Pionierssoorten Carliruigte
home ← update
Pioniersfauna en -flora op een zanderige ruigte, Moeraske 2015

ASTERACEAE
Gnaphalium luteo-album © (Gnaphale jaunâtre - Bleekgele droogbloem)

Gnaphalium uliginosum © (Gnaphale des mares - Moerasdroogbloem)

Senecio viscosus © (Seneçon visqueux - Kleverig kruiskruid)

BRASSICACEAE
Rorippa palustris © (Rorippe à petites fleurs - Moeraskers)

CHENOPODIACEAE
Chenopodium polyspermum © (Chénopode polysperme - Korrelganzenvoet)

PLANTAGINACEAE
Plantago arenaria (Plantain des sables - Zandweegbree)
slechts 2 andere plaatsen gezien in Brussel (jette en vijfhoek)

PRIMULACEAE
Anagallis arvensis subsp. arvensis (Mouron rouge - Rood guichelheil)

RESEDACEAE
Reseda luteola © (Réséda des teinturiers - Wouw)
Insecten

COCCINELLIDAE
Coccinella quinquepunctata © (Coccinelle à Cinq Points - Vijfstippelig Lieveheersbeestje)
Deze pioniersoort werd in het Moeraske nog niet zo vaak waargenomen maar op Carli alomtegenwoordig, vaak samen met 7-puntig- en ruigte-lieveheersbeestjes!

Hippodamia variegata © (Coccinelle à friches - Ruigtelieveheersbeestje)
In het Moeraske voorheen enkel waargenomen in 2010 en 2011.

CONOPIDAE
Conopidae sp (Blaaskopvliegen)

TACHINIDAE
Phasia obesa ©
Nieuwe soort voor het Moeraske, parasiteert oa Lygus-soorten.

LYGAEIDAE
Nysius sp
Nieuwe typische ruigtewantsjes, massaal aanwezig op het terrein..

MIRIDAE
Lygus pratensis ©
Op kamille, variant met erg getekend pronotum

PYRRHOCORIDAE
Pyrrhocoris apterus © (Gendarme - Vuurwants)
Alhoewel geen waardplanten op het terrein (Linde, Malva) op het terrein, toch massaal aanwezig…

RHOPALIDAE
Corizus hyoscyami ©
Wikipedia: «houdt van zanderige, open en zonnige gebieden»

APHIDIDAE
Hayhurstia atriplicis (Meldeluis)
Toch nog een nieuwe gal op Atriplex (Melde), een plant die ruim aanwezig is op Carli… zie www.cebe.be/galles

CHRYSIDIDAE
Hedychrum nobile ©
Dankzij dit biotoop opnieuw kunnen waarnemen (sinds 2006). Parasiet van Cerceris arenaria.

Hedychrum nobile ©
Mogelijk nieuwe variant zonder rugkleur (te bevestigen).

CRABRONIDAE
Astata boops (Grote Wantsendoder)
Nieuwe soort. Mannetje werd verschillende dagen op dezelfde wachtpost teruggevonden. Geen nesten gevonden van ♀, maar wel veel graafsporen…

Cerceris arenaria (Grote Snuittordoder)

Crossocerus quadrimaculatus (Steekmuggendoder)
Parasiteert vliegjes in dit biotoop. (Nieuwe soort, te bevestigen)

FORMICIDAE
Formicidae sp (Mier onbekend)
Massaal op 24/07, samen met wormen vermeld als pioniersfauna die de bodem wijzigt

PARASITICA
Ichneumonoidea sp (Sluipwesp onbekend)

SPHECIDAE
Ammophila sp (Rupsendoder onbekend)
De eerste graafwesp op het terrein die onze aandacht trok

CRAMBIDAE
Nomophila noctuella © (Pyrale de la luzerne - Luipaardlichtmot)
Trekvlinder

LYCAENIDAE
Aricia agestis © (Argus brun - Bruin blauwtje)
Op de nieuwe plantensoort, Plantago arenaria (Zandweegbree).

NYMPHALIDAE
Vanessa cardui © (Belle Dame - Distelvlinder)
Vlindernet: 'Open gebieden met een mozaïek van kale grond, lage begroeiing en hogere ruigten'. Was enkel in 2009 een courante verschijning…

LIBELLULIDAE
Orthetrum cancellatum © (Orthétrum réticulé - Gewone oeverlibel)
Libel met voorkeur voor lage vegetatie

LIBELLULIDAE
Sympetrum striolatum © (Sympétrum strié - Bruinrode heidelibel)
Pionierssoort (wikipedia)
Enkele typische soorten die nog niet werden aangetroffen op de Carli-ruigte:

CARABIDAE
Cicindela campestris (Cicindèle champêtre - Groene Zandloopkever)
Enkele waarnemingen in 2013 in het Moeraske. Normaal enkel in de zone van het Zoniënwoud.

ACRIDIDAE
Oedipoda caerulescens © (Criquet turquoise - Blauwvleugelsprinkhaan)
Opnieuw waargenomen op de oude spoorbedding (sinds 2012) maar niet op het Carliterrein. Ondertussen ook op de ruigte van Schaarbeek Josafatsite…

Update 14/08/2015

cebe news