BRACONIDAE | CERAPHRONOIDEA | CHALCIDOIDEA | ENCYRTIDAE | EULOPHIDAE | PERILAMPIDAE | PTEROMALIDAE | TORYMIDAE | CYNIPIDAE | AULACIDAE | GASTERUPTIIDAE | DIAPRIIDAE | EULOPHIDAE
PARASITICA
bru.observations.be & www.cebe.be/inventaires, 25/05/2013
home ← info

ICHNEUMONIDAE
Ichneumonidae sp  (Ichneumonidae onbekend)

Anomaloninae sp 

Diplazon sp 

Diplazon laetatorius ©

Pimplinae sp ©

Tromatobia lineatoria ©

Lymantrichneumon disparis +

Netelia sp ©

Ophion sp ©

Ophion obscuratus 

Ophion scutellaris 

Tryphoninae sp

Cosmoconus spec + (2010)

Ctenichneumon panzeri ©

Dusona sp ©

Hepiopelmus melanogaster ©

Ichneumon inquinatus 

Ichneumon stramentor © [= Ichneumon stramentarius]

Ichneumon xanthorius ©

Listrodromus nycthemerus ©

Metopius sp ©

Tryphoninae sp ©

Ichneumonoidea sp  (Sluipwesp onbekend)

Ichneumonidae sp  (Ichneumonidae onbekend)

Ichneumonidae sp => Cratichneumon cf culex   +

Coelichneumon erythromerus ©

Cryptinae sp ©

Cryptinae sp ©

Cryptus armator 

Ctenopelmatinae indet. 

Ichneumon bucculentus 

Ichneumon extensorius 

Ichneumon sarcitorius 

Phaenolobus terebrator ©

Pimpla sp + (2009)

Stenichneumon culpator 

Vulgichneumon saturatorius ©

©→ Ctenichneumon sp

©→ Melanichneumon sp

©→ Orthopelma mediator

©→ Xylophrurus augustus

©→ Campopleginae sp

Tryphoninae sp=>Eridolius sp + (2010)

Ichneumonidae sp => Cratichneumon coruscator +

Achaius oratorius ©

Coelichneumon deliratorius

Goedartia alboguttata 

Nippocryptus vittatorius + (2010)

BRACONIDAE
Braconidae sp © (Schildwesp onbekend)

Cremnops desertor ©

Praon sp ©

Wroughtonia spinator ©

CERAPHRONOIDEA
Ceraphronoidea sp 

ENCYRTIDAE
Encyrtidae sp  (Encyrtidae onbekend)

EULOPHIDAE
Cirrospilus viticola +

CHALCIDOIDEA
Chalcidoidea sp  (Bronswesp onbekend)

PERILAMPIDAE
Perilampus sp 

PTEROMALIDAE
Pteromalus sp 

TORYMIDAE
Megastigmus aculeatus © (Rozenzaadwesp)

Torymidae sp © (Torymidae onbekend)

Torymus sp © [= Callimome, ...][cebe: Torymus microstigma]

CYNIPIDAE=>cebe.be/galles
Andricus sp 

Cynips sp 

Cynipoidea sp 

AULACIDAE
Aulacus striatus ©

GASTERUPTIIDAE
Gasteruptiidae sp  (Gasteruptiidae onbekend)

Gasteruption sp © (Hongerwesp onbekend)

DIAPRIIDAE
Diapriidae sp  (Diapriidae onbekend)

EULOPHIDAE
©→ Elasmus sp (Eulophidae)

Torymidae cf bedeguaris + (2010)

Amblyteles armatorius + (2010)

Opmerkingen bij update 22/05/2013:
 • Cynipidae worden zelden in volwassen vorm herkend, er zitten nog 26 soorten in www.cebe.be/galles
 • Op waarnemingen.be zijn veel verzamelsoorten voorzien waarin dus meerdere soorten in zijn opgenomen. Ichneumonidae sp bevat twee Cratichneumon-soorten. (mogelijk C. culex en C. coruscator), niet voorzien in waarnemingen.be noch op waarneming.nl . Hetzelfde geldt voor Elasmus sp. Tryphoninae indet. bevat minstens 3 soorten met een mogelijke Exenterus sp. en Eridolius sp.
 • Torymidae cf bedeguaris toegevoegd (2010)
 • Zonder rekening te houden met de verschillende soorten binnen de verzamelgroepen komen we aan 44 cebe-Ichneumonoidea waarvan er er 36 (82%) zijn opgenomen in Moeraske op cebe.waarnemingen nà 2008. Van de 8 ontbrekende soorten zijn 5 niet opgenomen in de soortenlijst van waarnemingen.be: Xylophrurus augustus, Campopleginae sp (een grote subfamilie mogelijk in archieffoto's), Orthopelma mediator (kleine hyperparasiet bekomen door opkweek), Melanichneumon sp, Ctenichneumon sp..
  Hepiopelmus melanogaster van 2008 werd niet ingevoerd. Resten Achaius oratorius (2007) en Ctenichneumon panzeri (2005) .
 • Waarnemingen van Ichneumonidae blijft een erg marginaal gebeuren. Verschillende cebe-waarnemingen zijn dan ook uniek op waarnemingen.be. Zie .
 • ©→ archives cebe only © info www.cebe.be/inventaires

  Links

  Superfamilie Ichneumonoidea bevat Braconidae en Ichneumonidae. Suborde Apocrita bevat verder nog een aantal andere superfamilies naast de Bijen en Wespen ('Aculeata (Angeldragers)'). Parasitica verwijst naar parasiterende wespachtigen (en.wikipedia) In het Frans heeft men het ook over Terebrantes (fr.wikipedia) als ♀ een ovipositor hebben. In het Nederlands spreekkt men over Sluipwespen (nl.wikipedia en Parasitica)
  Hymnis.de, Hymenoptera Information System, International forum about bees and wasps Topic Ichneumonoidea / Schlupf- und Brackwespen. Vooral interessant omdat 2 Belgische specialisten (Gembloux) hier erg actief zijn: Camille Thirion (www.cthirion.be) & Pierre-Nicolas LIBERTHymnis.de, Hymenoptera Information System, International forum about bees and wasps Topic Ichneumonoidea / Schlupf- und Brackwespen.
  Fotogalerie

 • Camille Thirion (2005). - Liste provisoire des Ichneumonidae de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg (Hymenoptera). Contribution n° 1 in Notes fauniques de Gembloux 55, 11-42. Deze catalogus komt aan 1.487 Ichneumonoidea-soorten voor België. Het aantal opgenomen Gewone sluipwespen in waarnemingen.be bedraagt slechts 161 (op 16/05/2013, naast heel wat verzamelsoorten).
 • Camille Thirion Ichneumonidae Gallery Ichneumonidae Gallery van Camille Thirion geeft een fotogalerij per Ichneumonidae-subfamilie (zoals ook gebruikt in fauna Europaea). Dit neemt niet weg dat er nog meer dan 800 soorten in de groep Ichneumonidae zitten.
 • Op waarnemingen.be zitten ongedetermineerde foto's in Icmeumonidae sp. Zie ook recente waarnemingen.
 • France: Valemberg J, 2001 Nomenclature taxonomique & synonymique des formes valides spécifiques et infraspécifiques. d'hyménoptères Ichneumonidae Latreille 1802 de la zone paléarctique. 2/e Keywords: Hymenoptera; Parasitica; catalogue = bulletin de la société entomologique du nord de la france, suppl. 300 pp 356; paperback
 • Luxembourg: Nico Schneider
 • forum Waarneming.nl geeft links en literatuur

 • Petit cours illustré d'entomologie van Alain Ramel wijdt heel wat fotopagina's aan Parasitica met telkens vleugelherkenning en samenvattende checklistjes.
  Species.be geeft voor sluipwespen alleen al 1.574 Ichneumonidae en 1.002 Braconidae (16 mei 2013)