Euplagia quadripunctaria (écaille chinée - Spaanse vlag)

Mardi 04 juin 2013  • Wat te verwachten was, werd nu ook bevestigd door de vondst van een rups op Grote brandnetel (Urtica dioica) in het Moeraske: de Spaanse vlag plant zich hier effectief voort.

    Het Moeraske ligt aan de westgrens van het uitdeinend verspreidingsgebied van deze dagactieve nachtvlinder.

    In Vlaanderen is deze vlinder nog een zeldzaamheid. De opvallende vlinder wordt later op het jaar vooral waargenomen op bloesem van Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum).

Début