impression contenu print

Observations (archives)

18/02/2013plat!
Dunne schors, rare insecten...
12/02/2013Rubus (Ronce - Braam)
De aanhoudende winter hoeft geen stilstand in insectenwaarnemingen te betekenen. Onderzoek van Braamstruiken biedt bijvoorbeeld mogelijkheden...

03/02/2013Visite à l'Hof ter Musschen, début février
Récit d'une bonne matinée...
25/01/2013Observations 2012: 1) Nieuwe ongewervelden in het Moeraske
Naar jaarlijkse gewoonte, de insecten-«panini» van de nieuwe soorten in het Moeraske 2012...

11/11/2012Visite guidée : bryophytes du Moeraske
Comme chaque année,depuis l'année 2000, notre ami André Sotiaux, sommité dans le domaine de la bryologie, nous a fait le plaisir de nous guider sur un de nos sites.
25/10/2012Nat en droog in het Moeraske...
Zelfs laat in oktober leverde een wandeling in het Moeraske nog enkele nieuwe ongewervelden op. We vonden in dit kleine gebiedje zowel één langpootmug van natte bossen (Tipula fulvipennis) en één spin van zonnige graslanden (Brede Wielwebspin - Agalenatea redii)...

Foto vindplaatsen: links de bronnenzone in Walckiers en rechts de droge ruigte achter het Belgacomgebouw.

10/10/2012Vive
...de quelques belles observations ornithologiques en cette fin d'été 2012.
04/10/2012Geometridae (Géométridés - Spanners) 2012
Volgens natuurbericht.be zal 2012 geen goed nachtvlinderjaar meer kunnen worden doordat de normale piek in juli helemaal wegviel. Toch valt het soortenaantal in het Moeraske dit jaar nog mee. 2012 is beter dan vorig jaar en zit op hetzelfde niveau als 2009. Alleen 2010 profiteerde veel meer van een zomer-boost aan soorten. Wat Spanners betreft is het zelf een goed jaar te noemen.
02/10/2012Tuinafdak haalt VTM-reportage

Een tuinafdak nabij Walckiers, waarvan de koepels al heel wat hebben bijgedragen aan de cebe-inventaris, komt binnenkort op TV...

09/08/2012Nieuwe libellen


Er waren dit jaar in het Moeraske enkele opmerkelijke nieuwe libelwaarnemingen voor Brussel: Coenagrion pulchellum (Agrion Gracieux - Variabele Waterjuffer), Sympetrum danae (Sympétrum noir - Zwarte Heidelibel) en Sympecma fusca (Bruine Winterjuffre - Leste Brun) ...
10/07/2012Panorama Moeraske: Anthidium manicatum (Anthidie à manchettes - Grote Wolbij)
In het Moeraske werd een Grote Wolbij aangetroffen zwevend rond Stinkende ballote (Ballota nigra). Die groeit vooral in de omgeving van het panorama-punt...

10/07/2012ectoparasiet Ornithomya avicularia in het Moeraske

28/06/2012Myolepta dubia dans la friche du Walckiers
Gele Myolepta in de Walckiersruigte

Dood hout in Walckiers verrast weer: de Gele Myolepta (Myolepta dubia), een zweefvlieg tot nu toe enkel gemeld bij Averbode, duikt op in de ruigte...

21/06/2012Berenklauwwandeling (08/07/2012)

Zondag 8 juli is er een tweetalige wandeling in het Moeraske met speciale aandacht voor insecten op de bloemschermen van Berenklauw.
03/05/2012Une nouvelle Osmie: Osmia caerulescens (Osmie bleuâtre)
Nieuwe hotelgast: de 'blauwe' metselbij

Een derde «Osmia» werd gespot op een bijenhotel in het Moeraske. Van deze zogenaamde 'blauwe' metselbij heeft het het mannetje eerder een goudglanzend achterlijf.
Verschillende soorten werden al eerder gefotografeerd rond dit «hotel»...
18/04/2012Hyper!
Curculio villosus (Eikengalboorder) & Dichatomus acerinus

Dat zelfs op één van de weinige eikenboompjes (Quercus - Chène) in het Moeraske toch nog heel wat gallen gevonden kunnen worden, was al eerder getoond in onze gallenpagina.
Dat die gallen op hun beurt ook een hele insectengemeenschap aantrekken was tot nu toe misschien minder belicht: hyperparasieten...


04/04/2012De belles observations

Une belle journée favorable aux observations en mars !

31/03/2012Opération Chlorophylle 2012
...ou comment se porte la colonie de Lérots du Walckiers ?
28/03/20126.000 observations - 6.000 waarnemingen

Een 70-tal waarnemers noteerden sinds 2008 al bijna 6.000 waarnemingen op de website www.cebe.observations.be.
Tot 2008 waren er al 3.878 gedateerde waarnemingen genoteerd in de fiches van www.cebe.be/inventaires.

15/03/20122 «Intruses» dans la friche Walckiers (Archiearis parthenias)
Al twee nieuwe vlindersoorten in maart: Archiearis parthenias, een oude waarneming zonder datum die bevestigd wordt en Agonopterix cf. heracliana, nog maar eens een aan Berenklauw (la berce) geliëerd insect...
11/03/2012Visite « mousses » du 11 mars dernier au Moeraske
Bref résumé de l’activité

13/02/2012Grive litorne au Moeraske - Kramsvogels in het Moeraske

Momenteel verblijft een grote groep Koperwieken (Grive mauvis) in het Moeraske, vaak in de omgeving van Klimop (Lierre grimpant). Dit jaar zitten er ook enkele Kramsvogels bij (Turdus pilaris - Grive litorne). Daarvan was de laatste waarnemingsdatum in het Moeraske niet opgetekend.
Een overzichtje van 2011...

08/02/2012Voyage en Zélande...suite ! ?


Un petit erratum.

06/02/2012Nouvelles Galles
Nieuwe Gallen
De koudegolf heeft de 'normale' insectenwaarnemingen wat uitgesteld. Voor de waarneming van gallen maken deze weersomstandigheden echter niets uit. Twee nieuwe soorten vervoegen de soortenlijst die intussen 155 Brusselse gallen en 167 bladmijnen telt...


Fotos: Brembolletjesmijt (Aceria genistae) op Brem (Cytisus scoparius
- Genêt à balais commun) en Springende hazelaargalmug (Contarinia coryli) op Hazelaar (Corylus avellana - Noisetier).

update 4/04/2012:: Hexomyza sarothamni...


20/01/20122011: > 2.000 cebe-insectes
Het cebe heeft de laatste jaren een behoorlijke verzameling van gefotografeerde insecten weten te verzamelen. Dit jaar kwamen er weer een pak nieuwe bij...
13/10/2011500 Brusselse motten, Walckierszone is hotspotDe laatste trek- en herfstvlinders zijn aangekomen in de Walckierszone zoals de trekker Udea ferrugalis (La pyrale ferrugineuse - Oranje kruidenmot) en de typische herfstvlinder Chloroclysta siterata (Cidarie à bandes vertes - Papegaaitje). Deze zone blijft veruit de soortenrijkste op bru.waarnemingen.be met 282 waargenomen motten, micro's en minerende vlinders tot nu toe. In Brussel werden nu al meer dan 500 soorten waargenomen.

Er waren ruim 30 nieuwe cebe-soorten die zijn opgenomen in deze GALERIJ.
Laatste nieuwe soort was de Esdoornboogbladroller (Acleris sparsana) op het einde van september.

Kaart: Soortenaantal op bru.waarnemingen.be in Oost-Brussel

Foto: Chloroclysta siterata (Cidarie à bandes vertes - Papegaaitje), Moeraske 12/10/2011.

03/10/2011Silphidae (Aaskevers): Nicrophorus vespilloides
Voor het eerst sinds 2005 duikt er nog eens een Gewone Doodgraver (Nicrophorus vespilloides) op in het Moeraske, tevens een nieuwe aanwinst voor de soortenlijst op bru.waarnemingen.be. Daar staat ook nog een waarneming van Rickard Gimdal van een Rupsenaaskever (Xylodrepa quadrimaculata) in Schaarbeek. Die stond niet in een onderzoek uit 1999 van Willy Troukens, «Doodgravers en aaskevers aan de westrand van Brussel» (Phegea 29). Die studie vermeldt anderzijds wel vangsten van Necrophorus humator – N. fossor – N. vespillo en Necrodes littoralis. Vooral garnaalafval bleek goede vangsten op te leveren.
Bijgevoegd galerijtje toont de 4 gefotografeerde soorten tot nu toe en een aantal nuttige links voor Aaskevers.
30/09/2011«Haribo species»

23/09/2011Aphodius (Veldmestkever) - Scarabaeoidea (Scarabées - Bladsprietkevers)
Tientallen Veldmestkevertjes (Aphodius spec.) doken gisteren op in de Walckiersruigte.
Het is de tiende gefotografeerde Scarabaeoidea
-soort in Brussel.


17/09/2011Galles
Gallen
Ze zijn er weer, op Eik (Chène) en elders...

news updated, 20/09/2011

10/09/2011een derde nieuwe randwants dit jaar: Enoplops scapha
Denk niet te snel 't is weer een Zuringwants.
Na de twee nieuwe randwantsen in de lente dit jaar, komt er nog een derde soort bij...

03/08/2011Méér op Brussels 'onkruid'?
Als je de soortenrijkdom in de Brusselse ruigten vergelijkt met wat er op de 'onkruiden' aan de rand van akkers en boomgaarden op het platteland te vinden is, lijkt het hier nog best mee te vallen.

27/07/2011Nouveaux Conopides, Mouches à toison et Syrphes
Nieuwe Blaaskop- , Roof- en Zweefvliegen
Regelmatige bezoeken aan het Walckiers en Moeraske de afgelopen maanden heeft een aantal nieuwe of interessante vliegenwaarnemingen opgeleverd, (update news 08/08/2011)
19/07/2011[Belg. sp. nov.] au Moeraske
Wanneer een artikel verschijnt waarin een nieuwe soort voor de Belgische fauna wordt bekendgemaakt wordt daar traditiegetrouw de vermelding «[Belg. sp. nov.]» aan toegevoegd.
In het Moeraske doken weer een aantal gevallen op die deze 'apellation' kunnen claimen...

15/07/2011Thécla de l'orme dans la friche Walckiers
Iepenpage in de Walckiersruigte

13/07/2011Walckiers, ook in de regen...

11/07/201128 Papillons de Jours / 16 au Walckiers
28 Dagvlinders / 16 in Walckiers
Met de toevoeging van de Grote Weerschijnvlinder (Grand mars changeant) (news 05/07/2011) in Hof ter Musschen komt het aantal dagvlinders in cebe-sites op 28 soorten.
(updated 25/08/2011, BH)
08/07/2011Porte ouverte au rucher de l’Hof ter Musschen !
dimanche 28/08 à 14h
06/07/2011Trois
Trois "nouvelles espèces" peu courantes viennent d'être identifiée sur le site.
05/07/2011Carlo, oeil de lynx
Qui a déjà participé à une gestion avec notre ami Giancarlo Carlet se souvient de ses anecdotes truculentes qu'il raconte avec art. Mais Carlo est aussi un très rigoureux «chasseur d'espèces» qui aime à les photographier. Voici ses dernières «grosses observations», toutes réalisées à l'Hof ter Musschen.
27/06/2011Ledra aurita (Grand diable - Oorcicade)
11 jaar na de melding van een Oorcicade in het Moeraske door Hubert Bruge (Echo du Marais, 12/2000) laat de oorcicade zich nog eventjes zien, zowel in het Moeraske als in Hof ter Musschen...
18/06/2011Camouflage!

16/05/2011Siona lineata (Divisée, Phalène blanche - Vals witje)
Dit WE weer een zeldzame spanner in de ruigte van het Moeraske...
12/05/2011Zeldzame Loopkevers in Walckiers
Na het overlopen van de recentste verspreidingsatlas van de loopkevers (Desender et all, 2008), blijken er nog een aantal zeldzaamheden te zitten in onze verzameling waargenomen loopkevers (Carabidae).
23/04/2011Sphiximorpha subsessilis à proximité immédiate du Walckiers
Une syrphe très rare, qui jusqu'à présent n'était connue que par 3 observations validées en Forêt de Soignes et dans le bois de Meerdaal, a été observée dans les environs directs du Walckiers.


Een zeer zeldzame «Fopblaaskop» die tot nu toe alleen bekend was van 3 waarnemingen in Zoniën- en Meerdaalwoud duikt op in de buurt van Walckiers.

18/04/2011Op Look-zonder-Look in de Walckiersruigte...
Merkwaardige soortenrijkdom op Alliaria petiolata (Alliaire, Look-zonder-look) in de Walckiersruigte... (update 25/04/2011)

15/04/2011Anthaxia nitidula (blinkende prachtkever - l'anthaxie brillante)

Zes jaar na een vluchtige waarneming van een mannetje in het Moeraske, nu ook een vrouwelijk exemplaar in Hof Ter Musschen op Meidoorn....

09/04/2011Syromastus rhombeus in Walckiers

Het gebeurt niet vaak meer dat een oude waarneming zonder datum uit de cebe-archieven kan worden bevestigd...

05/04/2011Een nieuwe gast in het bijenhotel, het spekkevertje «Megatoma undata»
Dat bijenhotels interessant zijn om metselbijtjes waar te nemen is evident. De «gehoornde» Osmia cornuta's zijn intussen al enkele weken present en de «rosse» Osmia rufa's zullen niet lang meer op zich laten wachten.
Toch trekt zo'n bijenhotel ook nog heel wat andere gasten aan: dieven, parasieten en vernielers...

04/04/2011Opération Chlorophylle (comptage 25 mars)!


Pour la cinquième année consécutive, nous avons procédé au relevé des nichoirs disposés dans le Walckiers au bénéfice de ce sympathique rongeur.

04/04/2011Sphaerocarpos michelii
La "rareté" est bien présente au Moeraske !
02/04/2011Deux nouvelles espèces à l'Hof ter Musschen

En marge du nettoyage du site effectué ce samedi, nous avons pu observer deux nouvelles espèces pour le site.

29/03/2011Gevlekte Wolzwever (Bombylius discolor) in Walckiers
Op een aantal Brusselse plaatsen werd naast de Gewone Wolzwever nu ook weer de zeldzamere gevlekte soort waargenomen.
Het gaat hier om een vliegenfamilie die hommels imiteert en kan vliegen als een kolibri.
Voor de eerste keer zagen we er ook ééntje in het Walckiers.

10/03/2011Nématocères - Muggen
Met enige vertraging zijn Tipula lunata en T. rufina van het voorjaar 2010 gedetermineerd op waarnemingen.be en toegevoegd. Een nieuwe Nematocera-infopagina werd voorzien.


03/03/2011Wortelduizendpoot (Symphyla)
Scutigerella spec., een eerste Wortelduizendpoot (Symphyla) voor de cebe-inventaris werd gevonden in Walckiers onder een steen...
21/02/2011Aanvullingen op onze schorsfauna: Leperisinus fraxini en Solva marginata
In een Echo du Marais van 2006 verscheen al eens een artikel over het «Ondergronds Leven in het Moeraske» waarin werd gewezen op het kapitale belang van dood hout voor de biodiversiteit. Naargelang de houtsoort en de vorm waarin het aftakelt (grote of kleine stukken, jong of oud, droog of rottend, hard of zacht, liggend of staande stervend...) wordt een bepaalde fauna bevorderd.
Dit WE vonden we weer twee soorten met elk hun eigen specifieke behoefte. Van beiden hadden we eerder al wel de volwassen vorm waargenomen.

Merkwaardig hoe het onderhoud van het hoogspanningsnetwerk of de aanwezige Olmenziekte biotopen creëert die een impact hebben op onze plaatselijke fauna...

12/02/2011Ceux qui ne sont pas venu à la gestion, ont raté...!
Belle observation de deux mésanges à longue queue nordiques lors de la gestion de ce samedi au Moeraske.

07/02/2011Vulcain - Atalanta!
De vroegste waarneming tot nu van een Atalanta in het Moeraske.
Er zijn sterke aanwijzingen dat sommige exemplaren van deze trekvlinders hier kunnen overwinteren - de trekkers komen normaal aan vanaf april - en in het Moeraske zagen we op 28/02/2009 ook al eens zo'n overlever in diezelfde buurt aan de trappen van het panoramapunt.
Misschien zijn er geschikte overwinteringsplekken in het betonpuin dat je kan aantreffen naast die trappen?

31/01/2011Mésange à longue queue caudatus au Moeraske
Witkopstaartmees in het Moeraske
Venant du nord, la mésange à longue queue variété à tête blanche a été vue dimanche dernier au Moeraske.

Après plusieurs alertes de la présence du Jaseur boréal à Auderghem le mois passé, c’est au tour de la mésange à longue queue à tête blanche de faire l’actualité ornithologique.

Cette fois le Moeraske est l’un des lieux d’observation.

______
De uit het Noorden afkomstige Witkopstaartmees liet zich zondag ook zien in het Moeraske.
Na een hele reeks van meldingen van de Pestvogel in Oudergem (Jaseur boréal) vorige maand was het de beurt aan de Witkopstaartmees (Mésange à longue queue caudatus).
Dit keer behoorde het Moeraske wèl tot één van de waarnemingsplekken...

08/01/2011c'est reparti!
ze zijn er weer!

We hebben niet lang moeten wachten dit jaar, de eerste insecten tonen zich al...

12/12/2010Les Invertébrés en hiver
Ongewervelden in de winter
Visite guidée Moeraske dimanche

Wandeling zondag in het Moeraske...


18/11/2010Winterinsecten
De winter hoeft geen stilstand te betekenen in entomologische waarnemingen: Tuberolachnus salignus (Puceron géant du Saule, Dromedarisluis), één van de weinig èchte winterinsecten, duikt weer op in het Moeraske.
Een nieuw zeldzaam dansvliegje (Tachydromia umbrarum) liet zich even zien, spurtend over boomschors in de zon...

07/11/2010Nog enkele interessante herfstwaarnemingen
Mijterwants

HoornaarKnoppergal

02/10/2010La Mantelée
Découverte d'un nouveau papillon à l'Hof ter Musschen lors de la gestion de ce samedi.
27/09/2010Gendarmes à Bruxelles - Vuurwantsen in Brussel
Deze opvallende wants wordt in Brussel de laatste tijd in toenemende mate gemeld (bru.waarnemingen.be/soort/view/9331): van 3 in 2008, 16 in 2009 naar 24 keer eind september 2010. Ook in het Moeraske te Evere, waar insectenobservaties al langer geregistreerd worden (www.cebe.be/inventaires), dook deze wants pas voor de eerste keer op in 2008.
13/09/2010Depuis 1997: Oedipode bleue
Sinds 1997: Blauwvleugelsprinkhaan
«Schaarbeek» staat nog altijd expliciet als stedelijke vindplaats vermeld in de saltabel-fiche van deze Sprinkhanen website, maar de laatste waarneming dateerde intussen al wel van 1997 ...
06/09/2010Xylota sylvarum (Grote gouden bladloper)
De Grote gouden bladloper (X. sylvarum), een zweefvlieg die Sluipwespen (Ichneumon) imiteert, laat zich even zien in het Moeraske...
26/08/2010Retour des Pentatomides
Terugkeer van de Schildwantsen

Vorig jaar werd nog vastgesteld dat de schildwantsen zich, ondanks hun lichaamsgrootte, toch niet zo gemakkelijk lieten zien en dat de helft van de waarnemingen uit uitheemse soorten bestond. In 2010 is er beterschap: Picromerus bidens was de eerste gedocumenteerde cebe-waarneming en Eysarcoris aeneus werd voor de eesrte keer in het Moeraske gezien. Zicrona caerulea, Piezodorus lituratus (FOTO Nimf), Eurydema oleracea en Peribalus strictus waren al sinds 2007 niet meer waargenomen, net zoals Legnotus limbosus uit de verwante Cydnidae-familie ...

12/08/2010Galles et Mines!
Gallen en Mijnen!
De periode van het jaar is weer aangebroken waar gallen en mijnen opduiken. Een nieuwe «gal» werd gevonden op Eik (Quercus, Chène). Het gaat om een Aceria ilicis, een bladmijt. Verder ook de eveneens zeldzame vlekkenmijn op Bijvoet (Artemisia): Bucculatrix noltei (Bijvoetooglapmot).

25/07/2010et encore...
en nog eentje...

Juli wordt een topmaand voor zeldzame bladrollers, een derde vervoegt de reeks deze maand:
Pammene aurita (Morgenroodbladroller)

23/07/2010Agapeta zoegana, een zeldzaam «kanariepietje»

Deze namiddag bij het doorkruisen van de ruigte in het Moeraske en na een lange achtervolging: waarneming van deze zeldzame bladroller, Agapeta zoegana, bijgenaamd het Kanariepietje...
19/07/2010Veelkleurige bladroller - Cochylidia rupicola


Enkele waarnemingen in het Moeraske van de zeldzame «Veelkleurige bladroller» werden pas goedgekeurd op waarnemingen.be...
13/07/2010Riponnensia splendens

Un Syrphe rare au Moeraske: Riponnensia splendens.


De zeldzame «Grote Limburgse Glimmer» in het Moeraske!
28/06/201013 nieuwe motten in juni
Deze maand werden al 13 nieuwe soorten toegevoegd aan de toch al uitgebreide cebe-verzameling. Ook konden nog 5 soorten voor de eerste keer op cebe.waarnemingen.be worden gezet met de Sint-Jansvlinder als uitschieter. Deze laatste werd ooit gesignaleerd in het Moeraske, zonder verdere informatie. Het is de tweede Brusselse waarneming op waarnemingen.be.

Zygène de la Filipendule - Sint-Jansvlinder

17/06/20102 nouveaux papillons rares cette semaine …
2 zeldzame nieuwe nachtvlinders deze week...

Macaria brunneata (Phidonie à cinq raies - Bosbesbruintje)

Mythimna l-album (Crochet blanc - Witte-l-uil)

12/05/2010Stenostola spec.

Een nieuwe zeldzame Boktor werd waargenomen in het Moeraske...

04/05/2010Cela bouge sur nos sites !
Plusieurs observations intéressantes ce W-E du 1er mai.

17/04/2010Une coche au potager !
Découverte d'une nouvelle espèce...qui est aussi une espèce délicieuse à consommer !!!
10/04/2010Vive les travaux de gestion
On en voit des choses lors des gestions !
01/04/2010Papillons Hiver 2010
Vlinders Winter 2010
De eerste vlinders werden gesignaleerd en zelfs in de winter werden er enkele interessante sporen ontdekt.
De cebe-inventaris telt nu 340 vlindersoorten. Een overzicht van de eerste drie maanden vlinderwaarnemingen en van wat je in april al kan verwachten...

27/03/2010Opération Chlorophylle
L’opération « Chlorophylle » a été lancée en 2006 par la CEBE. Elle consiste en un parrainage de nichoirs en bois destinés à offrir des abris pour la faune et de permettre un suivi systématique de leur occupation durant 5 ans. Les buts étaient de sensibiliser le public à la protection du lérot (Eliomys quercinus), espèce de rongeur qualifiée de « rare » au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale et de confirmer la présence d’une population de cet animal dans le dernier site de la Région ayant fait l’objet d’une observation récente ces 10 dernières années. Dès le premier relevé au printemps 2007, des traces d’occupation récente de ce rongeur ont été relevées. En 2008, trois individus vivants ont été observés simultanément en hibernation. En 2009, ce sont cinq individus qui ont été recencés.
18/03/2010Pontes de grenouilles à l'Hof ter Musschen
Pontes de grenouilles
16/03/2010Renard mort à L'Hof ter Musschen
Découverte d'un renard mort.
07/02/2010Les bryophytes de l'Hof ter Musschen
A la découverte des hépatiques et des mousses, guidés par les époux Sotiaux.
10/01/2010Promenade ornithologique au Moeraske
Les absents ont eu tort !
09/01/2010Nouveautés 2009 - Nieuwe soorten 2009


30/03/2009Faucon pélerin, Grive mauvis, ...
Survol de l' Hof ter Musschen.
29/03/2009Opération Chlorophylle
Cette opération, qui se déroule depuis trois ans, a pour but de favoriser la population de lérots présente au Walckiers.
18/03/2009Des nouvelles mousses à l' HTM
André et Odette Sotiaux ont revisité l'Hof ter Musschen le 1er mars dernier. Résultat : 3 nouvelles espèces et une nouvelle variété !
10/03/2009PRINTEMPS!
LENTE!
Hof ter Musschen: Ce jeudi 5 mars, fidèle au rendez-vous, le premier Pouillot véloce (mieux connu sous le nom de Tjiftjaf) voletait d'arbustes en fourrés au dessus de la Woluwe à l'Hof ter Musschen. Il était très actif mais n'a pas chanté; il s'est contenté de quelques ouîît !

Hof ter Musschen, de 5de maart, verscheen trouw op de afspraak een Tjiftjaf in het struikgewas rond de Woluwebeek. Echt zingen was er nog niet bij, het bleef bij enkele «ouîît»-tonen.
Méér lentenieuws...

04/03/2009Oiseaux hivernants
Wintervogels
Maintenant que l'hiver météorologique est terminé, nous pouvons faire le bilan de 3 mois d'observations CEBE sur (cebe.)observations.be:
Avec 106 observations ornithologiques à l'Hof ter Musschen et 194 au Moeraske, nous arrivons à un total de 302 observations hivernales de 54 espèces d'oiseaux...

Nederlands...


26/02/2009Bergeronnette grise
Prairie à chevaux, Bergeronnette grise
11/01/2009Visite guidée du 11 janvier au Moeraske.
Pas d'observation ornithologique exceptionnelle, mais un site enchanteur sous une bonne couche de neige.
06/01/2009Le bon moment pour les oiseaux!
Vogeltijd!

Sizerin flammé, Pinson du nord, Roitelet triple-bandeau, Chardonneret élégant, Gros-bec casse-noyaux et Grimpereau des jardins ont déjà été signalés cet hiver.
C’est donc le moment pour d’intéressantes observations ornithologiques sur nos sites. Il est également possible de participer à la visite guidée « spéciale Oiseaux » avec Michel Moreels qui aura lieu ce dimanche au Moeraske (voir
www.cebe.be/agenda).
Sur les 126 espèces d’oiseaux, une soixantaine sont potentiellement observables l’hiver au Moeraske ou à l’Hof ter Musschen.(info: www.cebe.be/oiseaux et www.cebe.be/oiseaux/hiver)

Notez également le 18 janvier une « journée de sensibilisation : le nourrissage des oiseaux » à Bruxelles (info: natagora).

La traditionnelle opération « Devine, qui vient manger chez nous aujourd’hui? » aura lieu le WE des 7 et 8 février (info: natagora).
Nederlands....

21/11/2008« Observations.be » en ligne
« Observations.be », le site pour l'encodage en ligne des observations naturalistes enfin dans les starting blocks

♦ Ces derniers jours, un groupe de chardonnerets vole dans le Moeraske et le râle d'eau a été signalé quelques fois à l'Hof ter Musschen.

♦ Les feuilles restant encore sur les arbres permettent encore la découverte de nouvelles mineuses sur la bourdaine et sur le prunellier. De cette manière, l'inventaire CEBE des lépidoptères a grimpé jusqu'à 295 espèces.

♦ Nous savons maintenant enfin ce que faisait le psoque Valenzuela flavidus en
train de pondre en 2005 (photo de gauche), il recouvrait ses oeufs d'une petite
toile (photo de droite).

♦ « Observations.be », la version francophone de "waarnemingen.be", est au banc d'essais et signifera probablement un fort accroissement des observations naturalistes bruxelloises... Nos observations "CEBE" peuvent dès à présent être consultées et encodées sur l'un de ces sites Web.

Essayez vous aussi !
Nederlands....

12/11/2008Le martin-pêcheur est arrivé
Het IJsvogletje is aangekomen
♦ Le martin-pêcheur et un merle à plastron dans les environs du Moeraske...
♦ Mildiou Phyllactinia fraxini, Coléoptère Anacaena globulus
dernières mise-à-jours sur observations.be
allerlaatste updates op cebe.waarnemingen.be
Nederlands....

05/11/2008Nouvelle coccinelle pour la faune Belge
Nieuw lieveheersbeestje voor de Belgische fauna
♦ Mystère résolu après 3 années: Rhyzobius forestieri venant d'Australie, 1ère observation pour la Belgique
♦ Oiseaux: bernache du Canada - bouvreuil pivoine , pouillot véloce et grive mauvis
♦ Mines et leur contenu: Caloptilia falconipennella et Tischeria ekebladella
Nederlands....

20/10/2008Observations d'octobre
Oktoberwaarnemingen
Une petite araignée myrmécomorphe (en forme de fourmi) : Synageles sp

Plusieurs oiseaux dans la prairie de Hof ter Musschen : pipit farlouse, rougequeue à front blanc, et quelques rats des moissons pendant les
travaux de fauche.

Des animaux aquatiques découverts lors de la visite guidée de Guy Trompet.

Des mines de feuilles et des galles et notamment le micro-lépidoptère : Ectoedemia louisella. De la même famille, on a exceptionnellement observé à l'état adulte et pas seulement la mine de Caloptilia stigmatella.

Quelques papillons aussi dont le rare cidarie à bandes vertes (Chloroclysta siterata) et la lichénée mariée.
Nederlands....

01/10/2008Observations de septembre
Septemberwaarnemingen
De nouveau micro-biotopes particuliers au Moeraske : un épicéa abandonné après Noël avec une petite araignée spéciale, la Cyclose conique (Cyclosa conica), et un tamari planté avec une cicadelle inféodée : Opsius stactogalus.
Il n'y a pas que les abeilles et les fourmis qui vivent en société, il y a aussi le puceron Pemphigus spirothecae (galle spiralée)

C'est aussi l'époque des fausses chenilles de tenthrèdes : Selandria serva - Tenthredinidae et Diprion pini - Diprionidae (Lophyre du pin). C'est celle d'un parasite nouvellement découvert : Platygaster robiniae - Platygastridae.
Nederlands....08/09/20083 nouvelles raretés - 3 zeldzame nieuwigheden
Trois nouvelles raretés : le gnaphale jaunâtre (Bleekgele droogbloem - Gnaphalium luteoalbum), l’abeille du lierre (Klimopbij - Colletes hederae) et une cicadelle d’origine asiatique (Orientus ishidae)
Citons aussi : Helophorus aquaticus, Elodes sp, Argyresthia goedartella, Hylemya sp, et la bondrée apivore (Wespendief - Pernis apivorus).
Nederlands....

27/08/2008Dernières observations de l'été - Laatste zomerwaarnemingen
Observations multiples : un opilion marocain, quelques nouvelles espèces de mildiou, une rare variante rouge de l’oedémère noble, une galle en forme d’ananas, un “paquet” de nouveaux ou de remarquables papillons et quelques sauterelles méridionales.

De plus, nous avons complété certaines fiches avec de nouvelles photos.

Nouvelles espèces : Microsphaera grossulariae - Erysiphe polygoni - Platypalpus sp - Stygnocoris rusticus - Chorisops tibialis - Lasioptera carophila - élagueuse (Puta-uil - Agrotis puta) - Eupithecia succenturiata - Metalampra cinnamomea - Mesocoelopus niger - Galle ananas (Adelges abietis) - Valenzuela sp
Nederlands....

11/08/2008Plusieurs belles espèces sous les spotlights !
Tegen de lamp gelopen!
Cette semaine, le piège à lumière a été actionné quelques fois avec des résultats surprenants :

En « apéritif », l’orange tacheté d’argent de la rare Chrysoclista linneella.

En « plat de résistance », la rare écaille chinée ou callimorphe (Euplagia quadripunctaria) et la remarquable citronnelle rouillée (Opisthograptis luteolata), sans oublier la fameuse processionnaire du chêne (Thaumetopoea processionea).

En « dessert », notons le carpocapse des châtaignes (Cydia splendana) ainsi que Cosmia trapezina et Agonopterix arenella.

Les papillons ne sont pas les seuls à être attirés par la lumière. De petits coléoptères tels la coccinelle à 18 points ou coccinelle des cimes (Myrrha octodecimguttata) (la 26ème espèce sur nos sites !) mais aussi Bradycellus verbasci ou Cercyon laminatus se font piéger.

Afin d’être complet, citons encore Anobium sp. (petit coléoptère), la coccinelle brune ou coccinelle de l'épicéa (Aphidecta obliterata) et durant les travaux de gestion de ce samedi la nèpe cendrée (Nepa cinerea).

Une chenille d’Acronita psi a été observée sur prunellier.


Nederlands....

04/08/20086 nouveaux papillons
6 nieuwe vlinders
Un nouveau coléoptère pour la Belgique : Anthrenocerus australis
Beaucoup d’observations de papillons avec 6 nouvelles espèces : la trimaculée (Xestia xanthographa), Trachycera advenella, Epiblema foenella, une première mention pour le Brabant après 1980 Eudemis profundana, Cryphia algae et Clostera curtula
Observation d’un puceron commun sur les légumineuses : le puceron noir de la fève (Aphis fabae)
Encore une belle galle sur le chêne : Cynips longiventris
Communication des observations suite à la visite guidée de l’Hof ter Musschen
Carnet rose : le couple de renards du Walckiers a eu 3 jeunes.
Une correction concernant une demoiselle : la naïade au corps vert (Erythromma viridulum)
Nederlands....

23/07/200860 observations
60 waarnemingen
Une semaine chargée d'observations:

Une nouvelle galle de l'Aubépine : Phyllocoptes goniothorax

Deux nouveaux pucerons : Cryptomyzus ribis (Puceron jaune du
groseillier) et Hyalopterus pruni (Puceron farineux du prunier).

Première photo de la tenthrède, Selandria serva, liée à la baldingère.

Deux nouveaux papillons dans la friche, à Hof
ter Musschen Evergestis pallidata et au Moeraske, Scotopteryx chenopodiata.

La richesse des près humides de l'Hof ter Musschen étonne toujours : le rare ptérophore Oidaematophorus lithodactyla, il n'était connu en Brabant que dans la littérature ancienne.

Un papillon dont la chenille mine les feuilles de chêne, Tischeria ekebladella.

Un passager clandestin, Acleris cristana s'est glissé dans un plante cueillie pour nourrir une autre chenille mise en élevage.

Une galle du roseau : Lipara lucens.

Première nouvelle demoiselle, l'agrion nain (Ischnura pumilio) Erythromma viridulum depuis plusieurs années.

Une punaise bizarre Orthonotus rufifrons

On a ajouté aussi l'observation ancienne, jamais signalée, de la locustelle tachetée (Locustella naevia).
Nederlands....

14/07/2008Dentelle de mouche ...
Variaties op splash...
Le balanin des glands (Curculio glandium) a montré son museau spectaculaire pendant la dernière visite guidée mensuelle à Hof ter Musschen
Plusieurs nouveaux papillons sont ajoutés : la chenille du batis (Thyatira batis) mise en élevage est sorti de sa chrysalide, la boarmie du chêne (Hypomecis roboraria), la rare fausse-timandre (Scopula imitaria) et Ypsolopha nemorella
Le moro-sphinx (Macroglossum stellatarum), papillon-colibri migrateur est revenu
Une observation très peu courante en Belgique : Noeeta pupillata (PHOTO)
Plus mentionné depuis huit ans au Moeraske, on a revu une nimphe de la sauterelle, conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis)
Deux observations passées d'oiseaux pas encore encodées, ont été ajoutées le goéland brun (Larus fuscus) et la bergeronnette printannière nordique (Motacilla flava thunbergi)
Nederlands....

07/07/2008Classiques CEBE
MOB-klassiekers
Observation exceptionnelle d'une tenthrède, Pamphilius betulae, et d'un parasite de l'églantier non encore cité en Belgique : Megastigmus aculeatus.

Quelques rares « classiques CEBE » se sont laissés apercevoir : la punaise Dyroderes umbraculatus sur gaillet; une larve en pleine mue (photo) de la punaise verte ponctuée (Nezara viridula) ; une variante verte de la casside coccinelle (Cassida murraea), le microlépidoptère Udea fulvalis - encore toujours une seule observation depuis 1980 - et encore une courtilière.

Les observations de papillons diurnes ne décollent pas vraiment malgré encore deux espèces pour 2008 : l'atalante (Vanessa atalanta) et un myrtil (Maniola jurtina).

Des observations supplémentaires de l'agrile bleuâtre (Agrilus cyanescens), un bupreste, et la première photo «locale» de la coccinelle des roseaux.

La minuscule mineuse de feuilles Lyonetia clerkella a également été vue à un stade adulte.

Un nouveau coléoptère, Melandrya caraboides, et une mouche, Rivellia syngenesiae, complètent ce tableau de début d'été.
Nederlands....

30/06/2008Anthrax au Moeraske?
Anthrax in het Moeraske?
Elle est noire, vole à la manière d’un papillon et porte le même nom qu’une toxine mortelle. Anthrax anthrax est une espèce de mouche qui est actuellement observée auprès des nids d’abeilles maçonnes qu’elle parasite.
La suite des observations des « Naturalistes de la haute Lesse » en excursion à l’Hof ter Musschen ce 15/06/08, avec de nouvelles espèces : Chalcosyrphus nemorum, Eupeodes luniger, Platycheirus rosarum, Xylota sylvarum, Trichrysis cyanea, Lasius brunneus, Myrmica rubra, Xiphydria sp, Panaphis juglandis, Baeopelma foersteri, Psylla buxi et Archarius crux.
Nederlands....

23/06/2008Enomos du lilas
Seringenvlinder
Encore un cas de mimétisme : l'énomos du lilas (Apeira syringaria) présente des ailes à l'aspect froissé qui le font ressembler à une feuille morte. Ce n'est qu'une des 54 nouvelles observations de cette semaine dont 19 nouvelles espèces.

Le 15 juin, nous avons eu le plaisir de faire un tour de l'Hof ter Musschen avec Jean-Yves Baugnée et les naturalistes de la Haute-Lesse.
Ils nous rendaient ainsi la politesse d'une visite à Ave-et-Auffe. Comme toujours avec Jean-Yves, les découvertes se succèdent. Cette
encyclopédie entomologique vivante nous a communiqué la liste de ses observations et nous n'avons pas fini de les encoder. Parmi ses
trouvailles la très rare Vanoyia enuicornis, « un indicateur des zones humides bien préservées ».

 • Acariens : Eriophyes exilis, Eriophyes leiosoma

 • Homoptera: Cixius nervosus, Chloriona smaragdula
 • Hymenoptera: Blennocampa phyllocolpa
 • Nevroptera: Wesmaelius sp
 • Lepidoptera: énomos du lilas (Apeira syringaria), Crassa unitella, Ditula angustiorana, Sémasie du peuplier (Gypsonoma aceriana)
 • Mouches: Beris vallata, Vanoyia tenuicornis, Dexiosoma caninum
 • Punaises: Orius niger, Amblytylus nasutus, Capsus ater, Orthotylus marginalis, Salicarus roseri, Peribalus vernalis
 • Nederlands....

  16/06/2008Sésie fourmi
  Wilgenwespvlinder
 • Après 4 ans sans observations, la sésie fourmi a enfin été revue.
 • De meilleures photos pour des petits coléoptères rouges : l’apodère du noisetier et le rhynchite rouge du pommier (Tatianaerhynchites aequatus).
 • Une galle peu courante également observée au Moeraske : Diplolepis nervosa.
 • Deux autres espèces attirées par la lampe lors de la nocturne CEBE : Xanthorhoe designata et le premier trichoptère pour le Moeraske, Mystacides longicornis.
 • Encore une observation de papillon de jour : la sylvaine.
 • Un premier psyché: Psyche casta.
 • Pour finir, quatre nouvelles mouches : Dioctria hyalipennis, Dasineura galiicola, Zophomyia temula (la zophomyie ivre) et Solva marginata.
 • Nederlands....

  09/06/2008Un quatriëme bupreste
  Een 4de bloemenprachtkever
  Un quatrième bupreste : Agrilus cyanescens (Agrile bleuâtre).

  Quelques nouveaux (micro-)lépidoptères : Abrostola tripartita, Lathronympha strigana et les premiers résultats des observations nocturnes avec la marginée, confirmation d'une vieille observation.

  Encore une nouvelle famille, celle des Pipunculidae, avec un représentant Nephrocerus flavicornis, parasite des tipules (Tipulidae).
  Nederlands....

  02/06/2008Sphinx du Tilleul
  Lindepijlstaart
 • Nouveaux coléoptères : la chrysomèle Crepidodera aurea, et une série de coléoptères aquatiques observés dans la mare du potager biologique du Houtweg: Hydroglyphus geminus, Hyphydrus ovatus et Haliplus sp.

 • Puceron du sureau (Aphis sambuci)
 • Lasioglossum sexnotatum, une abeille rare, a à nouveau été observée à proximité du Moeraske. Une larve de tenthrède, Macrophya alboannulata, a été identifiée sur sureau.
 • Quatre nouveaux papillons dont la phalène picotée (Ematurga atomaria) (mention pour le Brabant), le spectaculaire ‘vert-doré’ (Diachrysia chrysitis), le sphinx du tilleul (Mimas tiliae) et encore un habitant de nos intérieurs, la teigne de la colle (Endrosis sarcitrella)
 • Encore une punaise qui est en expansion : Deraeocoris flavilinea
 • Nederlands....

  26/05/2008Encore une mouche (syrphe) qui se prend pour une guêpe
  Nu ook de tweede wespvlieg.
 • En dix jours, après Temnostoma bombylans, nous avons trouvé un nouvel et rare syrphe : Temnospora vespiforme.
 • On a observé la vie dans et autour des eaux douces au potager du Houtweg, notamment le petit coléoptère Hydroporus palustris, le cyclope (crustacé), le rare papillon Cataclysta lemnata et sur roseaux, le puceron farineux du prunier (Hyalopterus pruni).
 • Plusieurs petits papillons ont été ajoutés : Petrophora chlorosata, Cucullia umbratica, Adaina microdactyla, Grapholita compositella, Hedya nubiferana et l’hyponomeute du pommier (Yponomeuta malinellus). Le rare Cataclysta lemnata, la pyrale du bourdon et le céladon ont à nouveau été observés.
 • Pour finir une nouvellle mouche avec un « nez » bien blanc : Metopia sp.
 • Nederlands....

  19/05/2008Mimétisme
  Mimetisme
  La semaine dernière, une série remarquable d’insectes aux formes particulières a enrichi l’inventaire.
  Nous commençons par la rutilante et rayée chrysomèle du romarin (Chrysolina americana), une espèce rare, accidentelle sous nos latitudes. Ensuite, différentes gradations de mimétisme furent observées, parmi lesquelles la grande chenille de la pyramide (papillon), qui, au repos, ressemble à une petite feuille verte et un nouveau petit lépidoptère Notocelia cynosbatella qui, au premier abord, fait penser à une déjection d’oiseau !
  Deux nouvelles syrphes émergent du lot : Merodon equestris qui ressemble à un bourdon et Temnostoma bombylans qui va très loin dans son imitation de guêpe : elle ramène ses pattes antérieures vers l’avant pour simuler les antennes de la guêpe qu’elle prend pour modèle.
  Notons encore les remarquables apparitions de la syrphe Eristalinus sepulchralis et du représentant des Stratiomyidae, tout de vert métallique vêtu : Microchrysa polita.
  Citons aussi le tueur de pucerons Pemphredon sp, avec une grosse tête et une petite taille et un nouveau tenthrède aux couleurs belges : Macrophya teutona.
  Le géomètre Thera sp. ferme cette série. Il s’agit d’une nouvelle 'Carpet', le nom commun donné par les Britanniques à cette série de papillons qui arborent des motifs de tapis sur leurs ailes.
  13/05/2008De la diodie tête de mort au cardinal
  Van Akkerdisteldansvlieg tot Zwartkopvuurkever
  Toujours plus de plantes en fleurs, dont : podagraire, marguerite, bryone commune (avec la coccinelle qui y est liée), églantier, framboisier, aspérule odorante.

  Afflux d'insectes dans les brousailles avec une série de cantharides, beaucoup de géomètres à barreaux et une belle punaise, Miris striatus.

  Deux sortes d'adèles (lépidoptères) ont été observés dans les haies et des adultes du coléoptère « cardinal » ont également été vus cette année. Egalement une remarquable mouche à bec (voir photo) : Empis livida.

  Parmi les plus belles de nos petites araignées, la mangore petite bouteille et la diodie tête de mort sont actives et toujours l'étonnante spécialiste du camouflage, la misumène.

  Une nouveauté, le rare coléoptère des marais Oodes helopioides. On a rencontré Dasytes caeruleus, couleur bleu cyan. Parmi les microlépidoptères à antennes pectinées, Incurvaria masculella a été ajoutée à l'inventaire.

  Une nouvelle galle sur frêne a été communiquée par une nouvelle collaboratrice : Dasineura acrophila. La micro-guêpe parasite (Torymidae) furent photographiés en action sur une galle de chêne.
  08/05/2008Le Traquet motteux à l'Hof ter Musschen !
  Een Tapuit in Hof ter Musschen!
 • Photo: Un traquet motteux a été photographié à l’Hof ter Musschen (Woluwe-Saint-Lambert).

 • Les premières mésanges charbonnières se sont envolées. Au même moment, la mouche qui parasite les oisillons (Neottiophilum praestrum) apparaît. Elle n’est toujours pas mentionnée en Belgique.

 • De nouvelles espèces de plantes fleurissent: alliaire, sureau noir, viorne obier, compagnon rouge.

 • Avec les premiers beaux jours bien ensoleillés, les observations d’insectes se multiplient avec e.a. un nouveau coléoptère aquatique Sphaeridium lunatum, qui vient parfois à terre et une cicadelle Asiraca clavicornis. Parmi les papillons, citons l’aurore et la première noctuelle : Macdunnoughia confusa.
 • 03/05/2008En mai, tous les oiseaux pondent-ils des oeufs ?
  En in mei leggen alle vogels een ei?
 • Le jeune merle s'est envolé !

 • Néflier en fleur et maladie de la pochette.

 • Plusieurs variantes de l'adalie à 10 points et 11ème coccinelle observée cette année : la coccinelle à 22 points. Un nouveau charançon : Phyllobius vespertinus.

 • La mouche Myopa sp. nous dévoile une tête pour le moins bizarre. Mineuses observées : la mouche du Céleri et la mineuse du séneçon, Trypeta zoe.

 • Encore des déterminations de pucerons avec le puceron jaune du noisetier.

 • Nichoir pour insectes (poutre percée de trous) : après l'osmie cornue, voici le tour de l'osmie rousse.

 • Nouveau microlépidoptère : Eupithecia intricata.
 • 28/04/2008Deux nouveaux ordres dans l’inventaire
  Twee nieuwe ordes in de inventaris
 • Photo : Position caractéristique de repos de l’abeille-coucou (Nomada).

 • La production de nectar est bien en route, plusieurs espèces sont maintenant en fleur sur nos sites : le cerfeuil sauvage, l’aubépine à un style, le sorbier des oiseleurs et le lilas commun.
 • Dans le Walckiers, les inflorescences du gouet tacheté semblent irrésistibles pour les rongeurs.

 • Deux représentants de deux nouveaux ordres ont été ajoutés dans l’inventaire : le nématode Aphelenchoides fragariae (Anguillule du fraisier et des fougères) observé au Walckiers et un plécoptère (Plecoptera) de la famille des Nemouridae à l’HTM. Les plécoptères sont des insectes considérés comme d’excellents indicateurs de la bonne qualité de l’eau.

 • Pour la troisième année consécutive, le martinet noir est rentré de migration la dernière semaine d’avril.
 • Déjà 10 espèces de coccinelles observées cette année : l’adalie à deux points, la coccinelle arlequin et la coccinelle à échiquier (ou coccinelle à damier) viennent d’être observées.
 • Nouvelle observation d’une punaise venue du sud : Orsillus depressus.

 • Une nouvelle Coleophoridae a pu être déterminée grâce à sa plante-hôte et à la forme particulière de son fourreau : Coleophora lineolea.
 • 23/04/2008Sortie mortelle à l'Hof ter Musschen

  Renardeau mort dans la prairie

  21/04/2008Courtilière
  Veenmol
  Aziz, l'un des cultivateurs du potager de la rue du Château a capturé une grande courtilière de 5 centimètres.

  Cela nous a permis de la photographier sous toutes les coutures avant de la relâcher.

  Cet insecte, l'un des plus grands, si pas le plus grand, sous nos latitudes, est devenu particulièrement rare à cause de l'usage des pesticides.

  Nous avons la chance d'avoir une population permanente au Moeraske dans les potagers cultivés biologiquement.

  Son mode de vie souterraine en fait un animal totalement à part, avec des activités plus proches de la taupe que de ses cousines les sauterelles.

  15/04/2008Gampsocera numerata, nieuwe vlieg voor de Belgische fauna
 • Rencontre du troisième type ou Alien ? Simplement Issus coleoptratus posant sur du lierre dans un jardin…
 • L’andrène vagabonde également observée pour la première fois au Moeraske, au niveau du ballast sec des voies de chemin de fer
 • Les premiers papillons de jour se laissent admirer : l’azuré des nerpruns et le robert-le-diable.
 • Encore une nouvelle mouche pour la faune belge : Gampsocera numerata - Chloropidae
 • Différentes mousses rares ont été à nouveau observées parmi lesquelles Sphaerocarpos michelii.
 • 08/04/2008HTM, ce dimanche 6 avril
  Bref aperçu de la visite guidée mensuelle à l'Hof ter Musschen.

  22 personnes ont participé à cette visite guidée dont le thème était l'«initiation à l'ornithologie».

  07/04/2008Cigogne sur l'hof ter Musschen
  Aperçu cigogne en migration.
  03/04/20087, 10, 14 et 16 points...
  7, 10, 14, en 16 stipjes...
 • Un mois de mars froid , donc des observations dans des biotopes particuliers, dans la mousse détrempée et dans les tas de Carex coupés à Hof ter Musschen. Cela donne quelques nouveaux petits coléoptères (Grypus equiseti, Coelostoma orbiculare) et une punaise (Pachybrachius fracticollis) comme résultat. Le rare gastéropode Vertigo antivertigo a aussi été trouvé.

 • Il y a eu tout de même quelques observations typiques du printemps, comme la première adalie à dix points au Moeraske. Les coccinelles à 7-, 14- et 16 points sont aussi présentes, comme la mouche de Saint Marc. Les premiers papillons de jour ont été vus mais sans possibilité d'une détermination certaine. Peut-être s'agissait-il de la Petite Tortue.
 • Oiseaux: Le merle a déjà construit son nid, un épervier a été vu au Walckiers et un couple de bernaches du Canada semble s'installer à l'Hof ter Musschen.
 • Plantes: Le saccage de la prairie le long du chemin de fer au Moeraske l'année passée, donne cette année des floraisons de plantes pionnières comme la cardamine hérissée (Cardamine hirsuta).
 • 29/03/2008Les lérots du Walckiers !
  Eikelmuizen in Walckiers !
  Dans le cadre de l'opération «Chlorophylle», nous avons nettoyé une quarantaine de nichoirs au Walckiers. Bonne nouvelle, 4 de ces nichoirs abritaient un nid de lérots...et 3 de ces magnifiques animaux ont été surpris dans leur sommeil.
  Nederlands....

  25/03/2008Plus de premières observations printanières...
  Meer eerste lentewaarnemingen...
 • En fleur : lierre terrestre, primevère élevée, populage des marais, ...
 • Le faisan de Colchide observé à nouveau après une longue absence à l’Hof ter Musschen.
 • Différentes cicadelles (Cicadellidae) commencent à apparaître, dont à nouveau Zygina lunaris (notre «première» pour la Belgique de 2007).
 • La première phalène (Geometridae) est, tout comme l’année passée, Gymnoscelis rufifasciata (phalène de l'olivier)
 • Nederlands....

  17/03/2008Le pouillot véloce chante
  De Tjiftjaf zingt
 • Mars reste relativement froid mais le réveil du printemps continue à se faire remarquer. Le premier pouillot véloce a été entendu ce week-end. Les gerris et les hydromètres apparaissent à la surface de l’eau alors que les tritons alpestres ont déjà regagné l’élément liquide. Par beau temps, les mâles de l’osmie cornue (voir news du 3/03/08) viennent maintenant en grand nombre sur les poutres de bois percées de trous.
 • Un article dans la revue hollandaise «Natuurhistorisch maandblad» a repris notre première observation belge de la cécidomyie gallicole du robinier (2007).
 • De plus, pas mal de nouvelles photos de mousses ont été ajoutées suite à la visite guidée de début mars à l’Hof ter Musschen.


 • Maart blijft relatief koel, maar de lentesignalen blijven toch komen. De eerste Tjiftjaf werd dit WE gehoord, de Schaatsenrijders en Vijverlopers zijn op het wateroppervlak verschenen, de Alpenwatersalamander heeft zijn shuilplaats verlaten en de mannetjes van de Gehoornde metselbij (news van 3 maart) komen bij goed weer nu in grote getale af op de houten balken met voorgeboorde gaatjes.
 • Een Nederlands artikel in het «Natuurhistorisch maandblad» heeft onze eerste Belgische waarneming van de Robiniagalmug van vorig jaar opgenomen.
 • Verder zijn er heel wat nieuwe foto's van mossen ten gevolge van het begeleid bezoek aan Hof ter Musschen in het begin van maart.

 • OBSERVATIONS - WAARNEMINGENLoensia sp - Psocidae ♦ Metylophorus nebulosus - Psocidae ♦ Apis mellifera - Apidae (Abeille domestique - Honingbij) ♦ Gerris lacustris - Gerridae (Gerris lacustre - Schaatsenrijder) ♦ Himacerus mirmicoides - Nabidae (Mierenroofwants) ♦ Obolodiplosis robiniae - Cecidomyiidae (Cécidomyie gallicole du robinier - Robiniagalmug) ♦ Paranchus albipes - Carabidae ♦ Silvanus unidentatus - Silvanidae ♦ Scolopax rusticola - Scolopacidae (Bécasse des bois - Houtsnip) ♦ Phylloscopus collybita - Sylviidae (Pouillot véloce - Tjiftjaf) ♦ Brachythecium rutabulum - (Gewoon dikkopmos) ♦ Bryum capillare - (Gedraaid knikmos) ♦ Bryum dichotomum - (Grofkorrelknikmos) ♦ Bryum rubens - (Rood knolletjes-knikmos) ♦ Calliergonella cuspidata - (Gewoon puntmos) ♦ Ceratodon purpureus - (Purpersteeltje) ♦ Cratoneuron filicinum - (Gewoon diknerfmos) ♦ Dicranella heteromalla - (Gewoon pluisjesmos) ♦ Dicranoweisia cirrata - (Gewoon sikkelsterretje) ♦ Drepanocladus aduncus - (Gewoon sikkelmos) ♦ Fissidens crassipes - (Gewoon riviervedermos) ♦ Fissidens viridulus - (Klein gezoomd vedermos) ♦ Funaria hygrometrica - (Gewoon krulmos) ♦ Grimmia pulvinata - (Gewoon muisjesmos) ♦ Hypnum cupressiforme - (Gewoon klauwtjesmos) ♦ Kindbergia praelonga - (Fijn laddermos) ♦ Mnium hornum - (Gewoon sterrenmos) ♦ Orthotrichum affine - (Gewone haarmuts) ♦ Orthotrichum anomalum - (Gesteelde haarmuts) ♦ Orthotrichum diaphanum - (Grijze haarmuts) ♦ Orthotrichum tenellum - (Slanke haarmuts) ♦ Oxyrrhynchium hians - (Klei-snavelmos) ♦ Oxyrrhynchium pumilum - (Klein snavelmos) ♦ Plagiomnium ellipticum - (Stompbladig boogsterrenmos) ♦ Plagiomnium undulatum - (Gerimpeld boogsterrenmos) ♦ Platyhypnidium riparioides - (Watervalmos) ♦ Pohlia melanodon - (Klei-peermos) ♦ Polytrichastrum formosum (PHOTO) - (Polytric élégant - Fraai haarmos) ♦ Pseudocrossidium hornschuchianum - (Vergeten smaragdsteeltje) ♦ Rhynchostegium confertum - (Boom-snavelmos) ♦ Schistidium apocarpum - (Grimmie sessile - Gewoon achterlichtmos) ♦ Syntrichia ruralis - (Groot muursterretje) ♦ Tortula muralis - (Gewoon muurmos)

  10/03/2008Retour du sizerin flammé après 10 ans
  Na 10 jaar: de Kleine barmsijs

 • Sizerin flammé : cette espèce n'est rencontrée que rarement et comme hivernant. L'observation de 2008 actualise une première donnée vieille de 10 ans.
 • Premières grenouilles et coccinelles
 • Mousses (visite guidée de dimanche passé à Hof ter Musschen)

 • Vie sous les écorces: encore 2 nouveaux petits coléoptères
 • Une 5ème nouvelle mouche, une triste :-( , grâce à dipter.info

 • Une galle sur la ronce

 • Kleine barmsijs, voor het eerst weer waargenomen sinds tien jaar en op de valreep toch nog Koperwieken
 • Eerste kikker en lieveheersbeestjes
 • Mossen (begeleid bezoek vorige zondag HTM)
 • Nog meer schorsleven: 2 nieuwe kevertjes
 • Een 5de nieuwe vlieg danzij diptera.info, een triestige :-(
 • Een gal op braam

 • OBSERVATIONS - WAARNEMINGENRana temporaria - Ranidae (Grenouille rousse - Bruine kikker) ♦ Carduelis flammea cabaret - Fringillidae (Sizerin flammé - Kleine barmsijs) ♦ Motacilla cinerea - Motacillidae (Bergeronnette des ruisseaux - Grote gele kwikstaart) ♦ Turdus iliacus - Turdidae (Grive mauvis - Koperwiek) ♦ Amblystegium serpens - (Gewoon pluisdraadmos) ♦ Atrichum undulatum - (Gewoon rimpelmos) ♦ Barbula convoluta - (Gewoon smaragdsteeltje) ♦ Barbula unguiculata - (Klei-smaragdsteeltje) ♦ Cryphaea heteromalla - (Vliermos) ♦ Frullania dilatata - (Helm-roestmos) ♦ Lophocolea heterophylla - (Gedrongen kantmos) ♦ Lunularia cruciata - (Halvemaantjesmos) ♦ Metzgeria furcata - (Bleek boomvorkje) ♦ Orthotrichum pulchellum - (Gekroesde haarmuts) ♦ Physcomitrium pyriforme - (Gewoon knikkertjesmos) ♦ Cerylon ferrugineum - Cerylonidae ♦ Cerylon histeroides - Cerylonidae ♦ Coccinella septempunctata - Coccinellidae (Coccinelle à sept points - 7-stippeliglieveheersbeestje) ♦ Harmonia axyridis - Coccinellidae (Coccinelle asiatique - Veelkleurig aziatisch lieveheersbeestje) ♦ Phaonia tuguriorum - Muscidae ♦ Hydrometra stagnorum - Hydrometridae (Hydromètre - Vijverloper) ♦ Balclutha sp - Cicadellidae ♦ Diastrophus rubi (PHOTO) - Cynipidae

  06/03/2008Visite guidée «Bryophytes» (dimanche 3 mars)
  Bilan d'une matinée bien remplie.
  03/03/2008Une nouvelle mouche pour la faune belge?
  Nieuw vliegje voor Belgische fauna?
 • Probable nouvelle mouche pour la faune Belge et premier nouveau papillon
 • Signes printaniers: anémone sylvie, corydale solide au Walckiers et première osmie
 • Exploration d'écorce: encore des araignées
 • Inspection des cabanes du potager: l'indigène Pholcus phalangioides n'y est pas remplacé par son pendant exotique


 • Een nieuw vliegje voor de Belgische fauna en het eerste nieuw vlindertje dit jaar
 • Lentesignalen: Klassieke vroegbloeiers in Walckiers: Bosanemoon en Vingerhelmbloem, eerste Metselbij
 • Schorsexploraties: nog meer spinnen
 • Tuinhuisjes moestuin: de inheemse Pholcus phalangioides blijkt nog niet verdrongen door haar exotische tegenhanger

 • OBSERVATIONS - WAARNEMINGEN: Corydalis solida - Fumariaceae (Corydale solide - Vingerhelmbloem) ♦ Fraxinus excelsior - Oleaceae (Frêne commun - Gewone es) ♦ Anemone nemorosa - Ranunculaceae (Anémone sylvie - Bosanemoon) ♦ Amaurobius fenestralis - Amaurobiidae (Huiskaardespin) ♦ Cheiracanthium sp - Miturgidae (Gele zakspin / Spoorspin) ♦ Pholcus phalangioides - Pholcidae ♦ Diaea dorsata - Thomisidae (Groene krabspin) ♦ Aneura pinguis - ♦ Heteromurus nitidus - Entomobryidae ♦ Palloptera scutellata (PHOTO) - Pallopteridae ♦ Rhyparochromus vulgaris - Lygaeidae (Bodemwants) ♦ Osmia cornuta - Megachilidae (l'Osmie cornue - Gehoornde metselbij) ♦ Mompha divisella - Momphidae

  25/02/2008Le poliste gaulois se réveille
  Franse veldwesp ontwaakt
 • Encore quatre nouvelles plantes en fleurs
 • Les premières araignées et premiers papillons sont là
 • Le poliste gaulois se réveille
 • Plusieurs encodages de photos et de nouvelles espèces venant des archives de Jacques Rosès avec une première photo de coccinelle brune

 • Nog vier bloeiende planten bij
 • Eerste spinnen en vlinders komen eraan
 • Franse veldwespen worden wakker
 • Encodage van verschillende foto's en nieuwe soorten uit het archief van Jacques Rosès met een eerste foto voor het Bruin Lieveheersbeestje.

 • OBSERVATIONS - WAARNEMINGEN
  Stellaria media media - Caryophyllaceae (Mouron des oiseaux - Vogelmuur) ♦ Cytisus scoparius - Fabaceae (Genêt à balais commun - Gewone brem) ♦ Lamium purpureum - Lamiaceae (Lamier pourpre - Paarse dovenetel) ♦ Ranunculus ficaria ficaria (PHOTO) - Ranunculaceae (Ficaire fausse renoncule - Speenkruid) ♦ Nuctenea umbratica - Araneidae (Platte Wielwebspin) ♦ Zygiella sp - Araneidae (Zygielle - Sectorspin) ♦ Holocnemus pluchei - Pholcidae (Araignée de Pluche - Marmertrilspin) ♦ Corvus corone corone - Corvidae (Corneille noire - Zwarte kraai) ♦ Clytus arietis - Cerambycidae (Clyte guêpe - Kleine Wespebok) ♦ Tetrops praeustus - Cerambycidae ♦ Oulema sp - Chrysomelidae ♦ Aphidecta obliterata - Coccinellidae (Coccinelle brune, Coccinelle de l'épicéa - Bruin Lieveheersbeestje) ♦ Tychius picirostris - Curculionidae (Charançon de la graine du trèfle) ♦ Dasytes aeratus - Melyridae ♦ Amphimallon solstitialis - Scarabaeidae (Hanneton de la Saint-Jean - Junikever) ♦ Nicrophorus vespilloides - Silphidae (Gewone- of Krompootdoodgraver) ♦ Trox scaber - Trogidae ♦ Armadillidium vulgare - Armadillidiidae (Armadille vulgaire - Oprolpissebed, Pillenpissebed) ♦ Rhabdophaga rosaria - Cecidomyiidae (Galle en rosette du saule - Wilgenroosjegal) ♦ Heteromyza sp - Heleomyzidae ♦ Polistes dominulus - Vespidae (Poliste gaulois - Franse Veldwesp) ♦ Emmelina monodactyla - Pterophoridae

  18/02/2008Réveil printanier précoce II
  Bloemekes en Biekes II
  Ces journées ensolleillées ont réveillé les premiers insectes et déjà fait fleurir plusieurs plantes.
  De zonnige dagen hebben de eerste insecten wakker gemaakt en de bloei van een aantal planten gelanceerd.
  OBSERVATIONS - WAARNEMINGENGalanthus nivalis nivalis (PHOTO) - Amaryllidaceae (Perce-neige - Sneeuwklokje) ♦ Prunus spinosa - Amygdalaceae (Prunellier - Sleedoorn, Zwarte doorn) ♦ Clubiona corticalis - Clubionidae (Schorszakspin) ♦ Falco peregrinus - Falconidae (Faucon pélerin - Slechtvalk) ♦ Mycetaea subterranea - Endomychidae ♦ Asteia amoena - Asteiidae ♦ Tephritis formosa - Tephritidae ♦ Ctenophora ornata - Tipulidae (Tipule ornée) ♦ Pyrrhocoris apterus - Pyrrhocoridae (Vuurwants) ♦ Planorbis carinatus - Planorbidae (Gekielde schijfhoren) ♦ Aneurus avenius - Aradidae (Schorswants)

  11/02/2008Réveil printanier précoce
  Bloemekes en Biekes

  Les premières petites fleurs et bourdons et un inventaire complété avec quelques anciennes observations :

 • Présence du hanneton commun confirmée avec une observation de 2005 : à nouveau en progression ?

 • Enregistrement de quelques observations de rapaces datant de 2005 et première observation de la mésange noire à l’Hof ter Musschen

 • La délicate araignée cracheuse se laisse voir pour la deuxième fois

 • Les premières observations d’escargots


 • De eerste bloemetjes en (blinde) bijtjes en aanvulling inventaris met enkele archiefwaarnemingen:
 • Aanwezigheid van de Meikever bevestigd met een waarneming uit 2005: weer in opmars?
 • Opname van enkele roofvogelwaarnemingen uit 2005 en eerste waarneming van de Zwarte mees in Hof ter Musschen
 • Het delicate Lijmspuitertje laat zich een 2de keer zien
 • De eerste slakken waargenomen

 • OBSERVATIONS - WAARNEMINGENPrunus cerasifera - Amygdalaceae (Myrobolan , Prunier cerise - Kerspruim) ♦ Lamium album - Lamiaceae (Lamier blanc - Witte dovenetel) ♦ Scytodes thoracica - Scytodidae (Araignée cracheuse - Getijgerde Lijmspuiter) ♦ Circus aeruginosus - Accipitridae (Busard des roseaux - Bruine Kiekendief) ♦ Carduelis carduelis - Fringillidae (Chardonneret élégant - Putter / Distelvink) ♦ Carduelis chloris - Fringillidae (Verdier d'europe - Groenling) ♦ Pandion haliaetus - Pandionidae (Balbuzard pêcheur - Visarend) ♦ Parus ater - Paridae (Mésange noire - Zwarte mees) ♦ Dendrocopos major - Picidae (Pic épeiche - Grote bonte specht) ♦ Troglodytes troglodytes - Troglodytidae (Troglodyte mignon - Winterkoning) ♦ Melolontha melolontha - Scarabaeidae (Hanneton commun - Meikever, Engerlingen (larven)) ♦ Eristalis tenax - Syrphidae (Eristale gluante - Blinde bij) ♦ Bombus terrestris sensus lato - Apidae (Bourdon terrestre - Aardhommel) ♦ Cepaea hortensis - Helicidae (Escargot des jardins - Witgerande Tuinslak) ♦ Cepaea nemoralis (PHOTO) - Helicidae (Escargot des bois - Gewone Tuinslak) ♦ Trichia hispida - Hygromiidae (Behaarde slak)

  04/02/2008Premières fleurs
  Eerste bloemen.

 • Tussilage en fleur.

 • Plusieurs observations de Jacques Rosès mises en ligne, ce sont des coléoptères et des araignées.

 • Quelques observations ornithologiques à l'Hof ter Musschen.

 • Ajout d'une dizaine de MYXOMYCOTA vu en 2007 à l'Hof ter Musschen par Mireille Lenne • Klein Hoefblad in bloei.

 • Verschillende waarnemingen uit 2005 van Jacques Rosès van kevers en spinnen opgenomen.

 • Meerdere Vogelwaarnemingen in Hof ter Musschen

 • Opname van een tiental nieuwe MYXOMYCOTA uit 2007 te Hof ter Musschen door Mireille Lenne.


 • OBSERVATIONS - WAARNEMINGEN Tussilago farfara (PHOTO) - Asteraceae (Tussilage, Pas d'âne - Klein Hoefblad) ♦ Araniella opisthographa - Araneidae (Tweelingkomkommerspin) ♦ Dicranopalpus ramosus - Phalangiidae (Strekpoot) ♦ Philodromus dispar - Philodromidae (Zwartrugrenspin, Zwarte renspin) ♦ Steatoda triangulosa - Theridiidae (Huissteatoda) ♦ Buteo buteo - Accipitridae (Buse variable - Buizerd) ♦ Alcedo atthis - Alcedinidae (Martin-pêcheur - Ijsvogel) ♦ Alopochen aegyptiacus - Anatidae (Ouette d'égypte - Nijlgans) ♦ Anas platyrhynchos - Anatidae (Canard colvert - Wilde eend) ♦ Anas sp - Anatidae (Canard domestique, Canard cayuga - Soepeend) ♦ Stegobium paniceum - Anobiidae (Vrillette du pain - Broodkever) ♦ Notoxus monoceros - Anthicidae (Notoxe unicorne - Eenhoornige Snoerhalskever) ♦ Cryptocephalus pusillus - Chrysomelidae ♦ Paederus fuscipes - Staphylinidae♦ Arcyria cinerea - (Asgrauw netwatje) ♦ Arcyria denudata - (Karmijnrood netwatje) ♦ Arcyria incarnata - (Grootmazig netwatje) ♦ Didymium squamulosum - (Variabel kristalkopje) ♦ Hemitrichia clavata - (Doorschijnend landgdraadwatje) ♦ Metatrichia floriformis - (Donkerbreuin kelkpluisje) ♦ Physarum contextum - (Bros kalkkopje)♦ Trichia botrytis - (Zwart draadwatje)♦ Trichia contorta - (Dikwandig draadwatje)♦ Trichia decipiens - (Peervormig draadwatje)♦ Trichia persimilis - (Goudgeel draadwatje)♦ Trichia scabra - (Gezellig draadwatje)

  02/02/2008Recensement national des oiseaux des jardins
  Telweekend tuinvogels
  Devine qui vient manger chez nous aujourd’hui?
  2-3 février 2008


  Vogels voeren en beloeren
  komend weekend van 2 en 3 februari!

  20/01/2008Sous les écorces II
  Onder schors II
  3 nouvelles punaises dont Pyrrhocoris apterus: enfin chez nous!
  Drie nieuwe wantsen waaronder de Vuurwants, nu eindelijk bij ons!
  OBSERVATIONS: Nuctenea umbratica - Araneidae (Platte Wielwebspin) ♦ Rallus aquaticus - Rallidae (Râle d'eau - Waterral) ♦ Psittacula krameri - Psittacidae (Perruche à collier - Halsbandparkiet) ♦ Scolytus scolytus - Scolytidae (scolyte de l'orme - Grote iepenspintkever) ♦ Orchesella cincta - Entomobryidae ♦ Tomocerus vulgaris - Tomoceridae ♦ Anthocoris nemoralis - Anthocoridae ♦ Aneurus laevis - Aradidae (Schorswants) ♦ Pyrrhocoris apterus (PHOTO) - Pyrrhocoridae (Vuurwants) ♦ Flammulina velutipes - (Collybie à pied velouté - Gewoon fluweelpootje) ♦ Hofmannophila pseudospretella - Oecophoridae ♦ Vulpes vulpes - Canidae (Renard roux - Vos) ♦ Enerthenema papillatum - (Papilparapluutje) ♦ Drassodes sp - Gnaphosidae (Muisspin) ♦ Mitopus morio - Phalangiidae ♦ Opilio canestrinii - Phalangiidae (Rode hooiwagen) ♦ Pardosa amentata - Lycosidae (araignée loup - Tuinwolfspin)

  13/01/2008Sous les écorces
  Onder schors
  En hiver, peu d'insectes à découvrir sauf sous les écorces où l'on rencontre des collemboles ainsi que d’autres espèces hivernant.
  In de winter zijn er weinig insecten te ontdekken behalve onder schors waar springstaarten en overwinterende soorten worden aangetroffen.
  OBSERVATIONS:Coryphium angusticolle - Staphylinidae ♦ Chorthippus brunneus - Acrididae (Criquet duettiste - Bruine sprinkhaan, Tandradje) ♦ Lasiocampa quercus - Lasiocampidae (Bombyx du chêne - Hageheld) ♦ Dicyrtoma fusca - Dicyrtomidae ♦ Dicyrtomina ornata - Dicyrtomidae ♦ Ectopsocus briggsi - Ectopsocidae ♦ Vertagopus arboreus - Isotomidae ♦ Pleurotus ostreatus - (Pleurote en huître - Gewone oesterzwam) ♦ Deraeocoris lutescens - Miridae ♦ Liocoris tripustulatus - Miridae (Brandnetelwants) ♦ Typha latifolia (PHOTO) - Typhaceae (Massette à larges feuilles - Grote lisdodde)

  08/01/2008Observations de la semaine
  Laatste Waarnemingen

  Un nouveau petit champignon : Neotiella sp. – Une observation archivée d’un petit charançon (Dorytomus longimanus) enfin confirmée ! – Les perriches jeune-veuve (ou conures veuves) construisent différents nids au Moeraske (première photo prise sur le site) – Chardonnerets et sarcelle d’hiver (échappée) toujours présents…
  Een nieuw paddenstoeltje: het Mosbekertje - archiefwaarneming van de Langsprietpopuliersnuittor eindelijk bevestigd - Monniksparkieten bouwen verschillende nesten in het Moeraske (eerste on-site foto) - Puttertjes en (ontsnapte) Wintertaling nog steeds aanwezig...
  OBSERVATIONS:Neottiella sp - (Mosbekertje) ♦ Anas crecca - Anatidae (Sarcelle d'hiver - Wintertaling) ♦ Carduelis carduelis - Fringillidae (Chardonneret élégant - Putter / Distelvink) ♦ Myiopsitta monachus - Psittacidae (Perriche jeune veuve, Conure veuve - Monniksparkiet) ♦ Dorytomus longimanus - Curculionidae (Langsprietpopuliersnuittor)


  03/01/2008Pic noir à l'Hof - Zwarte specht in HTM

  1.000 observations en 2007 ... c'est reparti:
  Observations:Sciurus vulgaris - Sciuridae (Écureuil roux - Rode eekhoorn) ♦ Dryocopus martius - Picidae (Pic noir - Zwarte specht) ♦ Orthonotus rufifrons - Miridae

  25/12/2007Un prédateur d'orthoptères


  • - Un prédateur d'orthoptères

  • - Encore quelques araignées de Jacques Rosès

  • - Het Puttertje op bezoek


  OBSERVATIONS: ♦ Anelosimus vittatus - Theridiidae (Slanke kogelspin) ♦ Clubiona comta - Clubionidae (Bonte zakspin) ♦ Keijia tincta - Theridiidae (Zwartringkogelspin) ♦ Neriene clathrata - Linyphiidae (Kruidhangmatspin) ♦ Theridion pictum - Theridiidae (Rood visgraatje) ♦ Carduelis carduelis - Fringillidae (Chardonneret élégant - Putter / Distelvink) ♦ Eutomostethus ephippium - Tenthredinidae ♦ Tachysphex sp (PHOTO) - Sphecidae

  13/12/2007Nettoyage de fin d’année
  Eindejaarsopruiming
 • Jacques Rosès a vérifié plusieurs araignées de nos archives (sans date d’observation) et il a ajouté plusieurs de ses propres observations et photos.
 • Camille Thirion a de nouveau déterminé plusieurs Ichneumonidae.
 • Chris Steeman a encore vérifié quelques unes de nos observations qu' il a aussi intégrées dans le Catalogue of the Lepidoptera of Belgium.
 • Jacques Rosès heeft onze spinnen uit de archieven (zonder datum) bekeken en er een aantal eigen waarnemingen en foto's aan toegevoegd.
 • Camille Thirion heeft nog een aantal Ichneumonidae gedetermineerd .
 • Chris Steeman heeft nog een aantal waarnemingen van 2007 bekeken, gecorrigeerd en geregistreerd in de Catalogue.

 • Cheiracanthium erraticum - Miturgidae (Heidespoorspin) ♦ Clubiona reclusa - Clubionidae (Zompzakspin) ♦ Dictyna uncinata - Dictynidae (Struikkaardertje) ♦ Neottiura bimaculata - Theridiidae (Witbandkogelspin) ♦ Theridion varians - Theridiidae (Gewoon Visgraatje) ♦ Diplazon laetatorius - Ichneumonidae ♦ Ichneumon stramentor (PHOTO) - Ichneumonidae ♦ Vulgichneumon saturatorius - Ichneumonidae
  Cydia pomonella - Tortricidae ♦ Dichrorampha obscuratana - Tortricidae ♦ Idaea laevigata - Geometridae (Strooiselstipspanner) ♦ Micropteryx aruncella - Micropterigidae ♦ Phtheochroa rugosana - Tortricidae.

  03/12/20072007: vers les 1.000 observations
  Op naar de 1.000 waarnemingen
  Martin-pêcheur - Ijsvogel: Ce samedi lors de la gestion, Claire et Carlo eurent le bonheur d'apercevoir ce bel oiseau coutumier du site.
  Een «slak» met pootjes - een verstoorde koningin - de Robiniagalmug, nog maar pas in België en al geparasiteerd - enkele opnames van zeldzame mineervlinders voor Brabant in de Catalogue - enkele Renspin-soorten verlaat gemeld - verschillende kevers in dood hout...

  OBSERVATIONSAlcedo atthis (Martin-pêcheur - Ijsvogel) ♦ Philodromus dispar - Philodromidae (Zwartrugrenspin) ♦ Philodromus cespitum - Philodromidae (Gewone renspin) ♦ Philodromus praedatus - Philodromidae (Boomrenspin) ♦ Chrysolina polita - Chrysomelidae (Chrysomèle polie - Tweekleurige goudhaan) ♦ Notiophilus biguttatus - Carabidae ♦ Phosphuga atrata - Silphidae (Silphe lisse - Slakkenaaskever) ♦ Endomychus coccineus - Endomychidae (Viervlekschimmelvreter) ♦ Caliroa cerasi (Photo) - Tenthredinidae (tenthrède limace - Kersenbladwesp) ♦ Platygastridae sp - Platygastridae ♦ Polistes dominulus - Vespidae (Poliste gaulois - Franse Veldwesp) ♦ Acrolepia autumnitella - Acrolepiidae ♦ Bedellia somnulentella - Bedelliidae ♦ Cosmopterix zieglerella - Cosmopterigidae


  28/11/2007un mini-longicorne et un hyperparasite
  een miniatuurboktor en een hyperparasiet
  3 champignons et 2 observations de Jacques : un longicorne et un Eulophidae déterminé grâce à l'aide de Camille Thirion.

  OBSERVATIONS - WAARNEMINGEN: ♦ Pogonocherus hispidus (Photo) - Cerambycidae ♦ Elasmus sp - Eulophidae ♦ Hypena rostralis - Noctuidae (Noctuelle à museau - Hopsnuituil) ♦ Xylaria longipes - (Esdoornhoutknotszwam) ♦ Diatrype stigma - (Korstvormig schorsschijfje) ♦ Daldinia concentrica - (Daldinie concentrique - Kogelhoutskoolzwam) ♦ Psittacula krameri - Psittacidae (Perruche à collier - Halsbandparkiet)

  22/11/2007Red-green Carpet?
  Van op afstand bekeken het zoveelste 'bruine vlindertje'... « Red-green Carpet » luidt de Engelse naam van deze mooie en zeldzame laatvlieger.
  OBSERVATIONS: Sciurus vulgaris - Sciuridae (Écureuil roux - Rode eekhoorn) ♦ Chloroclysta siterata (PHOTO) - Geometridae (Papegaaitje) ♦ Scolopax rusticola - Scolopacidae (Bécasse des bois - Houtsnip) ♦ Nuctenea umbratica - Araneidae (Platte Wielwebspin) ♦ Daedaleopsis confragosa - (Roodporiehoutzwam) ♦ Trametes gibbosa - (Witte bultzwam) ♦ Phellinus ferruginosus - (Gewone korstvuurzwam) ♦ Hyphodontia paradoxa - (Witte tandzwam) ♦ Antrodia serialis - (Kurkstrookzwam)

  18/11/20073 nouveaux Ichneumonidae
  La détermination des ichneumons est difficile, grâce à Camille Thirion, nous en découvrons trois.
  OBSERVATIONS: Valenzuela flavidus - Caeciliusidae ♦ Cryptinae sp - Ichneumonidae ♦ Campopleginae sp - Ichneumonidae ♦ Xylophrurus augustus(PHOTO) - Ichneumonidae ♦ Edwardsiana rosae - Cicadellidae ♦ Diaea dorsata - Thomisidae (Groene krabspin) ♦ Steatoda bipunctata - Theridiidae (Koffieboonspin) ♦ Parornix devoniella - Gracillariidae ♦ Daedaleopsis confragosa - (Roodporiehoutzwam) ♦ Carduelis chloris - Fringillidae (Verdier d'europe - Groenling)

  14/11/2007Relevé Daniel Ghyselinck à l'Hof: 10 nouveaux champignons

  20/10/2007, Hof ter Musschen (D.G. Relevé 1378):
  Tryphoninae sp - Ichneumonidae ♦ Rondaniola bursaria - Cecidomyiidae ♦ Hyphodontia sambuci - (Witte vlierschorszwam) ♦ Rhodocybe gemina - (Rhodocybe tronqué - Vleeskleurige zalmplaat) ♦ Pholiota populnea - (Pholiote destructrice - Wollige bundelzwam) ♦ Panaeolus foenisecii - (Panéole des moissons - Gazonvlekplaat) ♦ Mycena galopus - (Mycène à lait blanc - Melksteelmycena) ♦ Lepista sordida - (Lepiste sordide - Vaalpaarse schijnridderzwam) ♦ Lactarius obscuratus - (Lactaire obscur - Groenige elzenmelkzwam) ♦ Crepidotus cesatii - (Rondsporig oorzwammetje) ♦ Alnicola salicis - (Wilgenzompzwam) ♦ Alnicola escharoides - (Alnicole jaunâtre - Bleke elzenzompzwam) ♦ Plicatura crispa - (Plooivlieswaaiertje) ♦ Adelphocoris quadripunctatus - Miridae ♦ Caloptilia cuculipennella - Gracillariidae ♦ Volvariella gloiocephala - (Volvaire visqueuse - Gewone beurszwam)

  08/11/2007Des myxomycètes et des persistants
  Slijmzwammen en volhouders
 • Encore quelques nouveaux Myxomycètes, à ne pas confondre avec des champignons, car ils sont une forme de vie complètement différente.

 • Plusieurs insectes bravent encore l'automne comme la chenille nocturne de la Méticuleuse qui s'active même en hiver et qui n'est pas trop exigeante au point de vue nourriture.

 • Les bandes familiales de Mésanges à longue queue viennent maintenant dans les jardins, elles gardent leur régime insectivore.

 • Weer enkele nieuwe Slijmzwammen, die geen paddenstoelen zijn, maar een geheel aparte levensvorm.
 • Nog enkele insecten trotseren de herfst zoals de nachtelijke rups van de Agaatvlinder die ook in de winter actief blijft en niet erg kieskeurig is.
 • Staartmezen in familieverband komen weer langs in de tuinen en houden vast aan een insectendieet.

 • OBSERVATIONS: ♦ Badhamia panicea - (Roodvoetkalknetje) ♦ Diderma hemisphaericum -(Schijfvormig kalkschaaltje) ♦ Didymium bahiense - (Spitsstelig kristalkopje) ♦ Sargus bipunctatus - Stratiomyidae ♦ Epipactis helleborine helleborine - Orchidaceae (Epipactis à larges feuilles - Brede wespeorchis) ♦ Tremella mesenterica - (Trémelle mésentérique - Gele Trilzwam) ♦ Auricularia mesenterica - (Auriculaire mésentérique - Viltig Judasoor) ♦ Chondrostereum purpureum -(Stérée pourpre - Paarse korstzwam) ♦ Rhopalus subrufus - Rhopalidae ♦ Aegithalos caudatus - Aegithalidae (Mésange à longue queue - Staartmees) ♦ Phlogophora meticulosa (PHOTO) - Noctuidae (Méticuleuse - Agaatvlinder)

  04/11/2007Nouveaux champignons: Clavulinopsis corniculata - Hemimycena candida
  Clavulinopsis corniculata (PHOTO) - (Sikkelkoraalzwam) ♦ Hemimycena candida - (Mycène des consoudes - Smeerwortelmycena) ♦ Cerodontha ireos - Agromyzidae ♦ Obolodiplosis robiniae - Cecidomyiidae (Cécidomyie gallicole du robinier) ♦ Zygina flammigera - Cicadellidae ♦ Graphomya maculata - Muscidae (Graphomyie tachetée) ♦ Hartigiola annulipes - Cecidomyiidae (Galle du Hêtre) ♦ Phratora vitellinae - Chrysomelidae (Brons griendhaantje)
  26/10/2007Champignons!
  Méér dan 200 champignons geïnventariseerd en een 8ste Myxomyceet.
  Mycena rosea - (Mycène rose) ♦ Lepista inversa - (Clitocybe inversé) ♦ Cortinarius sp - (Cortinaire) ♦ Cortinarius flexipesClitocybe metachroaSchizophyllum amplum - (Vals judasoor) ♦ Armillaria lutea - (Armillaire bulbeuse - Knolhoningzwam) ♦ Hebeloma crustuliniforme - (Hébélome croûte de pain - Radijsvaalhoed) ♦ Hygrocybe pratensis - (Hygrophore des prés - Weidewasplaat) ♦ Hygrocybe psittacina - (Hygrophore perroquet - Papegaaizwammetje) ♦ Inocybe geophylla - (Inocybe à lames terreuses - Satijnvezelkop) ♦ Laccaria laccata - (Clitocybe laqué - Gewone fopzwam) ♦ Lactarius glyciosmus - (Lactaire à odeur de noix de coco - Kokosmelkzwam) ♦ Tricholoma scalpturatum - (Tricholome jaunissant - Zilveren ridderzwam) ♦ Lyophyllum decastes - (Tricholome agrégé - Bruine bundelridderzwam) ♦ Mycena galericulata - (Mycène en casque - Helmmycena) ♦ Psathyrella multipedata - (Psathyrelle cespiteuse - Bundelfranjehoed) ♦ Ascotremella spDidymium difforme Myxomycètes - (Glad kristalkopje) ♦ Pseudoperonospora urticae Oomycètes ♦ Aleyrodes proletella - Aleyrodidae (Aleurode du chou - Koolwittevlieg) ♦ Phragmatobia fuliginosa - Arctiidae (Ecaille cramoisie - Kleine Beer) ♦ Phyllocnistis xenia - Gracillariidae

  22/10/2007Parasites - Parasieten
  On estime que la moitié des espèces vivantes sont des parasites et que la totalité des être vivants peuvent avoir un ou plusieurs parasites. Beaucoup de larves d'insectes sont attaquées par de petites guêpes spécialisées qui passent souvent inaperçues, mais qui peuvent aussi être prises en flagrant délit.
  La saison des insectes touche à sa fin et cela nous donne le temps de réétudier des photos prises durant l'année. Cela nous a permis de déterminer une nouvelle araignée sauteuse et aussi d'ajouter une série de photos de syrphes. L'observation des galles et des mines de feuilles est aussi une activité alternative. La mine de feuille d'un microlépidoptère qui n'a plus été signalée depuis avant 1980 a été découverte sur le Frêne au Walckiers.

  Geschat wordt dat de helft van alle levensvormen parasieten zijn en dat wellicht àlle levensvormen wel te maken kunnen krijgen met één of andere parasiet. Heel wat insectenlarven worden belaagd door kleine gespecialiseerde wespjes die vaak onopgemerkt blijven, maar soms 'op heterdaad' betrapt kunnen worden...
  Het insectenseizoen loopt op zijn einde en er is dus wat tijd om de foto's van het afgelopen jaar nauwer te onderzoeken. Dit leverde nog een nieuwe springspin op een nog een aantal nieuwe foto's van zweefvliegen De observatie van bladmijnen en gallen is ook een alternatief. Een bladmijn van een vlindertje dat niet meer na 1980 werd gesignaleerd, werd ontdekt op Es in Walckiers.

  Observations - Waarnemingen: Ballus chalybeius - Salticidae (Eikenspringspin)
  Torymus microstigma - Torymidae ♦ Pontania proxima - Tenthredinidae ♦ Caloptilia cuculipennella - Gracillariidae ♦ Dasysyrphus albostriatus (PHOTO 1) - Syrphidae (Bretelswimperzwever) ♦ Episyrphus balteatus - Syrphidae (Syrphe à ceintures - Pyjamazweefvlieg) ♦ Eriophyes tiliae - Eriophyidae (Galle du Tilleul - Linde galmijt) ♦ Diaea dorsata - Thomisidae (Groene krabspin) ♦ Limax maximus (PHOTO 2) - Limacidae (Limace léopard, -cendrée - Grote Aardslak, Panter-, Tijgerslak) ♦ Anthocoris nemorum - Anthocoridae (La Punaise des peupliers - Gewone bloemenwants)

  09/10/2007Notre Collaboration à l'Atlas des papillons de Jour
  Medewerking Dagvlindersatlas
 • Avec 109 observations de papillons nous dépassons déjà le nombres de 2006. Nos dernières observations de papillons de jour seront reprises dans l'Atlas Bruxellois. Cependant, plusieurs papillons n'ont plus été observés ces dernières années : le Tristan, la Petite Tortue, le Procris, la Belle-dame et le Satyre.
 • Les Syrphes ont été mieux recherchées cette année. Une nouvelle espèce a encore pu être identifiée , la Baccha allongée.
 • Un site avec une galerie photographique étendue de cicadelles d'Europe occidentale a été mis en ligne par Gernot Kunz (Autriche). Nous y avons déjà puisé de l'info et sollicité son auteur qui nous a directement et très aimablement aidé, vous pouvez en voir les premiers résultats avec l'ajout de plusieurs nouvelles photographies.

 • Met 109 observaties werden er dit jaar al enkele vlinders méér waargenomen dan in 2006. De laatste dagvlinderobservaties werden genoteerd en zullen worden opgenomen in de Brusselse Atlas. Bleven de afgelopen jaren afwezig: het Koevinkje, de Distelvlinder, het Hooibeestje, Argusvlinder en de Kleine Vos.
 • Zweefvliegen werden dit jaar beter geobserveerd. Nog een nieuwe, atypische soort kon toegevoegd worden, de Vliegende speld.
 • Een Oostenrijker, Gernot Kunz, heeft eindelijk een volwaardige fotogalerij voor West-Europese Cicaden opgezet. Enkele nieuwe fototoevoegingen zijn het eerste resultaat.

 • Observations - Waarnemingen: ♦ Baccha elongata - Syrphidae (Vliegende speld) ♦ Udea ferrugalis - Crambidae (La pyrale ferrugineuse) ♦ Allygus mixtus - Cicadellidae ♦ Eupterycyba jucunda (PHOTO) - Cicadellidae ♦ Aphrodes makarovi - Cicadellidae ♦ Phyllocnistis saligna - Gracillariidae ♦ Polygonia c-album - Nymphalidae (Robert-le-diable - Gehakkelde Aurelia) ♦ Sargus bipunctatus - Stratiomyidae ♦ Limnephilus sp - Limnephilidae (Phrygane - Schietmot, Kokerjuffer) ♦ Crepidodera aurata - Chrysomelidae (Altise dorée) ♦ Kleidocerys resedae - Lygaeidae (Punaise des chatons du bouleau) ♦ Vanessa atalanta - Nymphalidae (Vulcain - Atalanta) ♦ Metellina segmentata - Tetragnathidae (Méta d'automne - Herfstspin) ♦ Xylaria hypoxylon - (Xylaire du bois - Geweizwam) ♦ Lestes viridis - Lestidae (Leste vert - Houtpantserjuffer) ♦ Stigmella trimaculella - Nepticulidae ♦ Salix triandra - Salicaceae (Saule à trois étamines - Amandelwilg) ♦ Phyllonorycter coryli - Gracillariidae (Mineuse du Noisettier - Hazelaarblaasmijnmot) ♦ Alcedo atthis - Alcedinidae (Martin-pêcheur - Ijsvogel)

  05/10/2007L’automne: Galles & Mildiou
  Herfst: Gallen en Meeldauw
  L’automne, avant la chute des feuilles, est un excellent moment pour repérer les galles des plantes. Elles sont bien développées en ce moment.
  Un petit chêne du Moeraske, poussant dans la friche le long du chemin de fer, est un vrai exemplaire d’exposition. On compte une dizaine de galles différentes sur ce seul arbuste. Ne les cueillez pas ! A l’Hof ter Musschen, on vient de trouver une curieuse galle rare sur ’Eglantier : Diplolepis nervosa.


  Observations - Waarnemingen: ♦ Diplolepis nervosa - Cynipidae ♦ Erysiphe galeopsidis (Mildiou du Galéopsis) ♦ Pontania triandrae - Tenthredinidae ♦ Erysiphe adunca - ♦ Erysiphe prunastriAndricus kollari - Cynipidae (Noix de galle) ♦ Andricus foecundatrix (PHOTO) - Cynipidae ♦ Dasineura irregularis - Cecidomyiidae ♦ Andricus anthracina - Cynipidae (Oestergalletje) ♦ Andricus lignicola - Cynipidae ♦ Cynips quercusfolii - Cynipidae (Galle cerise du Chêne - Gewone eikengalwesp) ♦ Neuroterus numismalis - Cynipidae (Galle bouton du Chêne - Satijnen knoopjesgal op eik)

  27/09/2007Encore une première Belge
  Nog een Belgische première.
  Au Moeraske, un hyménoptère encore jamais vu en Belgique : Cratichneumon albiscuta.
  Camille Thirion, la spécialiste belge des Ichneumonidae, nous le dit : On a pas encore signalé la présence de cette espèce en Belgique. C'est Joël Valemberg, grand spécialiste français qui a opéré la détermination pour nous à la demande de Madame Thirion. Qu'ils en soient remerciés...

  26/09/2007l'été: encore 2 guêpes rares
  Toch nog 2 zeldzame wespen
  Il était un peu prématuré de clôturer les observations de l'été lors de notre précédente news. Après l'écureuil de la semaine passée, une guêpe très rare a été déterminée par Camille Thirion & Joël Valemberg...
  De zomerwaarnemingen waren al iets te voorbarig afgesloten in de voorlaatste news. Na het eekhoorntje van vorige week, kunnen we er nu ook nog een zeer zeldzaam wespje aan toevoegen dat gedetermineerd werd door Camille Thirion & Joël Valemberg...
  Les dernières observations - De laatste waarnemingen:Listrodromus nycthemerus (PHOTO) - Ichneumonidae ♦ Diplolepis nervosa - Cynipidae ♦ Cheilosia canicularis - Syrphidae (Laat Hoefbladgitje) ♦ Melanostoma scalare - Syrphidae (Slanke driehoekzweefvlieg) ♦ Tetanocera sp - Sciomyzidae ♦ Sargus bipunctatus - Stratiomyidae ♦ Tachina fera - Tachinidae (Tachinaire hérissonne - Woeste sluipvlieg) ♦ Lyonetia clerkella - Lyonetiidae ♦ Hippodamia variegata - Coccinellidae (Coccinelle des friches - Ruigtelieveheersbeestje)

  20/09/2007Il y a toujours quelque chose à voir sur nos sites !
  Observation récente de trois mammifères au Moeraske.

  17/09/2007Dernières observations de l'été - Laatste zomerwaarnemingen
  Haematopota pluvialis - Tabanidae (Taon des pluies - Regendaas) ♦ Nigma walckenaeri - Dictynidae (Dictyne verte - Groen Kaardertje) ♦ Vespula germanica (PHOTO) - Vespidae (Guêpe européenne, Guêpe germanique - Duitse wesp) ♦ Hypena proboscidalis - Noctuidae (Noctuelle à museau - Bruine snuituil) ♦ Marpissa muscosa - Salticidae (Schorsmarpissa) ♦ Vanessa atalanta - Nymphalidae (Vulcain - Atalanta) ♦ Oedipoda coerulescens - Acrididae (Oedipode bleue - Blauwvleugelsprinkhaan)
  06/09/2007CEBE Visite guidée 2 sep à l'Hof
  MOB-begeleid bezoek van 2 sep in HTM
  Xestia c-nigrum - Noctuidae (C-noir - Zwarte c-uil) (PHOTO) + modification Xestia sp = Orthosia gothica - Noctuidae (Nunvlinder) ♦ Podops inuncta - Pentatomidae (Haakjeswants) ♦ Argiope bruennichi - Araneidae (Argiope fasciée - Tijgerspin) ♦ Tettigonia viridissima - Tettigoniidae (Grande sauterelle verte - Grote groene sabelsprinkhaan) ♦ Rivula sericealis - Noctuidae (Soyeuse - Stro-uiltje) ♦ Lycaena phlaeas - Lycaenidae (Le bronzé, Cuivré commun - Kleine Vuurvlinder) ♦ Deilephila elpenor - Sphingidae (Sphinx de la vigne - Groot Avondrood) ♦ Pantilius tunicatus - Miridae ♦ Eysarcoris aeneus - Pentatomidae ♦ Eurydema oleracea - Pentatomidae (La punaise du chou - Koolwants) ♦ Elasmucha grisea - Acanthosomatidae (Punaise grise ou grisâtre - Berkenwants) ♦ Coreus marginatus - Coreidae (Punaise brune - Zuringwant) ♦ Harmonia axyridis - Coccinellidae (Coccinelle asiatique - Veelkleurig aziatisch lieveheersbeestje) ♦ Coccinella septempunctata - Coccinellidae (Coccinelle à sept points - 7-stippeliglieveheersbeestje) ♦ Cassida vibex - Chrysomelidae (Schildpadkever) ♦ Anthocomus rufus - Malachiidae (Malachie rousse)
  ...
  Autres Observations - Andere waarnemingen
  Diplolepis nervosa - Cynipidae ♦ Tetraneura ulmi - Pemphigidae (galle de l'Orme) ♦ Myzus cerasi - Aphididae (Puceron noir du cerisier - Zwarte kerseluis) ♦ Aceria ulmicola - Eriophyidae (Iepenpuistje) ♦ Colletes daviesanus - Colletidae (Wormkruidbij) ♦ Neuroterus albipes - Cynipidae ♦ Neuroterus quercusbaccarum - Cynipidae ♦ Rhopalomyia tanaceticola - Cecidomyiidae (Mouche-massue de la tanaisie - Boerenwormkruidgalmug) ♦ Anomoia purmunda - Tephritidae ♦ Gonocerus acuteangulatus - Coreidae (Punaise des noisettes) ♦ Liocoris tripustulatus - Miridae (Brandnetelwants) ♦ Vulpes vulpes - Canidae (Renard roux - Vos) ♦ Linyphia triangularis - Linyphiidae (Tisserand triangle - Herfsthangmatspin) ♦ Chrysogaster solstitialis - Syrphidae (Chrysogastre estivale - Donker doflijfje) ♦ Anthophila fabriciana - Choreutidae

  29/08/2007Invasion à Saint-Vincent?
  Invasie te Sint-Vincentius?
  Présence spectaculaire mais non dangereuse d'une chenille de papillon à Evere
  Indrukwekkende maar ongevaarlijke spinselmot duikt op in Evere.  Argyresthia pruniella - Yponomeutidae (Teigne des fleurs de cerisier - Kersenbloesemmot) ♦ Scythropia crataegella (PHOTO) - Yponomeutidae ♦ Triodia sylvina - Hepialidae (Sylvine - Oranje wortelboorder) ♦ Pipistrellus pipistrellus - Vespertilionidae (Pipistrelle commune - Dwergvleermuis) ♦ Saxicola rubetra - Turdidae (Tarier des prés - Paapje)

  24/08/2007Migrateur rare sous les feux de la CEBE (nuit des papillons)
  Zeldzame migrant op CEBE-catwalk
  A l’occasion de la nuit des papillons nocturnes, un bac avec des diodes (éclairage “froid”) a été utilisé, avec succès, afin de pouvoir garantir un rendu naturel des couleurs. La photo et l’observation de cette variante sombre de cette rare “Noctuelle blessée” (C’est son nom !) a été reprise dans le ‘Catalogue’ belge des Lépidoptères.
  Un mois après que notre photographie de la Tenthrède du rosier en train de pondre (voir dans nos « news » précédentes), nous avons pu constater les conséquences de son activité.

  Ter gelegenheid van de vlindernacht werd een bakje met (koele) diodeverlichting gebruikt om een natuurlijke kleurweergave van de foto's te garanderen. Met succes! Onze foto en waarneming van deze donkere variant van deze zeldzame Blauwvleugeluil werd opgenomen in de Belgische 'Catalogue'.
  Een maand nadat we een zaagwesp in actie hadden gefotografeerd, hebben we nu ook de gevolgen kunnen vastleggen...
  Peridroma saucia (PHOTO) - Noctuidae (Noctuelle blessée - Blauwvleugeluil) ♦ Ochropleura plecta - Noctuidae (Haarbos) ♦ Arge pagana - Argidae (Tenthrède du rosier - Rozenbladwesp) ♦ Psylla alni - Psyllidae (Psylle de l'Aulne - Elzenbladvlo) ♦ Celypha lacunana - Tortricidae ♦ Eupithecia centaureata - Geometridae (Eupithécie de la centaurée - Zwartvlekdwergspanner) ♦ Pandemis heparana - Tortricidae (Leverkleurige bladroller)

  20/08/2007Nocturne Papillons CEBE
  Vlindernacht MOB
  Le matériel était déjà rangé et la plupart des participants repartis, lorsque, après 23 heures, les papillons se sont quand même décidés à venir. Voici déjà deux nouvelles déterminations et un certain nombre d’observations.
  Het materiaal was al opgeborgen en de meeste deelnemers waren al vertrokken, maar nà 23 uur begonnen de vlinders dan toch te komen: Hierbij al 2 nieuwe determinaties en een aantal waarnemingen.
  Perizoma alchemillata - Geometridae (Mélanippe coupée - Hennepnetelspanner) ♦ Hoplodrina ambigua - Noctuidae (Zuidelijke stofuil) ♦ Hispa atra - Chrysomelidae ♦ Abrostola triplasia - Noctuidae (Noctuelle de l'Ortie - Donker brandnetelkapje) ♦ Campaea margaritaria (PHOTO) - Geometridae (Le Céladon - Appeltak, Groen- en witbandspanner) ♦ Hypena proboscidalis - Noctuidae (Noctuelle à museau - Bruine snuituil) ♦ Lacanobia oleracea - Noctuidae (Noctuelle potagère - Groente-uil) ♦ Peribatodes rhomboidaria - Geometridae (Boarmie rhomboïdale - Taxisspikkelspanner) ♦ Pleuroptya ruralis - Crambidae (Pyrale du houblon - Gewone Netelmot) ♦ Erinaceus europaeus - Erinaceidae (Hérisson d'Europe - Egel) ♦ Syritta pipiens - Syrphidae (Syrite piaulante - Menuetzweefvlieg) ♦ Sphecodes sp - Apidae (Bloedbij) ♦ Conocephalus discolor - Tettigoniidae (Conocéphale bigarré - Zuidelijk spitskopje) ♦ Eristalis intricaria - Syrphidae (Eristale brouillée - Hommel-bijvlieg) ♦ Idaea seriata - Geometridae (Paardenbloemspanner) ♦ Ectemnius sp - Sphecidae (Blokhoofdwesp)

  16/08/2007Le général dévoile ses galons
  De generaal toont zijn wapens
  En anglais, les noms des représentants des Stratomyidae (= 'Soldierflies') font référence à des grades militaires car leurs rayures font penser à des galons. Ainsi Stratiomys potamida est dénommé 'Banded General'. En effet, même de profil, ses ‘galons’ sont bien visibles. On peut actuellement observer cette jolie mouche sur les ombellifères du Moeraske.
  In het Engels heeft men de Wapenvliegen (Stratiomyidae = 'Soldierflies') met militaire graden benoemd, omdat hun gestreepte voorkomen aan het leger doen denken. Stratiomys potamida werd met de naam 'Banded General' bedacht. Op de profielfoto zijn ook goed de 'wapens' te zien... Momenteel kan men deze mooie grote vlieg aantreffen op de schermbloemen in het Moeraske.
  NOUVEAUTE dans l’inventaire CEBE - NIEUW MOB
  Cixius sp - Cixiidae
  OBSERVATIONS - WAARNEMINGEN
  Stratiomys potamida (PHOTO) - Stratiomyidae (Stratiome) ♦ Dilophus febrilis - Bibionidae (Gewone Rouwvlieg, Koortsvlieg) ♦ Celypha lacunana - Tortricidae ♦ Euclidia glyphica - Noctuidae (Doublure jaune - Bruine Daguil) ♦ Acanthosoma haemorrhoidale - Acanthosomatidae (Punaise des bois, punaise à bouclier - Meidoornschildwants) ♦ Eupithecia assimilata - Geometridae (Hopdwergspanner)

  06/08/2007Un Papillon d'eau
  Een Watervlinder
  NOUVEAUTE dans l’inventaire CEBE - NIEUW MOB
  Jusqu’ici nous avons découvert pas mal de papillons de nuit ayant chacun leur propre spécialisation, allant des excréments de chats au nid de bourdons en passant par les bouquets de fleurs séchées. Hier, dans le Moeraske, nous avons trouvé une colonie de mites qui vivent sur l’eau…
  We hebben hier al heel wat nachtvlinders gevonden met een heel eigen specialisatie, gaande van kattenuitwerpselen, over hommelnesten tot gedroogde bloemboeketten. Gisteren vonden we in het Moeraske een kolonie motjes die op het water leven...
  Cataclysta lemnata (PHOTO) - Crambidae (Kroosvlindertje, Kroosmotje, Leliemotje)
  OBSERVATIONS - WAARNEMINGEN
  L’inventaire CEBE compte actuellement 59 syrphes, parmi lesquelles 44 furent découvertes par Staf Van de Gaer. Depuis 2004, 26 espèces ont pu être déterminées et deux nouvelles espèces ont pu être photographiées ce week-end.
  59 zweefvliegen telt de CEBE-inventaris nu, waarvan er 44 gevonden werden door Staf Van de Gaer. Nà 2004 konden 26 soorten gedetermineerd worden en dit weekend werden nog twee soorten gefotografeerd. ♦ Xanthogramma pedissequum - Syrphidae (Gewone Citroenzwever) ♦ Helophilus trivittatus - Syrphidae (Hélophile à bandes grises - Citroenpendelvlieg)
  Ont également été observées / Verder werden ook nog waargenomen: ♦ Chiasmia clathrata - Geometridae (Géomètre à barreaux - Klaverspanner) ♦ Tuberolachnus salignus - Aphididae (Puceron géant du Saule - Dromedarisluis, Grote wilgenbastluis) ♦ Camptogramma bilineata - Geometridae (La Brocatelle d'or - Gestreepte goudspanner) ♦ Idaea dimidiata - Geometridae (Phalène écussonnée - Vlekstipspanner)

  03/08/2007Une femelle pondant (sciant¹) en action !
  Een zagend vrouwtje² in actie...
  NOUVEA CEBE - NIEUW MOB
  Arge pagana (PHOTO) - Argidae (Tenthrède du rosier - Rozenbladwesp)
  OBSERVATIONS - WAARNEMINGEN
  Pterostichus nigrita - Carabidae ♦ Autographa gamma - Noctuidae (Lambda - Gamma-Uil) ♦ Isophrictis striatella - Gelechiidae ♦ Amphipyra pyramidea - Noctuidae (Noctuelle du Noyer, La pyramide, Noctuelle cuivrée - Piramidevlinder) ♦ Pachygnatha clercki - Tetragnathidae (Grote dikkaak) ♦ Pirata sp - Lycosidae (Pirate - Piraat) ♦ Calystegia sepium - Convolvulaceae (Liseron des haies - Haagwinde)


  ¹«Chez les Tenthrèdes ou «Porte-scie» l'ovipositeur femelle a des valves en forme de lames de scie permettant la ponte endophyte » » (
  Alain Ramel)
  ² Bij zaagwespen hebben vrouwtjes een afgeplatte legbuis die een zaagachtig instrument is geworden waarmee ze door bladeren kunnen snijden om hun eitjes te leggen. ((Tuin safari, Michel Vuijlsteke)

  01/08/2007Retour de la Lichénée mariée après 4 ans sans observation
  Rood weeskind terug na 4 jaar
  OBSERVATIONS - WAARNEMINGEN
  Catocala nupta (PHOTO) - Noctuidae (Lichénée mariée - Rood Weeskind) ♦ Maniola jurtina - Nymphalidae (Myrtil - Bruin Zandoogje) ♦ Leptophyes punctatissima - Tettigoniidae (Sauterelle ponctuée - Struiksprinkhaan) ♦ Aeshna cyanea - Aeschnidae (Aeshne bleue - Blauwe glazenmaker) Déja 7 libellules observées en juillet - Reeds 7 libellen in juli waargenomen! ♦ Aplocera plagiata - Geometridae (Triple Raie - Streepblokspanner) ♦ Sympetrum striolatum - Libellulidae (Sympétrum à côté strié - Bruinrode heidelibel) ♦ Symphoricarpos albus - Caprifoliaceae (Symphorine - Sneeuwbes) ♦ Diplolepis eglanteriae - Cynipidae (Cynips du Rosier - Gladde rozenerwtgal)

  29/07/2007Nouveau Trichoptère pour BXL
  Exotische Nezara duikt op in een ander kleedje

  NOUVEAU CEBE - NIEUW MOB
  Mesoligia furuncula - Noctuidae (Zandhalmuiltje) ♦ Mystacides azureus - Leptoceridae ♦ Idaea inquinata - Geometridae (Roestige stipspanner) ♦ Oedemera lurida - Oedemeridae (Oedémère) ♦ Bruchidius ater - Chrysomelidae
  OBSERVATIONS - WAARNEMINGEN
  Myathropa florea - Syrphidae (Eristale des Fleurs - Doodskopzweefvlieg) ♦ Eurydema oleracea - Pentatomidae (La punaise du chou - Koolwants) ♦ Rivula sericealis - Noctuidae (Soyeuse - Stro-uiltje) ♦ Gasteruption jaculator - Gasteruptiidae (Gastéruption à javelot) ♦ Tritomegas sexmaculatus - Cydnidae ♦ Anthophila fabriciana - Choreutidae ♦ Helophilus pendulus - Syrphidae (Hélophile suspendu - Gewone pendelvlieg) ♦ Nezara viridula (PHOTO) - Pentatomidae (Punaise verte ponctuée - Groene stinkwants) ♦ Holocnemus pluchei - Pholcidae (Araignée de Pluche - Marmertrilspin) ♦ Noctua pronuba - Noctuidae (Fiancée, Hibou - Huismoeder, Hooivlinder)

  24/07/200721 juillet à Hof ter Musschen: Le Criquet Belge
  De Moerassprinkhaan is terug in Brussel
  Deze soort die, omwille van haar kleuren ook wel eens « Criquet Belge » wordt genoemd, werd voor het eerst waargenomen op de nationale feestdag 2007 in het drassig deel van de paardenweide van Hof ter Musschen. Een unieke waarneming voor Brussel die als een mooi resultaat kan beschouwd worden van het gevoerde natuurbeheer, waarbij de weide voortdurend in een drassige staat wordt gehouden...


  Update 27/07/2007: Hendrik Devriese van Saltabel deelt ons mee « Juist is dat het ... 134 jaar geleden is dat de moerassprinkhaan nog in Brussel werd gevonden. Een zekere Roels vond ze op 16 augustus 1873 in Laken. Ook C. Van Volxem vond ze rond dezelfde tijd, ook in Laken.
  De juiste vindplaats is niet bekend, maar waarschijnlijk waren het de weiden langs de Zenne of een moeras nabij de Heizel. »


  23/07/2007Cassida rare à l'Hof - Zeldzame schildpadtor gevonden in Hof ter Musschen
  NOUVEAU - NIEUW
  Allygus modestus - Cicadellidae ♦ Amblyptilia acanthadactyla - Pterophoridae ♦ Baetidae sp - Baetidae (Ephémère) ♦ Byctiscus betulae - Rhynchitidae (Rhynchite du bouleau) ♦ Cassida murraea (PHOTO) - Chrysomelidae (Casside coccinelle) ♦ Cionus tuberculosus - Curculionidae ♦ Cydia pomonella - Tortricidae ♦ Phytomyza agromyzina - Agromyzidae
  OBSERVATIONS - WAARNEMINGEN
  Adelphocoris seticornis - Miridae ♦ Amphipyra pyramidea - Noctuidae (Piramidevlinder) ♦ Anania verbascalis - Crambidae ♦ Aplocera plagiata - Geometridae (Triple Raie - Streepblokspanner) ♦ Dichrorampha petiverella - Tortricidae (Tordeuse de Petiver) ♦ Helophilus pendulus - Syrphidae (Hélophile suspendu - Gewone pendelvlieg) ♦ Himacerus mirmicoides - Nabidae (Mierenroofwants) ♦ Idaea aversata - Geometridae (Ruban ondulé, Impolie - Grijze stipspanner) ♦ Larinioides sp - Araneidae ♦ Nemotelus pantherinus - Stratiomyidae ♦ Noctua janthe - Noctuidae (Casque - Open-breedbandhuismoeder) ♦ Noctua pronuba - Noctuidae (Fiancée, Hibou - Huismoeder, Hooivlinder) ♦ Plagiognathus arbustorum - Miridae ♦ Polygonia c-album - Nymphalidae (Robert-le-diable - Gehakkelde Aurelia) ♦ Sphaerophoria scripta - Syrphidae (Sphaerophore notée - Groot langlijf) ♦ Syritta pipiens - Syrphidae (Syrite piaulante - Menuetzweefvlieg) ♦ Trichius zonatus - Scarabaeidae (Trichie à bandes, Cétoine - Penseelkever) ♦ Zicrona caerulea - Pentatomidae ♦ Cornu aspersum - Helicidae (Petit-gris - Segrijnslak / Kleine wijngaardslak) ♦ Lythrum salicaria - Lythraceae (Salicaire commune - Grote kattenstaart) ♦ Polistes dominulus - Vespidae (Poliste gaulois - Franse Veldwesp) ♦ Pulicaria dysenterica - Asteraceae (Pulicaire dysentérique - Heelblaadjes)

  18/07/2007Flora +1, Fauna +6
  NOUVEAU - NIEUW CEBE
  Allygus modestus - Cicadellidae ♦ Chlorophanus viridis - Curculionidae (Groene snuitkever) ♦ Habrosyne pyritoides (PHOTO) - Drepanidae ♦ Trox scaber - Trogidae ♦ Cardamine impatiens - Brassicaceae (La Cardamine impatiente - Springzaadveldkers) ♦ Ocrasa glaucinalis - Pyralidae ♦ Chrysopilus cristatus - Rhagionidae
  OBSERVATIONS - WAARNEMINGEN
  Gasteruption jaculator - Gasteruptiidae (Gastéruption à javelot) ♦ Yponomeuta cagnagella - Yponomeutidae (Grand Yponomeute du Fusain - Kardinaalsmutsstippelmot) ♦ Lestes viridis - Lestidae (Leste vert - Houtpantserjuffer) ♦ Macroglossum stellatarum - Sphingidae (Moro-sphinx, l'Oiseau-mouche - Kolibrievlinder, Meekrapvlinder) ♦ Pleuroptya ruralis - Crambidae (Pyrale du houblon - Gewone Netelmot) ♦ Apus apus - Apodidae (Martinet noir - Gierzwaluw) ♦ Amphimallon solstitialis - Scarabaeidae (Hanneton de la Saint-Jean - Junikever) ♦ Argyrotaenia ljungiana - Tortricidae ♦ Acanthosoma haemorrhoidale - Acanthosomatidae (Punaise des bois, punaise à bouclier - Meidoornschildwants) ♦ Tropidia scita - Syrphidae (Moeraszweefvlieg) ♦ Coenonympha pamphilus - Nymphalidae (Procris - Hooibeestje) ♦ Pieris rapae - Pieridae (Piéride de la rave, Petit blanc - Klein Koolwitje) ♦ Stratiomys potamida - Stratiomyidae (Stratiome)

  16/07/2007Déja 21 Tephritidae sur nos sites... 21ste Boorvliegje gedetermineerd
  NOUVEAU - NIEUW
  Micropteryx aruncella - Micropterigidae ♦ Mompha ochraceella - Momphidae ♦ Dasineura bistortae - Cecidomyiidae ♦ Rhagoletis alternata - Tephritidae ♦ Epitrimerus trilobus - Eriophyidae ♦ Palloptera umbellatarum - Pallopteridae ♦ Chrysopilus cristatus - Rhagionidae
  OBSERVATIONS - WAARNEMINGEN
  Pieris brassicae - Pieridae (Piéride du chou - Groot Koolwitje) enfin une photo... ♦ Paradromius linearis - Carabidae ♦ Diaea dorsata - Thomisidae (Groene krabspin) ♦ Coremacera marginata - Sciomyzidae (Slakkendodervlieg) ♦ Oxycera leonina (PHOTO) - Stratiomyidae ♦ Stratiomys potamida - Stratiomyidae (Stratiome)

  11/07/2007Rood is troef: Rhynchite rouge, Lepture rouge & Bloedbij
  Nouveau – Nieuw
  Tatianaerhynchites aequatus (PHOTO) - Rhynchitidae (Rhynchite rouge du pommier) ♦ Sphecodes sp - Apidae (Bloedbij)
  Observations – Waarnemingen
  Opomyza florum - Opomyzidae (Mouche jaune des céréales) ♦ Trichius zonatus - Scarabaeidae (Trichie à bandes, Cétoine - Penseelkever) ♦ Opomyza germinationis - Opomyzidae (Opomyze des bougeons) ♦ Stictoleptura rubra - Cerambycidae (Lepture rouge - Rode Smalbok)

  09/07/2007Begeleide wandelingen 'Walckiers' en 'Vlinders' en méér
  Nouveau – Nieuw
  Epione repandaria - Geometridae (Puntige Zoomspanner) ♦ Emmelia trabealis (PHOTO) - Noctuidae (Arlequinette jaune - Panteruiltje ♦ Meligethes sp - Nitidulidae)
  Observations – Waarnemingen
  Anomoia purmunda - Tephritidae ♦ Gymnosoma sp - Tachinidae (Gymnosome - Sluipvlieg) ♦ Opomyza germinationis - Opomyzidae (Opomyze des bougeons) ♦ Sphenella marginata - Tephritidae ♦ Volucella zonaria - Syrphidae (Volucelle zonée - Hoornaarzweefvlieg) ♦ Adelphocoris seticornis - Miridae ♦ Bombus lapidarius - Apidae (Bourdon des pierres - Steenhommel) ♦ Bombus pratorum - Apidae (Bourdon des prés - Weidehommel) ♦ Chrysis ignita - Chrysididae (Guêpe-Coucou - Gewone Goudwesp) ♦ Celastrina argiolus - Lycaenidae (Argus à bande noire - Boomblauwtje) ♦ Vanessa atalanta - Nymphalidae (Vulcain - Atalanta) ♦ Drilus concolor - Drilidae (Drile - Donkere slakkenvreter) ♦ Ochlodes sylvanus - Hesperiidae (Sylvaine - Groot dikkopje) ♦ Lacanobia oleracea - Noctuidae (Noctuelle potagère - Groente-uil) ♦ Platycnemis pennipes - Platycnemididae (Breedscheenjuffer)

  04/07/2007et encore... HTM Visite guidée 1 juillet
  Nouveau – Nieuw
  Larinus turbinatus - Curculionidae ♦ Eudonia mercurella - Crambidae
  Observations – Waarnemingen
  Chaetostomella cylindrica - Tephritidae ♦ Tephritis conura - Tephritidae ♦ Coenagrion puella - Coenagrionidae (Agrion jouvencelle - Azuurwaterjuffer) ♦ Libellula depressa - Libellulidae (Libellule déprimée - Platbuik) ♦ Tringa ochropus - Scolopacidae (Chevalier culblanc - Witgatje)

  03/07/2007Visite Guidée « Insectes » Hof ter Musschen 01/07/2007: suite - vervolg
  Nouveau – Nieuw
  Tritomegas bicolor - Cydnidae ♦ Dasineura pustulans - Cecidomyiidae ♦ Rhabdophaga rosaria - Cecidomyiidae (Galle en rosette du saule - Wilgenroosjegal)
  Observations – Waarnemingen:
  Argiope bruennichi - Araneidae (Argiope fasciée - Tijgerspin) ♦ Gastrophysa viridula - Chrysomelidae (Zuringhaantje) ♦ Larinus planus - Curculionidae (Larin du Chardon) ♦ Oxycera rara - Stratiomyidae ♦ Elasmucha grisea - Acanthosomatidae (Punaise grise ou grisâtre - Berkenwants) ♦ Timandra comae (PHOTO) - Geometridae (Timandre aimée - Lieveling)

  02/07/2007Enkele zeer zeldzame vlinders en de eerste resultaten Visite guidée HTM
  Nouveau - Nieuw:
  Hippolais icterina - Sylviidae (Hypolaïs ictérine - Spotvogel) ♦ Enarmonia formosana (PHOTO) - Tortricidae (Schorsrups) ♦ Eriogaster lanestris - Lasiocampidae (La laineuse du Cerisier ou Bombyx laineux) ♦ Udea fulvalis - Crambidae
  Observations - Waarnemingen
  Araschnia levana - Nymphalidae (Carte géographique - Landkaartje) ♦ Calopteryx splendens - Calopterygidae (Caloptéryx éclatant - Weidebeekjuffer) ♦ Gastrophysa viridula - Chrysomelidae (Zuringhaantje) ♦ Chrysolina polita - Chrysomelidae (Chrysomèle polie) ♦ Lycaena phlaeas - Lycaenidae (Le bronzé, Cuivré commun - Kleine Vuurvlinder) ♦ Physocephala rufipes - Conopidae

  28/06/2007Bloemetjes en Bijtjes: de harde realiteit...
  Nouveau - Nieuw
  Netelia sp - Ichneumonidae ♦ Syndemis musculana - Tortricidae
  Observations - Waarnemingen
  Dasytes plumbeus - Melyridae ♦ Endotricha flammealis - Pyralidae ♦ Cabera pusaria - Geometridae (Délicate, Virginale - Witte Grijsbandspanner) ♦ Celastrina argiolus - Lycaenidae (Argus à bande noire - Boomblauwtje) ♦ Lagria hirta - Tenebrionidae (Ruigkever, Wolkever)
  Photos

  Crioceris duodecimpunctata - Chrysomelidae (Criocère à douze points - Aspergehaantje) ♦ Helophilus trivittatus - Syrphidae (Citroenpendelvlieg)
  Heterotoma planicornis - Miridae (Breedsprietwants)


  Photo: Misumena vatia - Thomisidae (Misumène - Gewone Kameleonspin). Als de bloemkleur niet helemaal klopt past de Kameleonspin zich wel aan de vorm. Ook een volwassen bij die landt moet eraan geloven...

  22/06/2007Moeraske by night: 1 Ver luisant - Glimworm
  Nouveau – Nieuw CEBE

  Gorytes sp - Sphecidae ♦ Ophion sp - Ichneumonidae ♦ Axinotarsus marginalis - Malachiidae ♦ Eupithecia centaureata - Geometridae (Eupithécie de la centaurée - Zwartvlekdwergspanner) ♦ Anthonomus rubi (PHOTO) - Curculionidae (Anthonome du framboisier) ♦ Phyllonorycter robiniella - Gracillariidae ♦ Cecidophyes galii - Eriophyidae ♦

  Observations – Waarnemingen CEBE

  Heterotoma planicornis - Miridae (Breedsprietwants) ♦ Lampyris noctiluca - Lampyridae (Ver luisant - Gewone glimworm) ♦ Palloptera muliebris - Pallopteridae ♦ Philoscia muscorum - Oniscidae (Cloporte des mousses - Mospissebed) ♦ Chrysolina fastuosa - Chrysomelidae (Chrysomèle fastueuse - Veelkleurig goudhaantje) ♦ Corymbia fulva - Cerambycidae (Lepture fauve - Gele boktor) ♦ Bromius obscurus - Chrysomelidae (Eumolpe de la vigne, Gribouri, Écrivain) ♦ Coccinella quinquepunctata - Coccinellidae (Coccinelle à cinq points - Vijfstippelig lieveheersbeestje) ♦ Oulema sp - Chrysomelidae ♦ Rhagonycha fulva - Cantharidae (Kleine rode weekschild) ♦ Himacerus mirmicoides - Nabidae (Mierenroofwants) ♦ Tetraneura ulmi - Pemphigidae (galle de l'Orme) ♦ Ochlodes sylvanus - Hesperiidae (Sylvaine - Groot dikkopje)

  15/06/2007Rousserolles - Karekieten et une première
  Nouveau - Nieuw

  PREMIÈRE BELGIQUE!: Obolodiplosis robiniae - Cecidomyiidae (Cécidomyie gallicole du robinier) ♦ Cantharis lateralis - Cantharidae ♦ Cremnops desertor - Braconidae

  Observations - Waarnemingen

  Leptinotarsa decemlineata - Chrysomelidae (Doryphore - Coloradokever) ♦ Braconidae sp - Braconidae ♦ Acrocephalus palustris - Sylviidae (Rousserolle verderolle - Bosrietzanger) ♦ Acrocephalus scirpaceus (PHOTO) - Sylviidae (Rousserolle effarvatte - Kleine karekiet) ♦ Issus coleoptratus - Issidae (Cigale bossue) ♦ Piezodorus lituratus - Pentatomidae (Bremwants) ♦ Polygonia c-album - Nymphalidae (Robert-le-diable - Gehakkelde Aurelia)

  14/06/2007Opération Chlorophylle - Rapport 01 (avril 2007)
  Operatie Chlorophylle - 1ste Verslag (04/2007)
  L’opération Chlorophylle a été lancée par la CEBE au printemps 2006. Elle a été rendue possible grâce à l’intervention des donateurs dont la liste est reprise ci-dessous.
  Chacune des personnes mentionnées a parrainé au moins un nichoir. Afin de permettre leur suivi, chaque nichoir a été numéroté.
  Tous les nichoirs ont été placés, dans le Walckiers, au plus tard courant de l’automne 2006.

  Operatie 'Chlorophylle' werd door de MOB gelanceerd in de lente van 2006 en werd mogelijk dankzij de giften van de onderstaande personen.Elk van deze deelnemers nam het peterschap op zich van tenminsten één nestkast. Om de opvolging te verzekeren werd elk nestkastje genummerd. Alle nestkasten werden in het Walckiers geplaatst, ten laatste tijdens de herfst van 2006.

  12/06/2007Visite Guidée - Begeleid Bezoek 10/06/2007
  Nouveau – Nieuw:
  Legnotus limbosus - Cydnidae ♦ Cryptocephalus moraei - Chrysomelidae ♦ Agrilus sinuatus - Buprestidae (Bupreste du poirier - Perenprachtkever, Perenringworm)
  Visite guidée – Begeleid Bezoek 10/06/2007
  Cantharis fusca - Cantharidae (Téléphore sombre - Zwartpootsoldaatje) ♦ Epilachna argus - Coccinellidae (Coccinelle des melons - Heggeranklieveheersbeestje) ♦ Harmonia quadripunctata - Coccinellidae (Coccinelle arlequin - Harlekijnlieveheersbeestje) ♦ Liophloeus tesselatus - Curculionidae (Liophloeus mosaïque) ♦ Rutpela maculata - Cerambycidae (Lepture tachetée - Gevlekte smalbok) ♦ Strangalia melanura - Cerambycidae (Lepture - Zwartpuntsmalbok) ♦ Trichius zonatus - Scarabaeidae (Trichie à bandes, Cétoine - Penseelkever) ♦ Variimorda villosa - Mordellidae (Mordelle - Viltbandkevertje) ♦ Agromyza anthracina - Agromyzidae (Mineuse de l'Ortie) ♦ Rhabdophaga rosaria - Cecidomyiidae (Galle en rosette du saule - Wilgenroosjegal) ♦ Xylota segnis - Syrphidae (Gewone rode bladloper) ♦ Dyroderes umbraculatus - Pentatomidae ♦ Graphosoma lineatum - Pentatomidae (Punaise arlequin - Roodzwarte streepwants, Pyjamawants) ♦ Grypocoris sexguttatus - Miridae ♦ Leptopterna dolabrata (PHOTO) - Miridae ♦ Pentatoma rufipes - Pentatomidae (Punaise à pattes fauves - Roodpoot schildwants) ♦ Plagiognathus arbustorum - Miridae ♦ Cercopis vulnerata - Cercopidae (Cercope sanguin - Bloedcicade) ♦ Tenthredo temula - Tenthredinidae ♦ Tenthredopsis sordida - Tenthredinidae ♦ Hypena proboscidalis - Noctuidae (Noctuelle à museau - Bruine snuituil) ♦ Inachis io - Nymphalidae (Paon du jour - Dagpauwoog) ♦ Pterophorus pentadactyla - Pterophoridae (Ptérophore blanc - Witte Vedermot) ♦ Tettigonia viridissima - Tettigoniidae (Grande sauterelle verte - Grote groene sabelsprinkhaan) ♦ Puccinia suaveolens - (Rouille) ♦ Chaerophyllum temulum - Apiaceae (Cerfeuil penché - Dolle kervel)
  Autres observations – Andere Waarnemingen
  Ischnura elegans - Coenagrionidae (Agrion élégant - Lantaarntje) ♦ Reduvius personatus - Reduviidae (La Réduve masquée - Maskerwants) ♦ Rhogogaster sp - Tenthredinidae (Tenthrède verte - Groene Bladwesp) ♦ Phyllonorycter medicaginella - Gracillariidae
  Photos
  Ledra aurita - Cicadellidae (Grand diable - Oorcicade) ♦ Spirodela polyrhiza - Lemnaceae (Lentille d'eau à plusieurs racines - Veelwortelig kroos)

  06/06/2007veel beter dan blauwe korrels: Coremacera marginata...
  Nouveau - Nieuw
  Celypha striana - Tortricidae ♦ Diaclina fagi - Tenebrionidae
  Observations - Waarnemingen
  Coremacera marginata (PHOTO) - Sciomyzidae (Slakkendodervlieg) ♦ Pieris rapae - Pieridae (Piéride de la rave, petit blanc - Klein Koolwitje) ♦ Sicus ferrugineus - Conopidae ♦ Holcostethus vernalis - Pentatomidae ♦ Anagallis arvensis arvensis - Primulaceae (Mouron rouge - Rood guichelheil) ♦ Lasiocampa quercus - Lasiocampidae (Bombyx du chêne - Hageheld) ♦ Megalocoleus tanaceti - Miridae ♦ Plagiognathus arbustorum - Miridae ♦ Lapsana communis communis - Asteraceae (Lampsane commune - Akkerkool) Photos
  Psyllopsis fraxini - Psyllidae (Psylle du Frêne) ♦ Chrysolina hyperici - Chrysomelidae (Chrysomèle du Millepertuis - Grote hertshooigoudhaan)

  04/06/2007 Melanocoryphus albomaculatus à Bruxelles!
  Nouveau - Nieuw
  Xanthogaleruca luteola - Chrysomelidae (Galéruque de l'orme) 'Rare' ♦ Melanocoryphus albomaculatus (PHOTO) - Lygaeidae, tot nu toe alleen op enkele plaatsen in Wallonië waargenomen ♦ Campyloneura virgula - Miridae ♦ Psallus sp - Miridae
  Observations - Waarnemingen
  Cantharis livida - Cantharidae (Téléphore livide - Geel soldaatje) ♦ Chrysolina fastuosa - Chrysomelidae (Chrysomèle fastueuse - Veelkleurig goudhaantje)
  Aphrodes sp - Cicadellidae ♦ Tyria jacobaeae - Arctiidae (Ecaille du séneçon - Jacobsvlinder)

  31/05/2007Chaque insecte son biotope - Ieder insect zijn eigen biotoopje...
  NOUVEAU - NIEUW:
  Aeolothrips fasciatus - Aeolothripidae, een nog onbehandelde groep van kleine insecten (tripsen) ♦ Monopis sp - Tineidae, vlinderfamilie op uitwerpselen ♦ Podagrica fuscicornis - Chrysomelidae, een kevertje gebonden aan Malvabloemen ♦ Laemostenus terricola - Carabidae, een zeldzame loopkever in konijnenpijpen
  OBSERVATIONS - WAARNEMINGEN:
  Pontania bridgmanii - Tenthredinidae (Galle du Saule) ♦ Oxyna parietina - Tephritidae ♦ Urophora stylata - Tephritidae (Speerdistelboorvlieg)♦ Inachis io (PHOTO) - Nymphalidae (Paon du jour - Dagpauwoog), een groepje rupsen op netel ♦ Notocelia uddmanniana - Tortricidae ♦ Malva sylvestris - Malvaceae (Mauve sauvage - Groot kaasjeskruid) in bloei ♦ Enoplognatha ovata - Theridiidae (Gewone Tandkaak) ♦ Rhopalapion longirostre - Apionidae (Apion des Roses trémières) ♦ Convolvulus arvensis - Convolvulaceae (Liseron des champs - Akkerwinde) in bloei

  28/05/2007Nouveautés : deux Totricidae et une famille de coléoptère - Nieuwe bladrollers en keverfamilie
  ♦ Clepsis consimilana - Tortricidae ♦ Xestobium plumbeum - Anobiidae ♦ Pseudargyrotoza conwagana - Tortricidae ♦ Chrysomela vigintipunctata - Chrysomelidae (Gevlekt wilgehaantje) ♦ Sphaeroderma testaceum - Chrysomelidae ♦ Dictyna latens - Dictynidae (Zwart Kaardertje) (+29/05: donkere variant toegevoegd) ♦ Acronicta sp - Noctuidae (Drietand, Psi-uil) ♦ Mangora acalypha - Araneidae (Mangore petite bouteille - Driestreepspin) ♦ Zilla diodia - Araneidae (Diodie tête de mort - Maskerspinnetje, Struikwielspin) ♦ Grammoptera ruficornis - Cerambycidae (Smalle bloembok) ♦ Chrysolina oricalcia - Chrysomelidae (Chrysomèle couleur de laiton) ♦ Leptinotarsa decemlineata - Chrysomelidae (Doryphore - Coloradokever) ♦ Trichius zonatus - Scarabaeidae (Trichie à bandes - Penseelkever)(+29/05: foto's toegevoegd) ♦ Chiasmia clathrata - Geometridae (Géomètre à barreaux - Klaverspanner) ♦ Rivula sericealis - Noctuidae (Soyeuse - Stro-uiltje) ♦ Issus sp - Issidae ♦ Oryctolagus cuniculus - Leporidae (Lapin de garenne - Konijn)
  23/05/2007Delicate spanners

  Cabera pusaria Eerste foto (Délicate, Virginale - Witte Grijsbandspanner)

  Hoplia philanthus - Scarabaeidae (Hoplie - Sallandkever)

  Rutpela maculata (Photo) vroeger dan gewoonlijk (Lepture tachetée - Gevlekte smalbok)

  Xyphosia miliaria - Tephritidae

  Eupteryx melissae - Cicadellidae Op een eenzame straatplant kan heel wat leven zitten!

  Campaea margaritaria - Geometridae (Le Céladon - Appeltak, Groen- en witbandspanner)

  22/05/2007Dyroderes, toujours là! - Hij zit er nog!
  Aceria tenellus - Eriophyidae
  Nematopogon swammerdamella - Adelidae
  Dyroderes umbraculatus (Photo) - Pentatomidae
  Celypha lacunana - Tortricidae
  Xanthorhoe ferrugata - Geometridae (Rouillée - Vierbandspanner)
  Xanthorhoe fluctuata - Geometridae (Phalène ondée - Zwartbandspanner)
  Oryctolagus cuniculus - Leporidae (Lapin de garenne - Konijn)
  Hydrometra stagnorum - Hydrometridae (Hydromètre - Vijverloper)
  Eupteryx aurata - Cicadellidae

  17/05/2007Primeurs Brabançonnes - Brabantse primeurs!
  Een pak nieuwe vlinders waaronder meerdere zeldzame: ♦ uit het zuiden: Stegania trimaculata - Geometridae ♦ 1ste Brabantse waarneming na 2004 voor Phtheochroa rugosana - Tortricidae ♦ Apamea sordens (la Noctuelle basilaire - Kweekgrasuil) ♦ eerste Brabantse melding nà 1980 en nà 2004 voor België: Dichrorampha obscuratana - Tortricidae ♦ Ephestia sp - Pyralidae
  ♦ Een nieuwe vlieg: Anthomyia pluvialis (Anthomyie pluviale - Regenvlieg)
  ♦ een regelmatige bezoeker maar vroeger dan gewoonlijk: Peribatodes rhomboidaria (Boarmie rhomboïdale -Taxisspikkelspanner)
  ♦ Met prooi: Calvia quatuordecimguttata (Coccinelle à 14 points -Roomvleklieveheersbeestje)
  ♦ Kadaver in de Woluwe van Esox lucius (Brochet - Snoek)
  Enkele nieuwe foto's: ♦ Tetraneura ulmi (galle de l'Orme) ♦ Operophtera brumata (Phalène hiémale - Kleine Wintervlinder) ♦ Phalacrocorax carbo (Grand cormoran - Aalscholver) ♦ Anthocomus fasciatus (Dubbelgevlekte basterdweekschild) ♦ 1ste foto 'on site' en in lentekleed van Araschnia levana (Carte géographique - Landkaartje)


  14/05/2007Een klokvaste bloedzuiger van kuikentjes en enkele vroegste waarnemingen..
  ♦ Een bloedzuiger van kuikentjes, precies op hetzelfde moment als vorig jaar: Neottiophilum praestrum - Piophilidae

  ♦ De zoveelste vroegste waarneming, dimaal van Eurrhypara hortulata - Crambidae (Pyrale de l'Ortie - Brandnetelmot)

  ♦ en nog één: Dichrorampha petiverella - Tortricidae (Tordeuse de Petiver)
  ♦ Nu ook in HTM aangetroffen: Pyrochroa coccinea - Pyrochroidae (Cardinal - Zwartkopvuurkever)

  ♦ Een zwarte zaagwesp: Dolerus sp - Tenthredinidae

  Arge cyanocrocea - Argidae (Bramenbladwesp)

  ♦ Een nieuwe bladmineerder: Chromatomyia syngenesiae - Agromyzidae (Chrysantenmineervlieg)

  10/05/2007Zestigste zweefvlieg en een Belgische primeur op internet?
  ♦ Toch nog een nieuwe zweefvlieg kunnen toevoegen, de 60ste al: Scaeva selenitica (Gele halvemaanzweefvlieg). De helft van onze zweefvliegen is ondertussen ook gefotografeerd. 46 soorten werden indertijd ontdekt door Staf Van de Gaer en 11 door Jean-Yves Baugnée, soms met San Martin. In Nederland zijn er 332 soorten bekend.
  ♦ Nephrotoma sp (Langpootmug)
  ♦ De mooie Cercopis vulnerata (Cercope sanguin - Bloedcicade) is, zoals elk jaar in mei, weer op post
  ♦ Rupsje met oren: Lymantria dispar (Bombyx disparate - Plakker)
  ♦ Eerste foto van een volwassen exemplaar van deze redelijk zeldzame bladmineerder Trypeta zoe (foto) - Tephritidae (Mineuse du Séneçon). De België-test op Google geeft verassende resultaten!

  08/05/2007HTM: 1er Carte géographique - 1ste Landkaartje

  ♦ Dagvlinder die lange tijd niet meer gezien werd op onze sites: Araschnia levana (Carte géographique - Landkaartje) ♦ Keramiekdesign van de jaren '50?: Mangora acalypha (Mangore petite bouteille - Driestreepspin) ♦ Larinus planus - (Larin du Chardon) ♦ Agapanthia villosoviridescens (Saperde - Distelbok) ♦ Valgus hemipterus (Cétoine punaise) ♦ Pyrausta aurata (Muntvlindertje) ♦ 'gruwelijk' mooi: Entomophtora sp ♦ De groene-oog versie van Anthophora plumipes - Apidae (Gewone Sachembij) ♦ 1ste foto voor Pipiza noctiluca - Syrphidae (Grofgestippelde platbek) ♦ Saxicola rubetra (Tarier des prés - Paapje)

  04/05/2007Observations - Waarnemingen 04/05
  04/05 ♦ De eerste nachtvlinders zijn er weer: Autographa gamma (Lambda - Gamma-Uil) ♦ de typische schermbloeminsecten eveneens: Anthocomus fasciatus - Malachiidae (Dubbelgevlekte basterdweekschild) ♦ Cantharis decipiens - Cantharidae ♦ Onze 5de dagvlinder dit jaar voor de Brusselse atlas (nog een 20-tal te gaan?): Vanessa atalanta (Vulcain - Atalanta) ♦ Een seksueel dimorfe mot die de was in hommel- en bijennesten opeet: Aphomia sociella - (Hommelmot) ♦ Euleia heraclei (Mouche du Céleri)

  02/05 ♦ Micropeza corrigiolata - Micropezidae (Micropèze à bandes) ♦ Cacoecimorpha pronubana - Tortricidae ♦ Libellula depressa (Libellule déprimée - Platbuik) ♦ Pyrrhosoma nymphula (Petite nymphe au corps de feu - Vuurjuffer) ♦ Mesotriton alpestris (Triton alpestre - Alpenwatersalamander) ♦ Rana temporaria - Ranidae (Grenouille rousse - Bruine kikker) ♦ Vulpes vulpes (Renard roux - Vos) ♦ Gonocerus acuteangulatus (Punaise des noisettes)

  28/04/2007Observations Avril - Waarnemingen April
  Tenthredo temula 29/04 ♦ Tenthredo temula - Tenthredinidae ♦ Clytus arietis - Cerambycidae (Clyte guêpe - Kleine Wespebok) ♦ Oedemera nobilis - Oedemeridae (Oedémère noble - Fraaie Schijnboktor) ♦ Adela reaumurella - Adelidae (Adèle verte - Langsprietmot) ♦ Mordellochroa abdominalis - Mordellidae ♦ Phyllotreta ochripes - Chrysomelidae ♦ Pholcus phalangioides 28/04♦ Amblyteles armatorius - Ichneumonidae ♦ Operophtera brumata (Phalène hiémale - Kleine Wintervlinder) ♦ Buteo buteo (Buse variable - Buizerd) ♦ Myiopsitta monachus (Perriche jeune veuve - Monniksparkiet) ♦ Phylloscopus trochilus (Pouillot fitis - Fitis) ♦ Pieris brassicae (Piéride du chou - Groot Koolwitje) ♦ Sylvia atricapilla (Fauvette à tête noire - Zwartkop) ♦ Melolontha melolontha (Hanneton commun - Meikever) ♦ Rhingia campestris (Rhingie champêtre - Snuitvlieg) 27/04 ♦ Piezodorus lituratus - Pentatomidae (Bremwants) ♦ Epistrophe eligans - Syrphidae (Enkele-bandzwever) ♦ Apus apus - Apodidae (Martinet noir - Gierzwaluw) ♦ Lacanobia oleracea (Noctuelle potagère - Groente-uil) ♦ Phlogophora meticulosa (Méticuleuse - Agaatvlinder) ♦ Ichneumon xanthorius ♦ Pseudeuophrys lanigera - Salticidae (Huisspringspin) ♦ Hygrocybe glutinipes - (Kleverige wasplaat) ♦ Nematus ribesii (Tentrède verte du groseillier - Bessenbladwesp) 22/04 ♦ Epuraea ocularis - Nitidulidae (1ste belgische waarneming!) ♦ Xestia sp - Noctuidae ♦ Zyginella pulchra - Cicadellidae ♦ Acer platanoides (Erable plane - Noorse esdoorn) ♦ Salticus scenicus - (L'araignée zèbre - Huiszebraspin) ♦ Altica sp - Chrysomelidae (Altise) ♦ Stenus bimaculatus - Staphylinidae ♦ Cochlicopa lubrica (Glanzende Agaathoren) ♦ Alliaria petiolata (Alliaire - Look-zonder-look) ♦ Ischnomera cyanea - Oedemeridae ♦ Corizus hyoscyami (Kaneelwants) ♦ Chelidonium majus (Chélidoine - Stinkende gouwe) ♦ Adela reaumurella (Adèle verte - Langsprietmot) ♦ Anthophora plumipes (Gewone Sachembij) 16/04♦ Orthopelma mediator - Ichneumonidae ♦ Elaphrus riparius (Elaphre des rives) ♦ Andrena sp - (Andrène - Zandbij) ♦ Crataegus monogyna (Aubépine à un style - Eenstijlige meidoorn) ♦ Adalia decempunctata (Adalie à 10 points - 10-stippeliglieveheersbeestje) ♦ Fulica atra (Foulque macroule - Meerkoet) ♦ Anthrenus pimpinellae (Museumkevertje) ♦ Dictyla humuli - Tingidae ♦ Graphosoma lineatum (Punaise arlequin - Pyjamawants) ♦ Anthocharis cardamines (Aurore - Oranjetipje) ♦ Esperia sulphurella ♦ Cardamine pratensis (Cardamine des prés - Pinksterbloem) 10/04 ♦ Lasius flavus (Fourmi jaune - Gele weidemier) ♦ Formica fusca (Zwarte renmier) ♦ Andrena nitida ♦ Nomada sp (Wespbij, Koekoeksbij) ♦ Asplenium ruta-muraria (Doradille rue-de-muraille - Muurvaren) ♦ Trachys minutus - Buprestidae ♦ Byturus tomentosus (Ver des framboises - Frambozenkever) ♦ Thaumatomyia sp - Chloropidae ♦ Crepidodera aurata (Altise dorée) ♦ Adalia decempunctata (Adalie à 10 points - 10-stippeliglieveheersbeestje) ♦ Calvia decemguttata (Coccinelle à 10 points blancs - 10-vleklieveheersbeestje) ♦ Calvia quatuordecimguttata (Coccinelle à 14 points - Roomvleklieveheersbeestje) ♦ Chilocorus renipustulatus (Coccinelle des saules - Wilgenlieveheersbeestje) ♦ Propylea quatuordecimpunctata (Coccinelle à échiquier - 14stippelig lieveheersbeestje) ♦ Exochomus quadripustulatus (Coccinelle à virgules - Viervleklieveheersbeestje) ♦ Harmonia quadripunctata (Coccinelle arlequin - Harlekijnlieveheersbeestje) ♦ Harmonia axyridis (Coccinelle asiatique - Veelkleurig aziatisch lieveheersbeestje) ♦ Eliomys quercinus (Lérot - Eikelmuis) ♦ Ribes rubrum (Groseillier rouge - Aalbes) ♦ Strigamia sp - Linotaeniidae ♦ Glischrochilus hortensis (Schorsglanskever) ♦ Inachis io (Paon du jour - Dagpauwoog) ♦ Pararge aegeria (Tircis - Bont Zandoogje) ♦ Dolycoris baccarum (Punaise des baies - Bessenwants) ♦ Eurydema oleracea (La punaise du chou - Koolwants) ♦ Palomena prasina (Punaise verte des bois - Groene Stinkwants) ♦ Primula elatior(Primevère élevée - Slanke sleutelbloem) ♦ Prunella modularis (Accenteur mouchet - Heggemus) ♦ Vespula vulgaris (Guêpe commune - Gewone wesp) 07/04 ♦ Quedius curtipennis (Staphylinidae) ♦ Androniscus dentiger (Cloporte rosâtre - Juweeltje) ♦ Schizolachnus pineti (Puceron laineux du Pin)
  25/04/2007Une coche, une !
  Première ornithologique à l'HTM : un Hypolaïs ictérine a été repéré chantant près du fournil ce 21/04 vers 20h.

  © Photo G. Gast - IRScNB

  01/04/2007Observations Mars - Waarnemingen Maart
  Elasmostethus interstinctus01/04 ♦ Halyzia sedecimguttata - Coccinellidae (Grande coccinelle orange - Meeldauwlieveheersbeestje) ♦ Elasmostethus interstinctus - Acanthosomatidae (Berkenschildwants) ♦ Rhaphigaster nebulosa - Pentatomidae 30/03 ♦ Apion frumentarium (Menierode spitssnuittor) ♦ Osmia cornuta (l'Osmie cornue - Gehoornde metselbij) ♦ Coccidula scutellata (Coccidule tachée - Gevlekt rietkapoentje) ♦ Hebeloma nigellum 29/03 ♦ Andrena fulva (Andrène rousse - Vosje) 28/03 ♦ Coreus marginatus (Punaise brune - Zuringwant) ♦ Lampyris noctiluca (Ver luisant - Glimworm) ♦ Pachygnatha clercki (Grote dikkaak) 27/03 ♦ Polygonia c-album (Robert-le-diable - Gehakkelde aurelia) 26/03 ♦ Platyarthrus hoffmannseggi - Platyarthridae (Cloporte des fourmis) ♦ Paranchus albipes - Carabidae ♦ Campodea staphylinus - Campodeidae24/03 ♦ Eristalis pertinax (Eristale opiniâtre - Kegelbijvlieg) ♦ Candidula intersecta (Grofgeribde grasslak) ♦ Lichens: Evernia prunastri (Eikenmos) et Flavoparmelia caperata (Bosschildmos) 22/03 ♦ Grenouille rousse - Bruine kikker ♦ Carabidae: Badister lacertosus et Leistus rufomarginatus 19/03 ♦ Cheiracanthium sp (Gele zakspin) ♦ Badister sodalis ♦ Bombylius major (Bombyle - Hommelvlieg) ♦ Bergeronnettes grises - Witte kwikstaart 14/03 ♦ Bembidion tetracolum (carabe) 13/03 ♦ Zygina flammigera ♦ slakkendoder: Trypetoptera punctulata ♦ Amaurobius fenestralis (Huiskaardespin) ♦ Zwartkamdwergspannertje (Phalène de 'olivier) 12/03 ♦ Kogelspin (Theridion sp.) ♦ Pyjamazweefvlieg - Syrphe à ceintures 11/03 ♦ zang Tjif-Tjaf (Pouillot véloce) ♦ † Egel - Hérisson ♦ Berkenwants (Elasmucha grisea) 8/03 ♦ Auriculaire mésentérique - Viltig Judasoor (Champignon) 7/03 ♦ Funaria hygrometrica (Gewoon krulmos) 6/03 ♦ 999-ste ongewervelde in 't Moeraske: Balclutha sp. (cicade) ♦ Lichens - Korstmossen HTM

  26/03/2007Les observations...à la pelle, c'est reparti !
  Quelques raretés observées ces derniers jours tant au Moeraske qu'à l'Hof.
  04/03/2007Lichens à Hof ter Musschen
  Lichens à Hof ter Musschen
  Visite guidée à Hof Ter Musschen: Les lichens : symbiose d'une algue et d'un champignon.  27/02/2007Observations d'hiver - Winterobservaties

  Thanasimus formicariusMammifères le Renard roux a été observé au Moeraske et à l'Hof ter Musschen.
  Plantes ♦ Houx (Hulst), Populage des marais (Dotterbloem), Véronique de Perse (Grote ereprijs), Lamier blanc (Witte dovenetel, Berce commune (Gewone berenklauw), Lampsane commune (Akkerkool) ♦ la Ronce en fruits (Braambessen) ♦ la visite guidée consacrée aux mousses du Moeraske: 27 Mousses...

  Oiseaux Grimpereau des jardins (Boomkruiper). L'enclume d'un Pic épeiche (smidse van de Grote bonte specht), Martin-pêcheur (IJsvogeltje), Perriche jeune veuve, (Monniksparkiet). Bergeronnette des ruisseaux (Grote gele kwikstaart), Bécasse des bois (Houtsnip), Chardonneret (Putter) & Râle d'eau (Waterral)! ♦ 22/02 HTM: Pic épeichette (Kleine bonte specht) & Bécassine des marais (Watersnip).
  Champignons ♦ intussen werden al 19 nieuwe champignons toevoegd, allen waargenomen in oktober/november 2006 in HTM ♦ Andere waarnemingen uit 2006 met foto: Ascocoryne (Knoopzwam), Morille grise (Gewoon morielje), Pied bleu (Paarse schijnridderzwam) et un parasite de diptères.
  Myxomycètes Lait de loup - Bloedweizwam
  Invertébrés 25/02 trottoir de la rue Vandenhove: Thanasimus formicarius qui chassent les insectes mangeurs de bois sous les écorces ♦ 27/02: bevestigd: de Belgische première van de cicade Zygina lunaris in het Moeraske! ♦ 15/02 Eerste actieve wantsen op deze warme februaridag: Rhyparochromus vulgaris ♦ Pirata sp, 1ste waarneming in het Moeraske van deze waterlopende spin ♦ Enkele kleine insectjes toegevoegd die in ontbindend hout werden gevonden: Entomobrya nivalis, ce collembole qui quitte le sol chaque jour pour monter aux arbres et en redescendre chaque soir, possède un antigel qui lui permet de résister au grand froid & Acrotrichis sp. ♦ December bracht wat tijd om nog enkele foto's van 2006 op naam te brengen: 13 nieuwe determinaties, waaronder een zeldzaam Boorvliegje (Tephritidae).


  12/02/2007Les bryophytes du Moeraske
  Compte rendu de la visite guidée consacrée aux mousses du Moeraske de ce 11/02/07... à l'attention particulière des participants.

  03/02/2007Recensement national des oiseaux des jardins - Telweekend tuinvogels
  Devine qui vient manger chez nous aujourd’hui ?


  Vogels voeren en beloeren


  Update Tuin Stroobants (Moeraske) zaterdag 9:30-10:00:  05/12/2006 Observations d'automne - Najaarswaarnemingen
  L'automne particulièrement doux de cette année a permis de réaliser de belles observations. Alors que la première moitié de 2006 nous avait permis de découvrir 51 nouvelles espèces, la période de septembre à novembre nous a gratifiés de pas moins de 82 nouvelles entrées.
  2006 se présente d'ores et déjà comme une bonne année pour l'observation avec encore plus de nouvelles espèces que l'année passée.


  De zachte herfst zorgde voor een uitzonderlijke verlenging van de topperiode voor natuurobservaties. Daar waar de lente letterlijk in het water viel, met slechts 51 nieuwe opnames tijdens de eerste helft van het jaar, hebben we tussen september-november niet minder dan 82 nieuwe soorten ontdekt. 2006 belooft dan toch nog een goed observatiejaar te worden, met nog méér nieuwe opnames dan vorig jaar.

  29/10/2006Intégration de Google map dans le site CEBE !
  La localisation interactive sur photo satellite et carte de Google Map a été intégrée dans le site de la CEBE !

  Een interactieve situering op satellietfoto's van 'Google Maps' werd geïntergreerd op de fiches en voorstellingspagina's van onze website!

  19/10/2006Observations d' été 2006 - Zomerwaarnemingen 2006
  Comme annoncé dans "Echo du Marais" nro 79:
  La liste complète de toutes les observations en mai, juin, juillet et aôut 2006


  "Echo du Marais" nr 79 bespreekt de belangrijkste zomerwaarnemingen van 2006. Hieronder vind je de volledige lijst van waarnemingen in mei, juni, juli en augustus 2006

  03/10/2006Phyllonorycter medicaginella (Gracillariidae)
  Zopas werd de determinatie van zeer klein goudkleurig motje in de onmiddellijke omgeving van het Moeraske bevestigd. Eerder was dit motje in België nog maar één keer waargenomen in Limburg...


  La détermination d'un minuscule micro-lépidoptère doré vient d'être confirmée. Il n'avait été signalé précédemment qu'une seule fois en Limbourg...

  05/09/2006'une liaison dangereuse'
  De tijd is aangebroken waarbij de Kruispinnen paren.
  Voor het mannetje is dit een risicovolle operatie die nu kan geobserveerd worden...


  Le temps est venu pour les épeires diadème de s'apparier.
  Pour le mâle c'est une opération périlleuse. C'est actuellement la bonne période pour l'observer.

  31/08/2006Observations - Waarnemingen 08/2006
  Nieuwe soorten toegevoegd aan de inventaris van het CEBE en beschreven waarnemingen (voornamelijk ongewervelden) tussen 1/08 tot 31/08/2006


  Nouvelles espèces ajoutées à l’inventaire et observations (essentiellement d’invertébrés) entre le 01/08 et le 31/08/06.

  31/07/200634 nieuwe vlinders in het Moeraske
  Sinds dit jaar werden al 34 nieuwe vlinders waargenomen in het Moeraske en toegevoegd aan de CEBE-inventaris, die nu 182 soorten telt. Het aantal opgenomen insecten (zonder spinnen) bedraagt intussen al 999. Vooral de afgelopen maanden werd in het bijzonder uitgekeken naar nachtvlinders die 's morgens binnenshuis werden aangetroffen. Onder de nieuwe observaties bevinden zich ook drie eerder zeldzame soorten met een aantal eerste waarnemingen voor Brabant. Naast nieuwe waarnemingen werden ook 29, vaak oude ongedocumenteerde, waarnemingen bevestigd en gefotografeerd.


  Cette année, ce ne sont pas moins de 34 nouvelles espèces de papillons qui ont été observées dans le Moeraske et qui ont été ajoutées dans l'inventaire CEBE. Celui-ci compte actuellement 182 espèces de Lépidoptères (Papillons).

  Le nombre d'espèces d'insectes (càd les invertébrés qui comptent 6 pattes et non 8 comme les araignées) de cet inventaire s'élève maintenant à 999 !

  Ces derniers mois, ce sont surtout les papillons de nuit qui ont fait l'objet de notre attention.

  Dans ces nouvelles observations, il y a également 3 espèces plutôt rares dont c’est la première mention pour le Brabant.
  Parallèlement à ces nouvelles observations, 29 observations anciennes, le plus souvent peu documentées, ont été confirmées et illustrées.


  27/06/2006Organismes marins de Zélande
  Relevé des espèces identifiées lors de l'excursion CEBE du 25/06.
  21/06/2006Misumenops tricuspidatus
  FICHE VERWIJDERD UIT DE NEWS/ DETERMINATIE HERROEPEN, BH13/09/2006

  Zeldzame Struikkameleonspin ontdekt in het Moeraske.

  La rare araignée-crabe Misumenops tricuspidatus découverte au Moeraske.

  19/05/2006Vogelparasieten - Parasites des oiseaux
  2 nieuwe Vliegensoorten die parasiteren op jonge vogeltjes toegevoegd aan de CEBE-inventaris.


  Deux nouvelles espèces de mouches, parasitant les jeunes oiseaux, sont ajoutées à l’inventaire de la CEBE.


  16/05/2006Observations ornithologiques
  Quelques espèces aperçues ce W-E.
  15/05/2006Bladmineerders: Nieuwe observaties
  Méér en méér bladmineerders worden gedetermineerd. Laatste toevoeging: een bloemenvlieg: 'Pegomya solennis' op Rumex.
  14/05/2006Nieuwe Spinselmotten (Yponomeutidae)
  Twee nieuwe Spinselmotten toegevoegd aan de CEBE-inventaris.
  12/05/2006Esperia sulphurella
  150ste Vlinder toegevoegd aan de CEBE-inventaris
  27/04/2006Migration printanière
  Deux belles observations ornithologiques à l'HTM
  23/04/2006Harmonia quadripunctata (Harlekijnlieveheersbeestje - Coccinelle arlequin)
  23ste Lieveheersbeestje ontdekt in het Moeraske!
  09/04/2006Prunus cerasifera dans le Moeraske
  Floraison du Prunus cerasifera
  14/03/2006Le Moeraske reconnu pour ses amphibiens
  Echo d'un rapport Natagora-Ibge
  07/03/2006Les pelotes de réjection parlent
  Résultats de l'analyse des pelotes trouvées l'année dernière à l'HTM.
  05/03/2006Visite guidée HTM : la bryoflore
  Compte-rendu de la visite guidée du 5 mars à l'HTM
  05/03/2006Découverte d'un cadavre de Campagnol roussâtre à l'HTM
  Une nouvelle espèce pour l'HTM
  17/02/2006Quand la Chine s’éveille…
  Des mandarins, un couple de canards mandarins, Aix galericulata, ont débarqué au Moeraske, site qui leur convient fort bien: étendue d’eau douce entourée d’une végétation d’arbres et d’arbustes luxuriante.
  06/02/2006Sauvez Willy !
  Des Cétacés échoués sur le littoral belge.
  08/01/2006Promenade ornithologique au Moeraske
  Quelques belles observations !
  21/11/2005Une nouvelle espèce ornithologique pour l'HTM.
  Observation d'une Sitelle torchepot dans le bois de Singelijn.
  23/10/2005Un premier visiteur au fournil nouvellement ouvert !
  Un triton alpestre souhaitait se mettre au chaud pour l'hiver dans le fournil de l'Hof ter Musschen...
  03/10/2005A vos jumelles !
  L'Hof ter Musschen a été survolé en septembre par plusieurs rapaces tout à fait intéressants.
  17/06/2005Un hétéroptère jamais vu en Belgique au parc Walckiers
  L'un des membres naturaliste de la CEBE, Bart Hanssens, habitant à proximité du Moeraske a découvert Dyroderes umbraculatus, une punaise Pentatomidae sur sa plante hôte habituelle le Gratteron (Gallium aparine).
  31/05/2005Le Rossignol chante au parc Walckiers
  Lors d'une visite entomologique au parc Walckiers ce dimanche 29 mai, un rossignol chantait.

  24/04/2005Ils sont de retour !
  En fendant l?air et en lançant leurs cris stridents, ils animent nos fins de journée depuis le milieu du printemps jusqu?à celui de l?été.

  Et les voilà enfin de retour, puisqu?un groupe d?au moins vingt et un martinets noirs a été aperçu, criaillant, au-dessus du Moeraske en ce dimanche 24 avril 2005.

  17/04/2005Trace de Chouette Hulotte à l'Hof ter Musschen
  La chouette hulotte comme d'autres rapaces avale en entier et tout cru ses proies. L'estomac fait le tri et l'animal recrache une boule compacte contenant les poils et les os de sa petite victime.
  25/02/2005Une cinquantaine de grives mauvis
  Une bande d'une cinquantaine de grives mauvis gazouillait merveilleusement au Parc Walckiers et au Parc du Bon Pasteur.
  11/02/2005Une Sarcelle d'hiver au Moeraske.
  Observation ce 11 février 2005.
  05/01/2005De bonnes nouvelles ornithologiques.
  Belles observations d'oiseaux au Moeraske et à l'Hof ter Musschen.
  01/10/2004L'argiope fasciée identifiée à l'Hof !
  La superbe argiope fasciée a été identifiée par Michel Moreels à l'Hof Ter Musschen.
  10/07/2004Le Renard
  Ce samedi 10 juillet, vers 12h30, lors de la gestion du Moeraske, observation d'un Renard.
  05/07/2004Une demoiselle à l'Hof
  Une demoiselle, Ischnura elegans a été vue à l'Hof
  04/07/2004Robert le Diable à l'Hof !
  Un "Robert le Diable" a été aperçu par Michel Moreels à l'Hof Ter Musschen.
  22/06/2004La fauvette grisette a niché à l'Hof Ter Musschen
  Ce 19 juin, un mâle chanteur et 3 pullis (oisillons) ont été observés à l'Hof Ter Musschen.

  26/05/2004Une abeille rarissime au Moeraske.
  Un exemplaire de Lasioglossum sexnotatum a été observé et photographié le 16 mai au Moeraske.
  11/05/2004Dimanche 9 mai : matinale ornithologique au Moeraske.

  11/05/2004Hanneton commun (Melolontha melolontha) à la gare de Schaerbeek
  C?est un Hanneton commun, malheureusement mort, qui a été observé ce mardi 11 mai à la gare de Schaerbeek, écrasé sur le seuil de la salle des pas perdus. L'observation de cette espèce reste, malgré son nom, peu courante en Région bruxelloise.
  01/05/2004Véronique à feuilles de serpolet
  Une nouvelle station de Véronique à feuilles de serpolet (Veronica serpyllifolia) a été découverte au Moeraske.
  01/05/2004Première observation de la Barbarée printanière
  Première observation de la Barbarée printanière (Barbarea verna (Mill.)) au Moeraske.
  30/04/2004Rousserole effarvate
  La rousserole effarvate a été observée dans le marais du Moeraske derrière le dressage d chien "Picardie" le 30/04/04 vers 15 h!!!


  C'est une espèce phare pour le Moeraske!!!

  05/03/2004La première Corydale
  La Corydale solide est une plante précieuse du Moeraske. Elle est aussi la première à fleurir dans le sous-bois du parc Walckiers.
  15/02/2004La fougère 'langue de cerf'
  Une deuxième station d'Asplenium scolopendrium au Moeraske !
  14/02/2004Triton et martin pêcheur au Moeraske
  Un triton alpestre et un martin pêcheur ont été aperçus lors de la journée de gestion du Moeraske.
  18/01/2004Les hérons sont de retour
  Ce dimanche, au moins six nids étaient occupés par un héron en face de l'entrée du marché de gros des fruits et légumes (CE-EC). Ailleurs les nids sont encore vides.
  11/01/2004Observations générales du 11 janvier
  Observations au Domaine Royal, à l'Hof Ter Musschen et au dortoir à perruches
  02/01/2004Le Moeraske sous la neige
  Visite du Moeraske le 2 janvier sous la neige. Observation de la faune.