Artemisia vulgaris (Armoise commune - Bijvoet)

Vendredi 24 mai 2013


  • Tingis crispata sur Armoise, Moeraske, mai 2013
  • Een nieuwe Netwans, Tingis crispata, werd gevonden op Bijvoet in het Moeraske. Wellicht zit het beestje vaak op de bleke onderzijde van het blad en bleef ze daardoor tot nu toe onopgemerkt. Zoals wel vaker bij dergelijke kleine moeilijk zichtbare wantsen, concentreren de overige waarnemingen zich voornamelijk in de Kortrijkse regio

    waarnemingen.be


    Voor meer Tingidae zie:


    De waardplantfiche van Bijvoet werd bijgewerkt.

Début