HOST: A | B | C | P | Q | R | S | T | U | info
♣ Alnus glutinosa

MICRO
Microlepidoptera sp (microvlinder onbekend)  
Alnus glutinosa
RHYNCHITIDAE
Byctiscus betulae © (Rhynchite du bouleau - Berkensigarenmaker)  
Alnus glutinosa
TENTHREDINIDAE
Platycampus luridiventris ©  H
♣ Betula

RHYNCHITIDAE
Byctiscus betulae © (Rhynchite du bouleau - Berkensigarenmaker)  
Betula
TORTRICIDAE
Archips xylosteana (Gevlamde bladroller)
Betula
Hedya nubiferana © (Gewone witvlakbladroller)
♣ Betula pendula

GRACILLARIIDAE
Caloptilia populetorum © (Witteberkensteltmot)  
♣ Carpinus betulus

CURCULIONIDAE
Deporaus betulae (Berkenbladrolkever)
♣ Cirsium arvense

CERAMBYCIDAE
Agapanthia villosoviridescens © (Saperde - Distelboktor)
♣ Corylus avellana

ATTELABIDAE
Apoderus coryli © (Apodère du noisetier - Hazelaarbladrolkever)
♣ Crataegus monogyna

TORTRICIDAE
Acleris sp  
Crataegus monogyna
Grapholita janthinana © (Rookkleurige fruitmot)
♣ Cytisus scoparius

DEPRESSARIIDAE
Agonopterix assimilella (Gele bremkaartmot)
♣ Populus x canadensis (P. nigra x deltoides)

CHRYSOMELIDAE
Phratora vitellinae © (Bronzen Wilgenhaantje)  
Populus x canadensis (P. nigra x deltoides)
RHYNCHITIDAE
Byctiscus populi © (Populierensigarenmaker)  ¢
♣ Prunus domestica

TORTRICIDAE
Grapholita funebrana © (Pruimenmot)
Prunus domestica
Grapholita funebrana © (Pruimenmot)
Prunus domestica
Grapholita funebrana © (Pruimenmot)
Prunus domestica
Grapholita funebrana © (Pruimenmot)
Prunus domestica
Grapholita funebrana © (Pruimenmot)
Prunus domestica
Grapholita funebrana © (Pruimenmot)
♣ Prunus spinosa

LYCAENIDAE
Thecla betulae © (Thécla du bouleau - Sleedoornpage)  
Prunus spinosa
TENTHREDINIDAE
Hoplocampa sp  
Prunus spinosa
TORTRICIDAE
Acleris sp  
Prunus spinosa
Acleris cristana © (Diamantborsteltje)
♣ Quercus robur

CURCULIONIDAE
Curculio glandium © (Balanin)
Quercus robur
Curculio glandium © (Balanin)
♣ Rosa

MEGACHILIDAE
Megachile centuncularis © (Mégachile du rosier - Tuinbladsnijder)
♣ Rubus

BYTURIDAE
Byturus tomentosus © (Ver des framboises - Frambozenkever)
♣ Rumex acetosa

GRACILLARIIDAE
Calybites phasianipennella © (Viervleksteltmot)
♣ Salix

APHROPHORIDAE
Aphrophora salicina © (Aphrophore du saule)
♣ Salix alba

YPONOMEUTIDAE
Yponomeuta rorrella (Wilgenstippelmot)
♣ Salix caprea

CHRYSOMELIDAE
Phratora vitellinae © (Bronzen Wilgenhaantje)
Salix caprea
GEOMETRIDAE
Operophtera brumata © (Phalène brumeuse - Kleine wintervlinder)
♣ Salix viminalis

NOLIDAE
Earias clorana © (Halias du saule - Kleine groenuil)  
♣ Silene

NOCTUIDAE
Hadena bicruris (Noctuelle capsulaire - Gewone silene-uil)
♣ Tanacetum vulgare

DEPRESSARIIDAE
Depressaria emeritella © (Witrugplatlijfje)
♣ Tilia tomentosa

GEOMETRIDAE
Operophtera brumata © (Phalène brumeuse - Kleine wintervlinder)
♣ Ulmus

ARGIDAE
Aproceros leucopoda (Iepenzigzagbladwesp)  
Ulmus
SCOLYTIDAE
Scolytus scolytus © (scolyte de l'orme - Grote Iepenspintkever)
♣ Urtica dioica

CRAMBIDAE
Pleuroptya ruralis © (Pyrale du houblon - Parelmoermot)

INFO

Bronnen: bru.observations.be & www.cebe.be, 6/10/2014
nieuwe soorten 't moeraske 2014
1ste opname 't moeraske op cebe.waarnemingen.be (>2007)
nieuwe verschijningsvorm, -variant of -waardplant
Δ redeterminatie van een waarneming voorbije jaren
¢ ontbreekt voor 't moeraske op cebe.waarnemingen.be (<2008)
waargenomen in de omgeving van cebe-gebied
H enkel waargenomen in Hof ter Musschen
Nieuwe soorten in 2014 voor het moeraske zijn aangegeven met  , nieuw op cebe.waarnemingen.be met , nieuwe verschijningsvormen (bvb imago), varianten, waardplanten met   en herdeterminaties met  Δ. Betere foto's met   .
5% werd toto nu toe enkel in Hof ter Musschen (H) waargenomen en 5% staat nog niet op cebe.waarnemingen.be (<2008 ¢). Verder werd ook 2% opgenomen die nog niet werden waargenomen in cebe-gebied maar in de nabije omgeving ().

WWW