Saltatoria
(Orthoptères - Sprinkhanen)

espèces Bruxelloises - Brusselse soorten, 24 jan 2011


+ nieuwe opname bru.waarnemingen.be 2010 zeldzaam. info fiches www.cebe.be/inventaires
Acrididae (Criquets - Veldsprinkhanen)

Chorthippus sp (Acridide spec. - Veldsprinkhaan onbekend)+

Chorthippus biguttulus (Criquet mélodieux - Ratelaar)

Chorthippus brunneus (Criquet duettiste - Bruine Sprinkhaan)

Chorthippus parallelus (Criquet des pâtures - Krasser)

→Oedipoda coerulescens Oedipoda caerulescens (Criquet Turquoise - Blauwvleugelsprinkhaan)   [= O. fasciata]

Stethophyma grossum (Criquet ensanglanté - Moerassprinkhaan)   [= Stethophyma, Mecostethus]
Gryllidae (Grillons - Krekels)
Acheta domesticus (Grillon domestique - Huiskrekel)
Gryllotalpidae

Gryllotalpa gryllotalpa (Courtilière commune - Veenmol)
Tetrigidae (Tertix - Doornsprinkhanen)

 Tetrix sp
 (Tétrix spéc. - Doornsprinkhaan onbekend)+

Tetrix subulata (Tétrix subulé - Zeggendoorntje)
Tetrix undulata (Tétrix des clairières - Gewoon Doorntje) Tettigoniidae (Sauterelles - Sabelsprinkhanen)
Barbitistes serricauda (Barbitiste des bois - Zaagsprinkhaan) ♥ (2005)

 Conocephalus sp (Conocéphale spéc. - Spitskopje onbekend)

Conocephalus discolor (Conocéphale bigarré - Zuidelijk Spitskopje)

Conocephalus dorsalis (Conocéphale des roseaux - Gewoon Spitskopje)

Leptophyes punctatissima (Sauterelle ponctuée - Struiksprinkhaan)

Meconema meridionale (Méconème fragile - Zuidelijke Boomsprinkhaan)

Meconema thalassinum (Sauterelle des chênes - Boomsprinkhaan)

Phaneroptera falcata (Phanéroptère commun - Sikkelsprinkhaan)

 Pholidoptera griseoaptera (Decticelle cendrée - Bramensprinkhaan)

Tettigonia viridissima (Grande sauterelle verte - Grote Groene Sabelsprinkhaan)
*Volgens observations.be behoren de Conocephalus-soorten tot een eigen familie, de «Conocephalidae» en Fauna Europaea volgt hen daarin (Superfamily Tettigonioidea).

België - Brussel - Cebe


61 Saltabel, de sprinkhanenwerkgroep van de Benelux, bespreekt 51 soorten, en de voorlopige atlas evenveel. species.be geeft 61 soorten. Waarnemingen.be bevat 74 namen (met multispecies) en
Zie INBO: Voorlopige atlas en "rode lijst" van de sprinkhanen en krekels van België, Rapport I.N. 2000/10 - Atlas et "liste rouge" provisoire des sauterelles, grillons et criquets de Belgique, Rapport I.N. 2000/10
19 Er zijn 16 èchte Brusselse soorten op bru.waarnemingen.be waaraan nog de Moerassprinkhaan uit de cebe-inventaris moet worden toegevoegd. Het Brussels atlasproject van 2005-2006, SALTABRU (Feuille de contact) bevatte ook nog Tetrix tenuicornis en T. ceperoï (oa op Tour & Taxis)...
Er kwamen dit jaar geen nieuwe soorten meer bij, behalve dan enkele multispecies.
Drie soorten werden alleen waargenomen buiten cebe-gebied: Pholidoptera griseoaptera - alhoewel die vrij vlot op verschillende Brusselse plaatsen op Braam te zien was - verder ook nog de Huiskrekel, Achete domesticus (- echter een onzekere waarneming -), Barbitistes serricauda (waarneming in het uiterste zuiden van Brussel uit 2005) en Tetrix undulata.
Zie ook recente Brusselse waarnemingen.
14De cebe-inventaris bevat 14 èchte soorten waarvan er op cebe.waarnemingen.be al 13 zijn opgenomen (Stethophyma grossum nog niet).
Het Moeraske bevat er 12 èchte soorten, alleen Conocephalus dorsalis ontbreekt nog.
Hof Ter Musschen bevat op waarnemingen.be momenteel 5 èchte soorten van de 10: Stethophyma grossum, Meconema meridionale, Chorthippus biguttulus, Chorthippus parallelus, Phaneroptera falcata ontbreken er nog.
Er was in 2010 de hernieuwde waarneming van de Blauwvleugelsprinkhaan en dat was intussen al 13 jaar geleden (news 13 sep 2010).
In de Voorlopige Atlas werd het Moeraske beschouwd als een Hotspot voor de totale periode 1981-1999 (meer dan 10 soorten). Als je het huidige aantal bekijkt is dit momenteel dus nog steeds het geval.
Zie voor méér info: Echo du Marais Les orthoptères du Moeraske et de l'Hof ter Musschen (première partie) Par Jean-Philippe Coppée Numéro 96 - Décembre 2010 (3100 kb) (- Numéro 97 - Mars 2011).

Taal

Om onder Brusselaars verwarring te vermijden: Een «sprinkhaan» is geen »sauterelle» en een «criquet» is geen «krekel»... Le nom « sauterelle » est réservé par les spécialistes pour certaines espèces orthoptères à antennes longues appartenant à la famille Tettigoniidae. Les Criquets «ont des antennes courtes (Acrididea)... Souvent et abusivement, ils sont appelés sauterelles. » (fr.wikipedia.org).
Sprinkhanen: Tot de langsprieten behoren de families van de sabelsprinkhanen en krekels (FR: Grillons) (incl. Veenmol). Tot de kortsprieten behoren de families van de doornsprinkhanen en veldsprinkhanen.
USA: «katydids», GB «bush-crickets.»