Cicindela campestris (Cicindèle champêtre - Groene Zandloopkever)

Lundi 11 avril 2016

 • In 2013 werd in het moeraske een Groene Zandloopkever waargenomen. Deze kever komt vooral voor op kale gronden.
  Dit jaar volgde een bevestigende waarneming op de verlaten spoorwegbedding in het moeraske. Het spreidingskaartje op waarnemingen.be suggereert een verband met het spoornetwerk.
  Vorig jaar was er nog een waarneming op de Josafatsite waar het station van Evere een halte heeft.
  Langsheen de spoorweg richting Watermaal in het Zoniënwoud en rond de Delta-site waren er eerder al meerdere meldingen.

  Wellicht speelt hier hetzelfde fenomeen als met de Blauwvleugelsprinkhaan (Oedipoda caerulescens - Criquet turquoise). Ook deze soort van schrale gronden vindt men in Brussel in dezelfde gebieden met met de spoorweg als toegangspoort.


  Dernières observations au Moeraske et Hof ter Musschen sur Observations.be

  Laatste waarnemingen in het Moeraske en Hof ter Musschen op Waarnemingen.be


 • Cicindela campestris, Moeraske avril 2016

Début