Myriapoda (Millipèdes - Veelpotigen)

1 paar poten per segment → Chilopoda (Centipèdes - Duizendpoten):
2 paar poten per segment → Diplopoda (Mille-pattes - Miljoenpoten)
zeer kleine (witte) soorten → Symphyla & Pauropoda (Wortelduizendpoten en Weinigpotigen)
Galerie - Galerij
Algemene Links

Update februari 2011: De aanhoudende koude zorgde voor wat meer aandacht voor de tot nu toe wat veronachtzaamde Veelpotigen. Van de determineerbare levende exemplaren ontbreekt nu alleen nog Haplophilus subterraneus op cebe.waarnemingen.be. Alhoewel determinatie tot op de soort niet altijd mogelijk is met het blote oog, brengt wat telwerk je vaak al in de buurt. Enkele nuttige links werden toegevoegd.
Met de toevoeging van de Tuinbladkruiper (Cryptops hortensis) hebben we nu een vertegenwoordiger voor elke groep Duizendpoten. Strigamia sp werd veranderd in Haplophilus subterraneus op basis van het aantal getelde pootjes. Mogelijk zou de aankoop van een Britse publikatie kunnen helpen om nog meer soorten te kunnen determineren.
Bij de Miljoenpoten werden drie nieuwe Slangenmiljoenpoten toegevoegd. De niet gedocumenteerde waarneming van de Platrug «Polydesmus complanatus» werd gedesactiveerd omdat die niet schijnt voor te komen in onze streken, «Polydesmus sp.» blijft evenwel behouden. Naar twee species uit twee andere groepen blijven we nog op zoek: het Penseeltje en de Oprolmiljoenpoot.

Chilopoda (100-pattes - 1000-poten)

Hebben slechts 1 paar poten per segment. 31 soorten in België die verdeeld kunnen worden in drie groepen, te herkennen aan het aantal segmenten of potenparen:

15 → Lithobiomorpha (Steenlopers)
zie Lithobius sp.
21 → Scolopendromorpha (Bladlopers)
zie Cryptops hortensis
35+ → Geophilomorpha (Aardlopers)
zie Haplophilus subterraneus

Verdere determinatie:

Diplopoda (1000-pattes - Miljoenpoten)

«Diplo» verwijst naar de dubbel paar poten per ring. Vaak gaat het om (tragere) planteneters.
In Nederland 59 soorten op het Nederlands Soortenregister) en 50 in de Checklist (Berg, 2005). Hier is geen online determinatiesleutel voorhanden, wel een publicatie van 1953 (Jeekel). Matty Berg (2005) geeft volgende groepen met soortenaantal voor Nederland. Foto's van onze soorten staan erbij.

Slangenmiljoenpoten

Orde Julida, fam. Blaniulidae en Julidae, 35 soorten


Platrugmiljoenpoten

Orde Polydesmida, 12 soorten.

Oprolmiljoenpoten

Glomeridae, 2 soorten: 7 mm, zou overal voorkomen met een voorkeur voor bos (diplopoda.de).

Borstelmiljoenpoten

Slechts één soort: het Penseeltje (Polyxenus lagurus). Is 5 mm groot en te zoeken onder schors van Platanen en Esdoorn.

Info

Symphyla & Pauropoda (Wortelduizendpoten en Weinigpotigen)


Scutigerella sp (Wortelduizendpoot), Walckiers 02/2011. .
Zie Koen Lock. «Symphyla of Belgium». Entomologie faunistique - Faunistic Entomology, Volume 62 (2009) 1e trimestre 2009 : p.25-27 pdf-artikel (voorheen: Notes Fauniques de Gembloux). Geeft 8 soorten met 4 nieuwe en 2 schrappingen.

Ter vergelijking: Diplura (Tweestaarten)

Een gelijkende lichaamsbouw maar 6-potig en uit een andere orde...

Campodea sp - Aptérygotes Diploures

Algemene Links