Libellules & Demoiselles
Libellen & Juffers

bru.observations.be & www.cebe.be/inventaires
home ← update 1/3/2015

AESHNIDAE
Aeshna cyanea © (Aeschne Bleue - Blauwe glazenmaker)  ♂

Aeshna cyanea © (Aeschne Bleue - Blauwe glazenmaker)  ♀

Aeshna mixta © (Aeschne Mixte - Paardenbijter)  ♂

Anax imperator © (Anax empereur - Grote keizerlibel)  

CALOPTERYGIDAE
Calopteryx splendens © (Caloptéryx éclatant - Weidebeekjuffer)

Calopteryx splendens © (Caloptéryx éclatant - Weidebeekjuffer)  ♂  H

Calopteryx splendens © (Caloptéryx éclatant - Weidebeekjuffer)  ♀ H

COENAGRIONIDAE
Coenagrion puella © (Agrion Jouvencelle - Azuurwaterjuffer)  ♀

Coenagrion puella © (Agrion Jouvencelle - Azuurwaterjuffer)

Coenagrion pulchellum © (Agrion Gracieux - Variabele waterjuffer)  ♂ BXL2!

Enallagma cyathigerum © (Agrion porte-coupe - Watersnuffel)  ◪1995

Erythromma najas © (Agrion aux yeux rouges - Grote roodoogjuffer)  ◪1995

Erythromma viridulum © (Naiade au Corps Vert - Kleine roodoogjuffer)

Ischnura elegans © (Agrion élégant - Lantaarntje)

Pyrrhosoma nymphula © (Agrion au Corps de feu - Vuurjuffer)

LESTIDAE
(Chalco-)Lestes viridis © (Leste vert - Houtpantserjuffer)

(Chalco-)Lestes viridis © (Leste vert - Houtpantserjuffer)

Sympecma fusca © (Leste Brun - Bruine winterjuffer)

LIBELLULIDAE
Libellula depressa © (Libellule déprimée - Platbuik)  ♀

Libellula depressa © (Libellule déprimée - Platbuik)  ♂

Libellula quadrimaculata © (Libellule à quatre taches - Viervlek)

Orthetrum cancellatum © (Orthétrum réticulé - Gewone oeverlibel)  ♂

Orthetrum cancellatum © (Orthétrum réticulé - Gewone oeverlibel)  ♀

Orthetrum coerulescens © (Orthétrum bleuissant - Beekoeverlibel)  H

Sympetrum danae © (Sympétrum noir - Zwarte heidelibel)

Sympetrum flaveolum © (Sympétrum jaune d'or - Geelvlekheidelibel)  ◪1995

Sympetrum pedemontanum (Sympétrum du Piémont - Bandheidelibel)  H

Sympetrum sanguineum © (Sympétrum sanguin - Bloedrode heidelibel)

Sympetrum striolatum © (Sympétrum strié - Bruinrode heidelibel)  ♀

Sympetrum striolatum © (Sympétrum strié - Bruinrode heidelibel)  ♂

PLATYCNEMIDIDAE
Platycnemis pennipes © (Agrion à Larges Pattes - Blauwe breedscheenjuffer)  ◪ H
De link op de soortnaam leidt naar bru.observations.be, © naar de fiche in de inventaris op www.cebe.be

Update1/3/2015

Bandheidelibel

Bandheidelibel, een unieke waarneming Hof ter Musschen in 2014

De meesten soorten werden recent gefotografeerd in het Moeraske tenzij anders aangegeven in het rood: H enkel Hof ter Musschen, foto van elders.
Van de 20 soorten in het Moeraske blijven er nog 3 waarnemingen van Xavier Janssens uit 1995 en 1 zonder datum:
  1. Enallagma cyathigerum © (Agrion porte-coupe - Watersnuffel). Werd recent waargenomen op de Josaphatsite!
  2. Erythromma najas © (Agrion aux yeux rouges - Grote roodoogjuffer)
  3. Lestes sponsa © (Leste Fiancé - Gewone pantserjuffer). Waargenomen in Hof ter Musschen (zonder foto) en Sint-Joost.
  4. Sympetrum flaveolum © (Sympétrum jaune d'or - Geelvlekheidelibel) waarneming zonder datum en komt niet voor op bru.waarnemingen.be.
Hof ter Musschen heeft een iets uitgebreidere soortenlijst:
  1. Calopteryx splendens © (Caloptéryx éclatant - Weidebeekjuffer)
  2. Calopteryx virgo © (Caloptéryx vierge - Bosbeekjuffer) onzeker
  3. Cordulia aenea © (Cordulie bronzée - Smaragdlibel) sd , maar veel in de buurt waargenomen...
  4. Orthetrum coerulescens © (Orthétrum bleuissant - Beekoeverlibel)
  5. Sympetrum pedemontanum (Sympétrum du Piémont - Bandheidelibel) Nieuw en uniek voor Brussel
  6. Platycnemis pennipes © (Agrion à Larges Pattes - Blauwe breedscheenjuffer) sd, maar wordt regelmatig waargenomen in de buurt (Parc Malou).