Host    www.cebe.be/host v 2 okt 2010


Algemene insect-plant interacties

bladmineerders CEBE Fotogalerij, wordt stilaan vervangen door een toegang via de plantenfiches (in opbouw). In volgende plantenfiches worden plant-insect interacties weergegeven in een fotogalerij of een lijst: (tot 5 nov 2009)
BRC, Database of Insects and their Food Plants «DBIF contains about 47,000 interactions for roughly 9,300 invertebrate taxa and 5,700 plant taxa», gebaseerd op literatuur. Geeft nog meer waardplant-links.

BioImages - Virtual Field-Guide (UK) (Malcolm Storey) Homepagina is een eenvoudige google text search die toegang biedt tot 5.000 species. Bij planten staan telkens «Feeding and other inter-species relationships». Insecten staan er wel tussen de voor schimmels en paddenstoelen waar veel aandacht aan besteed wordt.
University of York, The Ecological Database of the British Isles Kies een species en klik vervolgens op Phytophagous Insects, Bevat veel nachtvlinders.

Bladmijnen

www.bladmineerders.nl Dr. Willem N. Ellis, Zoölogisch Museum, Universiteit van Amsterdam Dè site voor bladmineerders.
British Leafminers Britse bladmijnen, intussen ook aan het uitbreiden naar Europese soorten. Heeft ook een Nieuwsbrief.
The leaf and stem mines of British flies and other insects (Brian Pitkin) Mineervliegen en andere mineerders.
UK Lepidoptera Feeding Signs Heeft een bladmineerders-fotogalerij per plantensoort.
Vind-tips suffolk mothing (bladmijnen) Geeft lijsten met de bladmijnen van het moment, kan op plant gesorteerd worden…

Rupsen (volgens plant)

HOSTS Natural History Museum, a Database of the World's Lepidopteran Hostplants Dag- en nachtvlinderrupsen
UK Butterflies foodplants-tabel (Dagvlinders) Tabel met Dagvlinder-waardplanten, eerste en secundaire planten