Les espèces rares dans la zone-Walckiers
Zeldzame soorten in de Walckierszone

www.cebe.be/walckiersrare, 6/12/2011
Onderstaande lijst bevat de zeldzame soorten in de Walckierszone.
Om de soortenlijst van het Walckiers te bepalen werden de gegevens van www.cebe.be/inventaires aangevuld met de recentste waarnemingen op www.cebe.observations.be. Walckiers is daar niet als afzonderlijk gebied opgenomen maar kan bepaald worden door een cirkel met straal van 200 meter te nemen.
Veel soorten uit het Walckiers, zoals de bos- of nachtsoorten, zijn moeilijk ter plaatse waar te nemen. Met name heel wat nachtvlinders werden waargenomen onder een tuinafdak van een aanpalende tuin. Deze soortenlijst bevat daarom ook soorten die tot 100 meter verder oostwaarts werden waargenomen, behalve dan zeer plaatselijke fauna en flora uit deze zone. Soorten die in Walckiers (80) zèlf werden gezien, zijn gemerkt met een ω-teken. Met de randzone erbij komen we in het totaal aan bijna 200 zeldzame soorten op een totaal soortenaantal van 1.259.

LEGENDE
Voor 'zeldzaamheid' werden de indicaties op observations.be gevolgd.
de zeer zeldzame soorten.
Soms werd de zeldzaamheid gestaafd met andere bronnen en staat de verantwoording en literatuurverwijzing daarvoor in de cebe-info-fiche.
Sommigen waarnemingen zijn de enige tot nu toe op het nationale observations.be.
Een aantal soorten waren tevens nieuwkomers voor de Belgische fauna.