Quercus (Chêne - Eik) part II

Mardi 28 mai 2013

 • Een wekelijks bezoekje aan de Eiken (Chênes) blijft nieuwe gallen opleveren, maar ook meer dan dat...

  Ditmaal vonden we van Andricus lignicolus (Colanootgalwesp) de heel bescheidend knopgal (foto rechts) die de seksuele generatie voortbrengt op Quercus cerris (Chêne chevelu - Moseik) ...

  De zoektocht naar gallen bracht echter ook andere insecten op de voorgrond:  Eulecanium tiliae , de zeer goed gecamoufleerde schildluizen die vorig jaar al in Hof ter Musschen werden waargenomen, vonden we nu ook op Eik in het Moeraske.
  Ook Phyllobius oblongus (Charançon radicicole européen - Behaarde bladsnuitkever) lijkt de gelijkenis met bladknoppen te benutten tijdens de paring.
  .

  Enkele nieuwe wantsen doken op, zoals de kleurrijke Rhabdomiris striatellus (Gestreepte Eikenblindwants) die tegelijkertijd ook voor de eerste keer in Hof ter Musschen werd waargenomen door J-F Van der Donckt.


  Van de kortlevende Harpocera thoracica werden naast vrouwtjes nu ook een nimf herkend. Bernard Pasau vond een mannetje in Hof ter Musschen waarvan wordt gezegd dat ze nog korter leven.


  Ook in Hof ter Musschen werd voor het tweede jaar op rij een Dryophilocoris flavoquadrimaculatus (Gele Viervlekwants) aangetroffen die ook aan Eik gelieerd wordt.  Verder volgde nog een resem rupsen op Eik, te beginnen met een «valse» bastaardrups van de zaagwesp (symphyte) Periclista sp  Ook enkele polyfage vlinderrupsen die eerder al op andere planten werden gezien vonden we nu op Eik:
  Perigrapha munda (Proprette - Dubbelstipvoorjaarsuil),
  Lymantria dispar (Disparate - Plakker) en de Erannis defoliaria (Hibernie défeuillante - Grote wintervlinder). De laatste twee vonden we op Quercus cerris (Chêne chevelu - Moseik). Ook een nog niet nader gedetermineerde Geometridae (Spanner-rups) wist de configuratie van Moseik bijzonder goed te benutten (zoom!). Wordt ongetwijfeld vervolgd...

Début