleue), 5ème ed, page 480
 • wikipedia nl
 • inra: Acariens et Insectes du Lierre
 • Colletes hederae (Klimopbij) op wildebijen.nl
 • .


   

  Commentaires
  Blad aan bloeiende takken is eirond in plaats van 3- of 5-lobbig. Groenblijvend, liaantype.
  In een stedelijke omgeving geeft klimop een veelvoud aan groene oppervlakte in vergelijking met de oorspronkelijke vlakke muur.


   

  Biotopes

  Hostplant: Hedera helix
  update 23/02/2012
  Bloembezoekers
  De late bloei trekt in september massaal de nog actieve insecten aan. Ook late nachtvlinders zoals Chloroclysta siterata © (Cidarie à bandes vertes - Papegaaitje) maken er gebruik van.
  Colletes hederae © (Abeille du Lierre - klimopbij) leeft zelfs exclusief van klimopbloesem en komt ondertussen wellicht overal in Brussel voor.
  Ook voor de Honingbij (Abeille domestique) © is klimop essentieel om de wintervoorraad op een natuurlijke wijze veilg te stellen. Na het oogsten van de honing hebben ze behoefte aan eiwitrijk stuifmeel.
  Dagvlinders zoals Vanessa atalanta © (Vulcain - Atalanta) troffen we regelmatig aan op klimopbloesem.


  Rupsen
  nSlechts enkele vlinders hebben klimop als belangrijke waardplant, maar er zijn heel wat polyfage soorten waarvan de rupsen occasioneel kunnen worden aangetroffen. Een tiental daarvan komen voor in het Moeraske en Hof ter Musschen maar werden nooit als rups op deze plant aangetroffen.
  Het dagvlindertje Celastrina argiolus © (Azuré des nerpruns - Boomblauwtje) legt eitjes van de 2de generatie op klimop (rups op de bloem) of Kattenstaart (Salicaire commune) en de Spanner Peribatodes rhomboidaria © (Boarmie rhomboïdale - Taxusspikkelspanner) werd vaak in de buurt van klimop opgemerkt. Ze kan haar eitjes in augustus leggen waarna de rupsen overwinteren.

  Insecten

  Een aantal insecten is in min of meerdere mate gebonden aan klimop.
  Op jonge zonnende cicaden Issus coleoptratus nà, zijn de meeste soorten moeilijk te vinden op de plant zelf. Vaak werden ze in de onmiddellijke omgeving onderschept zoals onder een lichtkoepel van een met klimop begroeid afdak.
  Het Moeraske is nog steeds de enige vindplaats op waarnemingen.be van het Lieveheersbeestje Clitostethus arcuatus.
  Sommige insecten zoeken de beschutting van groenblijvende planten op om te overwinteren zoals de cicade
  Zygina flammigera. Ze werden dan ook vaak waargenomen in de vroege lente of in de herfst in de buurt van klimop. Naar verluidt zou ook de Gehakkelde aurelia (Robert le Diable) ©, met dichtgeklapte vleugels quasi onzichtbaar, overwinteren in klimop. Uiteraard vinden veel spinnen zoals de Muurkaardespin (Amaurobius similis) hier hun thuis.
  TODO → De monofage Zwarte klimopluis (Aphis hederae) op de jonge klimopscheuten in de maand mei ontbreekt nog op bru.waarnemingen.be...


  Bladmijnen en Gallen
  bladmineerders.nl vermeldt slechts 2 mogelijke bladmineerders en dan nog in uiterst uitzonderlijke gevallen op deze waardplant. Cnephasia incertana © (Spikkelbladroller) werd bij ons enkel op andere waardplanten waargenomen.
  TODO → Daarnaast wordt één galletje op de bloem (eind augustus) van de galmug Dasineura kiefferi vermeld door bladmineerders.nl.

  Vogels
  Voor heel wat vogels zijn de bessen van klimop in de winter een belangrijke voedselbron. Deze plant vormt ook een nest- of schuilplaats.
  In de winter kunnen grote groepen Koperwieken (Grive mauvis) ©, eventueel aangevuld met Kramsvogels (Grive litorne) ©, door de bessen worden aangetrokken. Ook Merels (Merle noir) ©, Houtduiven (Pigeon ramier) © en allerhande insecteneters zoals Zwartkop µ en Grasmus (Fauvette grisette) © schakelen in de herfst over op bessen.
  Merel en Groenling (Verdier d'Europe) © nestelen vaak in klimop. In een versteende omgeving vormt klimop ook een geschikte schakel in het biotoop voor Winterkoning (Troglodyte mignon) © en Heggemus (Accenteur mouchet) ©.
  De beschutting die groenblijvende klimop biedt, trekt mussenkolonies (Moineau domestique) © aan en van bijvoorbeeld Pimpelmezen µ is geweten dat ze er in slapen. De hoge met klimop begroeide bomen in Walckiers vormen een dagonderkomen voor de de Bosuil (Chouette hulotte) ©.

  J F M A M J J A S O N D
  bladgroen, bloemen, bessen
  De bessenkalender vogelbescherming.nl geeft maart-april op als vruchtperiode. In februari 2012 was er in het moeraske al een ruim aanbod van rijpe bessen half-februari en begin maart waren de bessen in Walckiers al grotendeels opgegeten...


   

  Observations


  Moeraske - 02/2012
  Photo: Hanssens Bart
  Copyright © 2024 CEBE-MOB
  50.854982625,4.44676681~50.87935225,4.391401995625~50.87935225,4.391401995625

   

  Google Map & Obserbations.be